LietuviškaiLT   EnglishEN  

Meditacijos centras Ojas
 

Kokia yra religijos vieta mokslo amžiuje? Kokia yra religijos vieta tautos ir socialiniame gyvenime?*

Mokslas yra pažinimo būdas, kuris ieško vidinių, paslėptų materijos galių. Religija yra pažinimo būdas, kuris ieško vidinių, paslėptų sąmoningumo galių. Tarp religijos ir mokslo nėra konflikto; iš tikrųjų jie vienas kitą papildo.

Jei kažkuriuo periodu vyrauja mokslas, tuomet bus daugiau patogumų, bet laimės nebus daugiau. Jei kažkuriame laikotarpyje religija įgyja didesnę reikšmę, tuomet kai kurie žmonės pažins laimę, bet dauguma jų kentės nuo nepatogumų. Mokslas suteikia patogumus, religija atneša taiką. Jei nebus patogumų, tuomet tik keli žmonės patirs taiką. Jei nebus taikos, tuomet daug žmonių gali turėti patogumus, bet jie nežinos, kaip jais džiaugtis.

Iki šiol visos civilizacijos, kurias žmonija pagimdė, nebuvo pilnatviškos, jos buvo fragmentiškos. Kultūra, kuri gimė Rytuose, priklauso tik religijai. Rytai nesidomėjo mokslu. Dėl to jie pralaimėjo; jie nuskurdo ir tapo griuvėsiais. Kultūra, kuri gimė Vakaruose, yra kitas kraštutinumas: ji remiasi mokslu ir neturi ryšio su religija. To pasekmė – tai, kad Vakarai triumfavo ir sukaupė turtus, gerovę ir patogumus, bet jie prarado sielą.

Kultūra, kuri atsiras ateityje, jei ji iš tikrųjų sieks žmonijos evoliucijos, tai bus mokslo ir religijos balansas. Ta kultūra bus religijos ir mokslo sintezė. Ji nebus tik religinė ar tik moksliška: ji bus arba moksliškai religinė, arba religiniai mokslinė.

Kalbant apie šiuos abu eksperimentus – jie abu sužlugo. Sužlugo Rytų eksperimentas, sužlugo ir Vakarų eksperimentas. Dabar mes turime galimybę sukurti naują universalų kelią, kuris nėra nei rytietiškas, nei vakarietiškas, kuriame susitiktų religija ir mokslas.

Aš sakau jums, kad nėra konflikto tarp religijos ir mokslo taip, kaip nėra konflikto tarp kūno ir sielos. Tas, kuris gyvena tik kūnu, praras sielą, tas, kuris bando gyventi tik dvasinėje dimensijoje, taip pat negalės tinkamai gyventi, nes bus praradęs ryšį su savo kūnu.

Kaip žmogaus gyvenimas yra balansas, kūno ir sielos sintezė, taip pat ir visavertė kultūra turėtų būti balansas, sintezė tarp mokslo ir religijos. Mokslas turėtų būti jos kūnas, religija – jos siela.

Jei kas nors manęs paklaustų: jeigu mums reikėtų rinktis tarp religijos ir mokslo, ką turėtume pasirinkti? Aš pasakyčiau, kad turėtume būti pasiruošę pasirinkti religiją. Jei kas nors manęs būtų paprašęs pasirinkti tarp mokslo ir religijos, nes galima eiti tik vienu keliu, aš pasakyčiau: būkite pasiruošę pasirinkti religiją. Geriau būti skurdžiam ir gyventi nepatogiai, negu prarasti sielą.

Kokia yra patogumų vertė, jei tai įgyjama savo paties kaina? Kokia yra turtų vertė, kai atimama mūsų pačių būtis? Realybėje tuomet nebus nei patogumų, nei turtų. <...>

Pirmas nemokšiškumo požymis yra galvojimas, kad žmogus yra tik kūnas. Antras nemokšiškumo požymis yra to paties laipsnio, tai galvojimas, kad žmogus yra tik siela. žmogaus individualybė yra sintezė: žmonijos kultūra taip pat yra sintezė.

 

* - Meditacijos centro Ojas išverstą ir išleistą Ošo knygą "Meditacijos kelias" galima rasti.  

 


Meditacijos centras OJAS
Resortas: Miškinių km. 8, Nemenčinės sen., Vilniaus r.   |     mob. (8-685) 11533 (pagrindinis)  
Buveinė: Pavasario g. 21d   |   LT-10309 Vilnius   |  mob. (8-685) 11533 (pagrindinis)   |   mob. (8-619) 11551      

Telefonais atsakome I-V 9-12 val., VI 14-17 val., išskyrus per meditacinius kursus

el. p.:   |   svetainė: http://www.ojasmc.eu

© Meditacijos centras "Ojas" 2021. All rights reserved. Copyright informationNaujienos