LietuviškaiLT   EnglishEN  

Meditacijos centras Ojas
 

Kokia yra jūsų nuomonė apie sansarą, pasaulį ir sanjasą, atsižadėjimą? Ar sanjasa yra įmanoma tik tuomet, kai atsižadama pasaulio?

Nėra konflikto tarp pasaulio ir sanjasos. Reikia atsižadėti nemokšiškumo, o ne pasaulio. Pasaulio atsižadėjimas nėra sanjasa. Sanjasa yra pažinimo, savasties realizacijos pažadinimas. Šis pabudimas veda į atsižadėjimą, tačiau ne pasaulio, o prisirišimo prie jo. Pasaulis lieka ten, kur yra, ir toks, koks yra, bet mes esame transformuoti, transformuojasi mūsų pasaulėžiūra. Ši transformacija yra labai naujoviška. Esant šios pabudusios būsenos nereikia nieko atsisakyti. Tai, kas yra nenaudinga ir nereikalinga, atkrinta savaime, kaip sausi lapai nuo medžio. Taip, kaip atsiradus šviesai, dingsta tamsa, taip ir su pažinimo aušra gyvenimo teršalai nunešami, ir tai, kas lieka, yra sanjasa.

Sanjasa nesisieja su pasauliu. Ji siejasi su savastimi. Ji yra savasties apvalymas, taip kaip ir negryno aukso išgryninimas. Nėra prieštaravimo tarp negryno aukso ir išgryninto aukso, tik išvalymas. Žiūrėjimas į gyvenimą iš nemokšiškumo būsenos – sansara, pasaulis. Žiūrėjimas į gyvenimą iš pažintos savasties – sanjasa.

Todėl, kai man kas nors sako, kad jis priėmė sanjasą, tai tas dalykas man matosi kaip didelė klaida. Šis sanjasos „priėmimas” sukuria įspūdį, kad tai yra priešiškas pasauliui veiksmas. Ar sanjasa gali būti priimta? Ar gali kas nors pasakyti, kad jis „priėmė” pažinimą? Ir ar tas pažinimas, kuris taip priimtas, bus tikras pažinimas? Sanjasa, kuri yra priimta, nėra sanjasa. Jūs negalite apsisiausti tiesos apdaru. Tiesa turi būti pažadinta jūsų viduje.

Sanjasa gimsta. Ji ateina per supratimą ir per šį supratimą mes transformuojamės. Kai pasikeičia mūsų supratimas, pasikeičia mūsų požiūris ir mūsų elgesys transformuojasi be jokios pastangos. Pasaulis lieka ten, kur ir yra, tačiau sanjasa palaipsniui gimsta mūsų viduje. Sanjasa yra įsisąmoninimas, kad aš nesu vien tik kūnas, aš taip pat esu ir siela. Su šiuo pažinimu nemokšiškumas ir prisirišimas iš vidaus atkrinta. Pasaulis buvo išorėje ir jis toliau ten liks, tačiau mes nebūsime prisirišę prie jo. Kitaip tariant, mūsų viduje neliks pasaulio, neliks sansaros.

Mėginti įsikabinti į išorinį pasaulį yra nemokšiškumas ir mėginti jo atsižadėti taip pat yra nemokšiškumas, nes abiem atvejais jūs ir toliau esate su juo susikabinę. Abu – prisirišimas ir priešiškumas pasauliui – yra nemokšiškumas. Jie abu yra sąveikos. Nesąveika yra buvimas anapus abiejų. Neįsikabinimas nėra atsižadėjimas, tai yra abiejų, prisirišimo ir atsižadėjimo, nebuvimas. Šį prisirišimo ir atsižadėjimo nebuvimą aš vadinu sanjasa.

Išsilaisvinimas nuo abiejų – prisirišimo ir atsižadėjimo ateina per pažinimą, per supratimą. Prisirišimas yra nemokšiškumas, o atsižadėjimas yra reakcija, kylanti tuomet, kai įgrysta šis prisirišimas. Ši reakcija taip pat yra nemokšiškumas. Pirmuoju atveju asmuo bėga link pasaulio; antruoju – tolyn nuo jo. Tačiau abiem atvejais jis bėgioja ir nežino, kad palaimą puoselėja tas, kuris nei bėgioja pagal pasaulį, nei iš jo bėga. Palaima apima tvirtai įsikūrus savo savastyje. Nereikia bėgti nei pasaulio link, nei nuo jo. Greičiau reikia įeiti vidun, į savo savastį.

Atsiminkite, mes turime įeiti į savo savastį. Šis sugrįžimas namo neatsitinka nei per prisirišimą, nei per atsižadėjimą. Jis įmanomas tik tampant vidinio prisirišimo ir atsižadėjimo konflikto liudytoju. Mūsų viduje yra tas, kuris yra abiejų – mūsų prisirišimo ir atsisakymo – liudytojas. Mes turime pažinti šį liudytoją. Pažinus tą, kuris yra tik liudytojas, neprisirišimas atsitinka savaime. Tai yra natūrali savęs realizavimo pasekmė.

 

* - Meditacijos centro Ojas išverstą ir išleistą Ošo knygą "Tobulumo kelias" galima rasti.    

Atnaujinta 2018-05-14


Meditacijos centras OJAS
Resortas: Miškinių km. 8, Nemenčinės sen., Vilniaus r.   |     mob. (8-685) 11533 (pagrindinis)  
Buveinė: Pavasario g. 21d   |   LT-10309 Vilnius   |  mob. (8-685) 11533 (pagrindinis)   |   mob. (8-619) 11551      

Telefonais atsakome I-V 9-12 val., VI 14-17 val., išskyrus per meditacinius kursus

el. p.:   |   svetainė: http://www.ojasmc.eu

© Meditacijos centras "Ojas" 2021. All rights reserved. Copyright informationNaujienos