LietuviškaiLT   EnglishEN  

Meditacijos centras Ojas
 

Kūno ir sielos darna

Sėkla auga įsišaknydama, siela auga įsidvasindama ir įsikūnydama. Žemėje viskas auga – ką pasėsi, tą ir pjausi. Net tai, kas neįmanoma, tampa įmanoma, net meditacija ir turtai įmanomi, jei yra kūno ir sielos darna.

Meditacija yra ne tik sveikatos, ramybės ir palaimos būsena; ji duoda žmogui akis dvasiai regėti ir rankas dvasiai įkūnyti. Dvasios ir kūno susilietime užsidega sąmoningumas, pabunda siela, nutyla protas, skleidžiasi širdis ir grožis. Per įkūnijimą Tiesa pasiekia Žemę.

Tylus Miškinėlių kaimo senos sodybos sodas Vilniaus rajone su kvepiančiomis ir žydinčiomis pievų gėlėmis ir gaivinančiu šimtamečių medžių pavėsiu greitai gali virsti nauja meditatorių buveine su sale meditacijai sau ir svečiams. Čia, Resorte, meditatoriai statosi eksperimentinius gamtos, gyvenimo ir dvasios darnos Rūmus. Vėliau, matyt, ateis ir budaholo statybos metas. Gamta čia, Resorte, alsuoja gyvybe, grožiu, laisve: čiulba paukščiai, saugomi ir globojami augalai ir gyvūnai. Žemėje jau daug gamtos ir gyvybės sunaikinta ir toliau ji naikinama. Tikintieji - pametę save ir savo dvasią žmonės yra neramūs ir skubūs. Kiekvienas pametęs save žmogus kuo greičiau bėga, kad kur nors būtų pirmas, kad gautų medalį, būtų paskelbtas šventuoju ar įamžintas akmenyje.

Resorte yra priešingai. Čia individai neieškos dievų, medalių, valdžios ar blato. Jau dabar Miškinėliuose žmonės ieško savęs. Čia jau medituojama. Meditacija yra vienintelis būdas grįžti namo, į sielą, dvasią. Medituojama vidun. Pradžioje savo vidun, iš kur ir prisikelia siela, pabunda. Čia gimsta naujas pasaulis: gražesnis, geresnis, taikesnis. Čia rūpinamasi ekonomika ir ekologija, meile ir kūryba. Vitališkumas ir meilė teka lengviausiu, tiesiausiu, takiausiu ir laisviausiu keliu. Kaip ir vanduo, oras, šviesa. Juo eina ir evoliucija. Mylėti ir kurti lengviau, nei nemylėti ir nekurti.

Meile ir keliu nereikia tikėti. Juos reikia pamatyti ir patirti. Tikėjimai labiausiai suluošino žmones. Inkvizicija, Stalinas, Hitleris, visi žudikai buvo tikintys. Inkvizicija tikėjo bibliniu išganymu, Stalinas - komunistiniu, Hitleris – tautiniu išganymu. Tikėjimą pakeiskime patyrimu, žinojimu, matymu, meile. Neieškokite biblijų ir šventraščių. Atsakymas yra daug arčiau. Jis - kiekvieno širdyje. Nesiekite ranka šventraščių. Jauskite savo širdį, žiūrėkite į savo širdį, į savo sąmonę. Atsakymas jau yra ten, bet mūsų ten nėra. Biblija neina su jumis. Širdis eina, siela eina. Kūnas mirštant keičiasi, protas keičiasi, emocijos keičiasi, o širdis ir siela į naują gyvenimą ateina tokios pačios. Nebent per gyvenimą paaugote, pagerėjote, pagražėjote, tuomet ir jos ateis gražesnės, geresnės, meilingesnės, laimingesnės.

Gegužės pradžioje visi Resorto buveinės statybai reikalingi dokumentai buvo paruošti ir priduoti Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Komisijai statybos leidimui gauti. Architektas su dokumentų suderinimu keletą savaičių vėlavo, todėl Resortas jau buvo virtęs gyva požeminių darbų aikštele (projektas ir faktas (2009 m.) matosi pav.). Tačiau šį gražų meditatorių augimą netruko pastebėti sekliai ir valdininkai. Sustoti, nuversti, įsakinėjo paslapčia išdygę atvykėliai. Kodėl? Sąlygos statybai yra, tinkamas projektas yra, projektas laiku priduotas, jokie žmonių, viešieji ar valstybiniai interesai nepažeisti. Teritorija nei miesto, nei saugoma. Tik keli projekto sakinukai dėl priešgaisrinės apsaugos, gal dar koks žymėjimas galėtų būti patikslinti. Argi tai priežastis gąsdinti, neišduoti leidimo statybai, įsakinėti - nuversti.

Du kartus Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Komisija dėl smulkmenų leidimo neišdavė. Net tuomet, kai derinti su elektrikais nereikėjo, Vilniaus savivaldybės biurokratai išvarė Ojas įgaliotą atstovą į Nemenčinę gauti elektrikų parašo, nors kaip išaiškėjo vėliau jų atstovas leido laiką gretimame savivaldybės kambaryje. Pagaliau patenkinus visas Vilniaus rajono savivaldybės administracijos ambicijas dokumentai vėl buvo priduoti.

Deja, Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktorius ponas Stefan Svietlikovski leidimo Ojas buveinei statyti ir vėl neišdavė, o neigiamą atsakymą motyvavo tuo, kad valdininkams dabar neva reikia išsiaiškinti vienbučio namo sampratą. „Sampratomis“ dešimt metų dangstėsi LR teisingumo ministerija bandydama pritempti tiesą iki krikščionybės kurpalio. Ji be jokių faktų ar liudijimų šmeižė religinę bendruomenę Ojas neva dėl jos nedorovingumo ir nereligingumo ir visaip ją diskriminavo. Grįžta stalinizmas ar inkvizicija? Ar tai tik nauja valdininkų ir katalikų hierarchų muzika, pagal kurią turėtų šokti nekatalikai, natūralūs dvasingi, bet nesusitraukę iki tikėjimo žmonės?

Negaliu priekaištauti abiem vyresniosioms dukroms, kad jos nuo tokių „samprotautojų“ išnaudojimo neseniai pasitraukė į Airiją. Viena bene toje pačioje Nemenčinės seniūnijoje, kurioje statomi Ojas kūno ir dvasios Harmonijos Rūmai, dirbo teisėsauginį darbą. Matyt, ją ir Nemenčinės seniūnijos dvasia paskatino palikti Lietuvą. Su kuo liks Nemenčinės seniūnas sukiodamasis į viduramžius?

Mano paties įžvalga - dinozaurai prieš maždaug šešiasdešimt milijonų metų išnyko ne dėl kometos ar asteroido smūgio į Žemę, o dėl jų retrogradiškumo. Jie neevoliucionavo. Didžiųjų gyvūnų nervų sistema ir psichika buvo per daug atsilikusi nuo evoliucionuojančiųjų. Dinozaurų tikėjimas savo galia, savo banda ir savo teise buvo per didelis. Per mažas buvo dinozaurų teisingumas, protingumas ir sąmoningumas. Negali būti tikintis ir sąmoningas. Gali būti arba tikintis, arba sąmoningas. Tikėjimas yra žemiau, sąmoningumas - aukščiau proto.

Jau keletą metų Resorte vyksta meditaciniai rezidentiniai vasaros praktikumai ir kuriamas budalaukas - unikalus meilės ir sąmoningumo laukas savęs pažinimui ir permainymui. Meditacinis praktikumas „Kūno, proto ir dvasios darna“ nuo birželio 30 d. vyko ir šiemet. Tai nepakartojamas kūno ir sielos susitikimas, susiderinimas ir šventė, egzistencinis šokis. Net tai, kas neįmanoma, įvyksta, kai kūnas ir siela susitinka ne per protingą protą, o per takią širdį ir per tylų ir takų protą.

Nėra didesnės misterijos už meditaciją, nėra didingesnės dovanos sau už meditaciją. Jeigu žmogus žengia kitų žmonių ar dievų keliais, jis yra vargšas net ir būdamas karaliumi, būdamas valdžioje, net ir būdamas turtingas ir kitų garbinamas. Žmogus, pažinęs save, meditatorius jau yra turtingas, jau yra laimingas ir džiaugiasi savimi, kitais ir egzistencija. Ir niekas to iš jo atimti negali. Amžina ir neįkainuojamai vertinga yra tik tai, kas neduodama, neatimama, bet dalijamasi. Tai pažinimas, matymas, meilė, laisvė, meditacija. Visos durys atvertos. Ar matote?

Ojas info, 2007-06-26,
papildyta 2007-08-14


Meditacijos centras OJAS
Resortas: Miškinių km. 8, Nemenčinės sen., Vilniaus r.   |     mob. (8-685) 11533 (pagrindinis)  
Buveinė: Pavasario g. 21d   |   LT-10309 Vilnius   |  mob. (8-685) 11533 (pagrindinis)   |   mob. (8-619) 11551      

Telefonais atsakome I-V 9-12 val., VI 14-17 val., išskyrus per meditacinius kursus

el. p.:   |   svetainė: http://www.ojasmc.eu

© Meditacijos centras "Ojas" 2021. All rights reserved. Copyright informationNaujienos