LietuviškaiLT   EnglishEN  

Meditacijos centras Ojas
 

Koks yra skirtumas tarp vyro ir moters?

Ar gali pasakyti kažką daugiau apie šį skirtumą tarp vyro ir moters, ir kaip tu su mumis dirbi skirtingais keliais?*

Economist.com© 
Economist.com© 

Nėra didelio skirtumo tarp vyro ir moters, skirtumas yra paprastas. Panašiai kaip šalia tavęs esantis vyras stovėtų ant galvos. Koks yra skirtumas tarp tavęs, stovinčios ant kojų ir vyro, kuris stovi ant galvos sirhasanos pozoje? Faktiškai jokio. Jūs abu esate tokie patys, tačiau tam tikra prasme yra skirtumas. Skirtumas tas, kad vyras, kuris stovi ant galvos yra apverstas aukštyn kojom. Tai yra vienintelis skirtumas tarp vyro ir moters.

Tai, kas yra sąmoninga vyre, yra pasąmoninga  moteryje, o kas yra pasąmoninga moteryje, yra sąmoninga  vyre. Vyras yra vyras tik savo sąmonėje, savo pasąmonėje jis yra moteris, moteriškas.  Štai kodėl kai tik jauti, kad vyras kokiu nors būdu juda arčiau savo pasąmonės, jis tampa minkštesnis, moteriškesnis, mylintis ir jautrus.

Štai kodėl žmonės, kuriuos pasmerkė visuomenė, nusidėjėliai yra labiau mylintys, nei jūsų taip vadinamieji šventieji. Jūsų taip vadinamieji šventieji yra pakibę sąmoningume, jie neleidžia pasireikšti savo pasąmonei, jie ją represuoja. Jie atskiria save nuo savo pasąmonės, jie ją pasmerkia. Jie sukuria atstumą tarp savęs ir pasąmonės. Jie save apibrėžia tik per sąmoningumą. Štai kodėl jie atrodo tokie kieti.

Pažiūrėkite į savo taip vadinamųjų šventųjų veidus – moralistai, puritonai, žmonės, kurie nuolat nešiojasi naštą "šventesnis už tave", tik pažiūrėkite į jų veidus ir jūs aptiksite griežtas linijas, sustingimą, įsitempimą – bruožus, kurių negalima pavadinti minkštais, jautriais ir mylinčiais.

zineles.blogspot.com©
 zineles.blogspot.com©

Stebėkite taip vadinamuosius nusidėjėlius, pasmerktuosius ir jūs nustebsite, kad jie turi jautresnes širdis. Jie yra labiau mylintys ir draugiškesni. Jūs galite mėgautis nusidėjėlių draugija, jūs negalite mėgautis šventųjų kompanija. Jeigu suvesite draugėn keturis šventuosius, jie nuolatos ginčysis, ginčysis apie  kvailus dalykus: kiek angelų gali šokti ant adatos smaigalio, kiek yra pragarų... Buda sako, kad yra tik vienas pragaras, Mahavira sako, kad yra septyni, o Sanjaya Vilethiputta sako, kad jų yra septyni šimtai. Jeigu name apgyvendinsite tuziną šventųjų, tame name visiškai nebus ramybės, jie nuolat los vienas ant kito. Kartais mane žavi idėja, kad šunys gali būti šventųjų reinkarnacija – loja ant bet ko, o ypač dėl kelių dalykų. Pavyzdžiui, visiems šunims nepatinka uniformos. Jie loja ant paštininko, policininko, sanjasino. Galbūt jie pyksta ant savo praėjusio gyvenimo!

Tačiau nusidėjėliai yra labai draugiški dėl paprastos priežasties... Aš nesakau, kad jūs taptumėte nusidėjėliais, aš tiesiog paaiškinu, kad jūs suprastumėte, kodėl nusidėjėliai atrodo tokie minkšti, mylintys, žmogiški ir kodėl šventieji atrodo tokie nežmogiški. Priežastis ta, kad nusidėjėliai yra arčiau savo pasąmonės, o vyro pasąmonė yra moteriška.

Tas pats vyksta ir su intelektualiomis moterimis, ypač tomis, kurios priklauso Išsivadavimo judėjimui. Jos yra grubios, negražios, kietos ir nuolat ginčijasi. Jos tapo nemylinčios ir labai egoistiškos. Jos yra nauja šventųjų moterų versija dėl paprastos priežasties, kad jos ėjo prieš savo prigimtinį pasąmonės spontaniškumą. Jos gyvena savo galvose. Jos  atmetė pasąmonės idėją, jos neleidžia pasireikšti savo instinktams. Jos yra pusinės, jos prarado savo balansą.

Subalansuotas žmogus nėra nei vyras, nei moteris, Jis yra abiejų darinys, tikriau sakant, sintezė. Jo vyriškumą kompensuoja moteriškumas. Jie nekovoja vienas su kitu, jie darniai šoka, kartu, gilioje harmonijoje. Yra didelė darna.

OSHO International Foundation©      
OSHO International Foundation©      

Taigi, skirtumas nėra didelis, jis yra mažas. Žinoma, jis tapo labai didelis, kadangi mažiausiai dešimt tūkstančių metų vyras vaidino pagrindinį vaidmenį. Jis savyje represavo moterį ir dėl to jis taip pat represavo moterį išorėje. Jis turėjo taip padaryti – abi pusės logiškai yra tas pats.

Jeigu jūs suteiksite savo vidinei moteriai laisvę sutikti jumyse esantį vyrą, patirti gilų bendrumą, orgazminę kokybę tiek, kiek tai siejasi su jūsų sąmone, ji nebebus suskaidyta į vyrą ir moterį....  Ji yra viena, žmogiška, visuma. Daugiau nebėra konflikto, yra sutarimas. Ji pasiekė aukščiausią įmanomą sintezę. Kai taip atsitinka, tampama visuma, nesvarbu, ar kas esi vyras ar moteris. <...>

 

*Ištrauka iš video diskurso ir knygos OSHO. I Am That (Aš Esu Tai) 

 


Meditacijos centras OJAS
Resortas: Miškinių km. 8, Nemenčinės sen., Vilniaus r.   |     mob. (8-685) 11533 (pagrindinis)  
Buveinė: Pavasario g. 21d   |   LT-10309 Vilnius   |  mob. (8-685) 11533 (pagrindinis)   |   mob. (8-619) 11551      

Telefonais atsakome I-V 9-12 val., VI 14-17 val., išskyrus per meditacinius kursus

el. p.:   |   svetainė: http://www.ojasmc.eu

© Meditacijos centras "Ojas" 2021. All rights reserved. Copyright informationNaujienos