LietuviškaiLT   EnglishEN  

Meditacijos centras Ojas
 

Komunija*

Harmonija išorėje ir viduje

Žmogus gyvena lyg sala ir būtent dėl to kenčia. Šimtmečiais žmogus bando gyventi nepriklausomai nuo egzistencijos – bet tai neįmanoma dėl pačios daiktų prigimties. Žmogus negali būti nei nepriklausomas, nei priklausomas. Egzistencija yra multipriklausomybės būsena – viskas priklauso nuo visko. Joje nėra hierarchijos, niekas nėra žemesnis ir niekas nėra aukštesnis. Egzistencija yra komunija, amžinas meilės vyksmas.

  

Pati idėja, kad žmogus turi būti aukštesnis, viršesnis, ypatingesnis, sukuria problemas. Žmogus turi būti niekas, žmogus turi ištirpti daiktų visumoje. Kai mes paleidžiame visus barjerus, atsitinka komunija, ir tokia komunija yra palaima. Viskas yra vienovėje su visuma. Tai yra pats religingumo pamatas.

Heraklitas (Heraclitus) sako: „Nebūtų geriau, jei viskas su žmonėmis vyktų taip, kaip jie nori. Jei jūs nelauksite nelaukiamo, jūs niekada nerasite tiesos, nes ją taip sunku atrasti ir pasiekti. Prigimtis mėgsta slėpti. Viešpats, kurio pranašystės yra Delfuose (Delphi), nei kalba, nei slepia. Tik parodo ženklus.“

Egzistencija neturi kalbos... O jei jūs esate priklausomi nuo kalbos, tai dalijimasis su egzistencija negali atsitikti. Egzistencija yra misterija, jūs negalite jos aiškinti. Jei ją aiškinsite – praleisite. Egzistencija gali būti išgyventa, o ne apgalvota. Tai labiau poezija nei filosofija. Tai ženklas, durys. Ji rodo, bet nieko nekalba. Prie egzistencijos nėra prieigos per protą. Jūs galite apie ją galvoti ir galvoti, bet niekada jos nepaliesite, nes būtent mintys ir yra barjerai. Mintys sukuria asmeninį pasaulį, jos priklauso jums. Dėl to jūs atsitveriate, užsidarote savoje kapsulėje, įsikalinate. Negalvojimas – jūsų nebuvimas; jūs vėl atviri. Jūs atsiveriate, tampate laidūs ir egzistencija vėl teka į jus, o jūs – į egzistenciją.

Mokykitės klausytis – klausymasis reiškia, kad jūs esate atviri, pažeidžiami, imlūs, bet jūs jokiu būdu negalvojate. Galvojimas yra pozityvus aktas. Klausymasis yra pasyvumas; jūs tampate lyg slėnis ir priimate, jūs tampate lyg įsčios ir priimate. Jei jūs galite klausytis, tuomet prigimtis kalba. Bet tai ne kalba. Prigimtis nevartoja žodžių. Tai ką gi vartoja prigimtis? Heraklitas sako, jog ji vartoja nuorodas. Auga gėlė. Ką ji sako? Ji nieko nekalba, bet ar jūs galite pasakyti, kad ji nieko nepasako? Ji daug ką pasako, bet ji nevartoja žodžių – jos žinia bežodė.

Kad girdėtumėte bežodiškumą, jūs turite tapti bežodžiais, nes tik tokie patys gali girdėti vienas kitą, tik tokie patys gali dalytis.

Sėdėdami greta gėlės, nebūkite asmeniu, būkite gėle. Sėdėdami greta medžio, nebūkite asmeniu, būkite medžiu. Maudydamiesi upėje, nebūkite žmogumi, būkite upe. Ir jūs gausite milijonus nuorodų. Ir tai ne bendravimas, o vienovė. Tada gamta kalba, kalba ne viena kalba, o tūkstančiais tarmių.

 

* - Meditacijos centro Ojas išverstą ir išleistą įžvalgų ir alegorijų knygą su kortomis Ošo transformacijos taro galima rasti.  

 

Atnaujinta 2019-12-30


Meditacijos centras OJAS
Resortas: Miškinių km. 8, Nemenčinės sen., Vilniaus r.   |     mob. (8-685) 11533 (pagrindinis)  
Buveinė: Pavasario g. 21d   |   LT-10309 Vilnius   |  mob. (8-685) 11533 (pagrindinis)   |   mob. (8-619) 11551      

Telefonais atsakome I-V 9-12 val., VI 14-17 val., išskyrus per meditacinius kursus

el. p.:   |   svetainė: http://www.ojasmc.eu

© Meditacijos centras "Ojas" 2021. All rights reserved. Copyright informationNaujienos