LietuviškaiLT   EnglishEN  

Meditacijos centras Ojas
 

Koks yra skirtumas tarp rag – troškimo, virag – troškimo atsisakymo, ir vytrag (veetrag) – anapus troškimo?*

Rag reiškia prisirišimą prie ko nors, virag – troškimą atmesti, o vytrag reiškia būti anapus prisirišimo.

Jei bandote suprasti tai, ką pasakiau, bus aišku, kad rag yra prisirišimas prie ko nors, o virag yra to prisirišimo paneigimas. Jei asmuo kaupia pinigus, tuomet tai yra rag, o jei kas nors pinigų atsisako ir nuo jų bėga, tuomet tai virag. Bet abiem atvejais fokusuojamasi į pinigus. Kaupiantis juos asmuo galvoja apie pinigus ir asmuo, kuris jų nepriima, taip pat galvoja apie pinigus. Vienas patiria džiaugsmą dėl to, kad tiek daug sukaupė – jis tiek daug turi ir jo ego yra dėl to patenkintas – tuo tarpu kitas patenkina savo ego, galvodamas apie tai, kad jis tiek daug atsisakė.

Jūs nustebsite… žmonės, kurie turi pinigų, skaičiuoja, kiek daug jų turi, o pinigų atsisakiusieji taip pat skaičiuoja, kiek jų atsisakė. Vienuoliai ir religingieji turi sąrašus, kiek daug kartų yra pasninkavę! Jie pasižymi, kiek įvairiausių rūšių pasninkų yra buvę. Lygiai taip pat, kaip užsirašomi atsisakymai, taip pat užsirašomi ir nuolaidžiavimai. Rag palieka įrašą ir virag palieka įrašą, nes jų esminis taškas yra tas pats, jie nukreipti į tą patį dalyką.

Vytrag reiškia buvimą anapus prisirišimo, tai ne tas pats, kaip virag – prisirišimo neigimas. Vytrag yra išsilaisvinimas nuo abiejų – nuo prisirišimo ir nuo prisirišimo neigimo. Vytrag yra tokia sąmonės būsena, kurioje nėra nei prisirišimo, nei neprisirišimo. Tai neutralumas. Žmogus turi pinigų, bet dėl to nėra susirūpinęs.

Kabiras turėjo sūnų Kamalį (Kamaal). Kabiras turėjo virag įprotį, jis neigė prisirišimą. Jis nemėgo Kamalio kelio, kadangi, jei kas nors sūnui ką nors pasiūlydavo, tas neatmesdavo. Kabiras jam daug kartų sakė: „Nepriimk iš nieko dovanų. Mums nereikia jokių pinigų.“

O Kamalis sakydavo: „Jei pinigai neturi vertės, tuomet kam reikia sakyti jiems „ne“? Jei pinigai neturi vertės, tuomet mes jų neprašome, nes jie neturi vertės. Bet jei kas nors ateina čia tam, kad nusimestų savo naštą, kodėl jam reikia pasakyti „ne“? Galų gale jie neturi vertės.“

Kabirui tai nepatiko. Jis pasakė: „Aš norėčiau, kad tu gyventum atskirai.“

Jo virag, jo prisirišimo neigimas, buvo sugriautas. Todėl jis pasakė Kamaliui gyventi atskirai. Sūnus pradėjo gyventi atskiroje trobelėje.

Kaši (Kashi) karalius atvykdavo aplankyti Kabiro. Jis pasakė: „Aš niekur nematau Kamalio.“

Kabiras pasakė: „Man nepatinka jo būdas, jo elgesys yra paviršutiniškas. Aš atsiskyriau nuo jo. Jis gyvena atskirai.“

Karalius paklausė: „Kokia to priežastis?“

Kabiras atsakė: „Jis yra godus pinigams. Kas nors pasiūlo pinigų, ir jis juos paima.“

Karalius nuėjo susitikti su Kamaliu, nusilenkė jam ir padėjo prie jo kojų labai brangų deimantą. Kamalis paklausė: „Ką jūs atnešėte? Paprasčiausiai akmenį!“

Karalius pagalvojo: „Bet Kabiras sakė, jog Kamalis yra prisirišęs prie turtų, o šis sako, kad aš atnešiau tik akmenį!“ Todėl jis paėmė deimantą ir pradėjo dėtis atgal į kišenę.

Kamalis pasakė: „Jei tai akmuo, tuomet nesivargink nešdamasis naštą atgal su savimi; kitaip tu vis dar galvoji, kad tai deimantas.“

Karalius pagalvojo: „Čia daromas kažkoks triukas.“ Bet jis paklausė: – „Tai kur man jį padėti?“

Kamalis atsakė: „Jei klausiate, kur jį padėti, tuomet jūs nemanote, kad tai tėra tik akmuo. O jūs klausiate, kur jį padėti, taigi jūs negalvojate, kad tai tik akmuo. Paprasčiausiai meskite jį šalin! Kam reikia jį laikyti?“

Karalius padėjo deimantą ant trobelės šiaudinio stogo kampo. Po to jis išėjo galvodamas: „Tai apgaudinėjimas! Kai aš sugrįšiu atgal, jo jau nebus.“

Po šešių mėnesių jis sugrįžo ir pasakė: „Prieš kažkurį laiką aš jus kažkuo apdovanojau.“

Kamalis pasakė: „Daugelis žmonių dovanoja daiktų. Tik tuomet, kai domiuosi tomis dovanomis, aš rūpinuosi, ar juos pasilikau, ar grąžinau atgal. Bet aš nesidomiu tomis dovanomis, tai kodėl turėčiau atsiminti jas? Taip, jūs tikriausiai ką nors man davėte. Jeigu taip sakote, jūs tikriausiai atnešėte dovaną.“

Karalius tarė: „Mano dovana nebuvo pigi, ji buvo vertinga. Kur tas akmuo, kurį aš jums daviau?“

Kamalis pasakė: „Tai gana sudėtinga. Kur jūs jį padėjote?“

Karalius nuėjo ir pažiūrėjo į kampą, kur jis buvo deimantą įkišęs. Akmuo vis dar tebebuvo ten. Karalius nustebo! Tai atvėrė jam akis.

Kamalis buvo unikalus žmogus: jam tai buvo tik akmuo. Jam akmuo buvo tas, ką aš vadinu vytrag, buvimu anapus prisirišimų. Tai ne virag, prisirišimo neigimas. Tai buvimas anapus prisirišimo.

Rag yra poreikis laikyti kažkokį dalyką, o virag yra poreikis tą dalyką atmesti. Vytrag reiškia, kad tas poreikis nebeturi prasmės. Tikslas yra vytrag, ėjimas anapus troškimo.

Tie, kurie jį pasiekė, pažino aukščiausią palaimą, nes jų prisirišimas prie išorės ištirpo.

 

* - Meditacijos centro Ojas išverstą ir išleistą Ošo knygą "Meditacijos kelias" galima rasti.  

 

Atnaujinta 2018-07-02


Meditacijos centras OJAS
Resortas: Miškinių km. 8, Nemenčinės sen., Vilniaus r.   |     mob. (8-685) 11533 (pagrindinis)  
Buveinė: Pavasario g. 21d   |   LT-10309 Vilnius   |  mob. (8-685) 11533 (pagrindinis)   |   mob. (8-619) 11551      

Telefonais atsakome I-V 9-12 val., VI 14-17 val., išskyrus per meditacinius kursus

el. p.:   |   svetainė: http://www.ojasmc.eu

© Meditacijos centras "Ojas" 2021. All rights reserved. Copyright informationNaujienos