LietuviškaiLT   EnglishEN  

Meditacijos centras Ojas
 

Meditacija*

Kurioje skėčio pusėje palikote batus?

Visus nedidelius gyvenimo dalykus darykite su atpalaiduotu dėmesiu. Jeigu valgote, valgykite totaliai, kramtykite totaliai, ragaukite totaliai, uostykite totaliai. Lieskite duoną, juskite tekstūrą. Uostykite duoną, uostykite aromatą. Ją kramtykite, tegul ji ištirpsta jūsų būtyje, ir likite sąmoningi – jūs medituojate. Po to meditacija nėra atskirta nuo gyvenimo.

Atskirti meditaciją nuo gyvenimo yra klaidinga. Ji tampa gyvenimiškai negatyvi. Tuomet galvojama apie vienuolyną, apie Himalajų olas. Tuomet norima pabėgti nuo gyvenimo, nes atrodo, kad gyvenimas yra atitraukimas nuo meditacijos.

Gyvenimas nėra atitraukimas, gyvenimas yra proga meditacijai.

Mokinys atėjo pasimatyti su savo meistru Ikkyu (Ikkyu). Mokinys jau kurį laiką praktikavosi. Lijo ir jis įėjo vidun, o batus ir skėtį paliko išorėje. Kai jis atidavė pagarbą, meistras paklausė, kurioje batų pusėje jis paliko skėtį.

  

Na, kas per klausimas?.. Jūs nesitikite iš meistro tokių paikų klausimų – jūs tikitės klausimų apie Dievą, apie kylančią kundalini, atsiveriančias čakras, šviesas jūsų galvoje. Jūs klausiate apie tokius didingus dalykus – okultizmą, ezoteriką. Bet Ikkyu paklausė labai paprasto dalyko. Joks krikščionių šventasis to neklaustų, joks džainų vienuolis to neklaustų, joks induistų svamis to neklaustų. Taip gali padaryti tik tas, kuris realiai yra su Buda, Budoje, kuris pats yra buda. Meistras jo paklausė, kurioje batų pusėje jis paliko skėtį. Na, kaip batai ir skėtis veikia dvasingumą?

Jei toks klausimas būtų užduotas jums, jūs pasipiktintumėte. Kas per klausimas?

Bet tame yra kažkas nepaprastai vertingo. Jei jis būtų paklausęs jūsų apie Dievą, apie jūsų kundalini, apie čakras, tai būtų visiškai paika, visiškai beprasmiška. Bet tai turi prasmę. Mokinys negalėjo prisiminti – kam rūpi, kur jūs palikote batus ir kurioje pusėje padėjote skėtį, kairėje ar dešinėje. Kas dėl to jaudinasi? Kas skiria daug dėmesio skėčiams? Kas galvoja apie batus? Kas yra toks atidus?

Bet to pakako – meistras atsisakė tapti jo mokytoju. Ikkyu tarė: „Taigi eik ir medituok dar septynerius metus.“

„Septynerius metus? – nusivylė mokinys. – Tik dėl tokios mažos klaidos?“

Ikkyu tarė: „Tai nėra maža klaida. Klaidos nėra nei mažos, nei didelės – tu dar negyveni meditatyviai. Štai ir viskas. Eik atgal, medituok dar septynerius metus ir po to vėl ateik.“

Tai esminė žinia. Būk atidus, visur atidus. Ir neskirstyk dalykų į smulkmeniškus ir dvasingus. Skirk dėmesį, būk atidus ir viskas bus dvasinga. Neskirk dėmesio, nebūk atidus ir viskas taps nedvasinga.

Dvasingumą suteikiate jūs, tai yra jūsų dovana pasauliui. Kai toks meistras kaip Ikkyu liečia savo skėtį, skėtis yra tiek pat dieviškas, kaip ir visa kita galėtų būti. Meditatyvi energija yra alchemiška. Ji transformuoja netaurųjį metalą į auksą, ji transformuoja žema į aukšta. Aukščiausioje viršūnėje viskas yra dieviška. Pats šis pasaulis yra rojus, o pats šis kūnas yra buda.

* - Meditacijos centro Ojas išverstą ir išleistą įžvalgų ir alegorijų knygą su kortomis Ošo transformacijos taro galima rasti.  


Meditacijos centras OJAS
Resortas: Miškinių km. 8, Nemenčinės sen., Vilniaus r.   |     mob. (8-685) 11533 (pagrindinis)  
Buveinė: Pavasario g. 21d   |   LT-10309 Vilnius   |  mob. (8-685) 11533 (pagrindinis)   |   mob. (8-619) 11551      

Telefonais atsakome I-V 9-12 val., VI 14-17 val., išskyrus per meditacinius kursus

el. p.:   |   svetainė: http://www.ojasmc.eu

© Meditacijos centras "Ojas" 2021. All rights reserved. Copyright informationNaujienos