LietuviškaiLT   EnglishEN  

Meditacijos centras Ojas
 

Kokią gi reikšmę meditacijai turi neteisimas arba nevertinimas?*

Tai yra vienas iš meditacijos raktų, vienas iš tiesos raktų, vienas iš reikšmingiausių raktų norint sugrįžti namo, į sielą. Neteisimas reikalingas pereiti per protą, pereiti nuo paties paviršiaus – kūno, anapus kūno, o vėliau ir anapus proto. Teisimas yra galvojimo rūšis. Neteisimas yra anapus galvojimo. Tai požymis, pagal kurį jūs galite orientuotis pasaulyje tuo metu, kai esate prote ir negalite nuo jo atitrūkti. Teisimą, vertinimą arba galvojimą galite pastebėti, o inteligentiškesni žmonės gali ir mažiau vertinti, šiek tiek mažiau galvoti, šiek tiek būti tyloje, taikoje, ramybėje. Dauguma žmonių ir visi primityvūs žmonės nemato, kad vertina, teisia, galvoja. Kai kurie mano, jog galvojimas yra didelio išsivystymo požymis. Jeigu žmogus gali vertinti ir nevertinti, gali galvoti ir negalvoti, gali teisti ir neteisti, – tai būtų išsivystymas. Bet jeigu žmogus negali nevertinti, negali negalvoti ir neteisti, – tai jau liga, iškrypimas. Toks galvojimas ir vertinimas – nenurimstantis proto virpėjimas – primena Parkinsono ligą, kai žmogus negali sulaikyti virpančių rankų ar galvos. Aš suprantu ligonius, jei jie gydosi, ieško išeities, bet jei jie vaidina auką ar prašo aukos ir nesiaiškina ligos priežasties bei jos nešalina, tai jau – veidmainystė ir psichinė ar net dvasinė liga, infekcija.

Reikalingas balansas, geba galvoti ir negalvoti, teisti ir neteisti. Galvojimas yra geriau nei vertinimas ar teisimas, jei galvojama remiantis faktais ar tiesa. Galvojant galima daug dalykų sumodeliuoti, nedarant ilgo ar net sunkaus fizinio darbo. Vertinimas ar teisimas visuomet vyksta pagal modelį, dogmą, moralę, tikėjimą, doktriną, tradiciją, taisykles. Vilko tikėjimas ir teismas netinka zuikiui ir atvirkščiai, o musulmono teisimas ir teismas netiks krikščioniui ar tiesiog žmogui. Islamo teisėje tikėjimo pakeitimas baudžiamas mirtimi. Tuo tarpu šiandien retas krikščionis taip teistų. <...>

  

Gamtoje giliausia prasme egzistencija neteisia, o vienodai palaiko šviesą ir tamsą, pliusą ir minusą, zuikį ir vilką, tačiau gyvas liks tas, kuris vitališkesnis, per kurį lengviau ir daugiau teka vitalinės energijos, kurio vitalinė varža mažesnė. Panašiai kaip ir technikoje. Žmogus pirks tą elektros ar benzininį variklį, kuris greičiau įsibėgėja ir naudoja mažiau elektros ar cheminės energijos tam pačiam darbui atlikti. Elektros energija yra negyva vitalinė energija, o vitalinė energija yra gyva elektros energija. Panašiai kaip rąstas yra negyvas kamienas, o kamienas yra gyvas rąstas. Nutukęs ar persiėdęs zuikis nepabėgs, o nutukęs ar persiėdęs vilkas nepavys. Pažiūrėkite, kaip teka vitalinė energija per bėgantį gyvūną. Nuostabus įspūdis. Tai galima pastebėti net per televizorių.

Egzistencija besąlygiškai palaiko vitališkumą, energijos tekėjimą ir ypač sąmoningumą. Tai absoliutus dėsnis, galiojantis nuo atomo iki žmogaus. Teisiant užblokuojamas vitališkumas, energija, jos tekėjimas ir žmogus bus silpnesnis, pasyvesnis, nelaimingesnis, ligotesnis, sunkesnis. Teisimas užblokuoja totalumą, vientisumą, sveikumą. Teisiantis žmogus bus sunkesnis, įsitempęs, jam neužteks energijos liudijimui, sielos skrydžiui. Teisiančio žmogaus dvasinė ir fizinė pusės ne susijungia, o atsiskiria. Teisimas yra lyg krosniakaištis degančioje krosnyje ar čadra veidui; nevertinimas ir neteisimas – lyg rasa žolei ar šviesa želmeniui.

 

* - Citata iš Prembudos knygos "Meditacija – sielos dalijimasis", kurią galima rasti.  

Atnaujinta 2018-01-29


Meditacijos centras OJAS
Resortas: Miškinių km. 8, Nemenčinės sen., Vilniaus r.   |     mob. (8-685) 11533 (pagrindinis)  
Buveinė: Pavasario g. 21d   |   LT-10309 Vilnius   |  mob. (8-685) 11533 (pagrindinis)   |   mob. (8-619) 11551      

Telefonais atsakome I-V 9-12 val., VI 14-17 val., išskyrus per meditacinius kursus

el. p.:   |   svetainė: http://www.ojasmc.eu

© Meditacijos centras "Ojas" 2021. All rights reserved. Copyright informationNaujienos