LietuviškaiLT   EnglishEN  

Meditacijos centras Ojas
 

Kodėl vakariečiai neprisimena praėjusių gyvenimų?*

  

Vakariečiai neprisimena praėjusių gyvenimų dėl daugelio priežasčių. Pirma, be keleto išimčių, niekas ir nėra bandęs jų prisiminti. Kaip nenuskrisite į Mėnulį, specialiai nekūrę raketos, kompiuterių ir kitų dalykų bei tam specialiai nesiruošę, taip ir neprisiminsite praėjusių gyvenimų neišlavinę astralinio, mentalinio kūnų, subtilios atminties ir įžvalgos.

Antra, trukdo tikėjimai, kurie nėra paremti gyva tiesa, laisve, tyrimais, patirtimi ir praktika. Autentiškoje religijoje, kuri yra tik viena, kaip ir mokslas ar realybė, viena tiesa patvirtinama kita tiesa ir patvirtinama tiesų ir dharmų visuma. Be to, autentiškoje religijoje tiesų visuma patvirtinama ir patyrimu, o tikėjimuose remiamasi tik į tikėjimo tiesas, o ne į tiesas ir faktus. Ir taip be galo. Judėjų, islamo ar krikščioniškas tikėjimas nepadeda prisiminti, o trukdo, nes jų doktrina skelbia, kad žmogus ir pasaulis yra sukurti, o pažinimas yra uždraustas. Tačiau tai paneigia ir išorinis, ir vidinis mokslas; tai yra klaida. Aišku, atmetus faktus, tiesą, reikia duoti fikciją. Jei yra nors viena klaida raketoje ar kompiuteryje, jie neveikia arba net sukelia katastrofą. Taip yra ir su tikėjimo doktrina, praėjusių gyvenimų atmintimi. Kadangi Vakarų tikėjimuose nėra tiesos, o yra ne viena klaida, tai ir atmintis neveikia.

Kita vertus, tikėjimas, jog nėra praėjusių gyvenimų, turi ir pliusų – išjudina žmogų, verčia jį intensyviau gyventi. Tai nemigdo taip, kaip rytiečių tikėjimas, jog nėra kur skubėti, o šviesi ateitis ateis kaip karma. Siekis viską patirti greitai išjudina vitališkumą, kas yra gerai, bet neleidžia jo transformuoti, kas yra blogai. Dabar, kai vitališkumas jau pasiekia širdies prieangius, laikas susipažinti su amžinesniais, tikresniais dalykais. Skubėjimas buvo gerai, kol buvo didelis pavojus, kol žmones supo grėsmingas pasaulis, pavojingi gyvūnai. Pavojui praėjus, skuba trukdo, nes nieko tikro, natūralaus, gražaus negimsta, nesikristalizuoja skubant, spaudžiant. Sėklą galima skubėti pasodinti, bet dygimas, augimas, žydėjimas ir brendimas turi vykti prigimtyje, tiesoje ir laisvėje. Sėkla turi atitikti dirvą, dirva, aplinka ir priežiūra – sėklą, vaiko auginimas ir švietimas – vaiką, jo praėjusius gyvenimus, jo branduolį, kurį jis jau atsinešė ir kurio nepakeisite kaip benorėdami.

Vaikų švietime neturėtų būti jokios netiesos, jokio tikėjimo, jokio smurto, nes tai sugadina vaiko vidinius kūnus, sukuria sieną tarp vaiko vidaus ir pasaulio, užblokuoja vitališkumą. Laisvas, tik absoliučiai tiesus auginimas ir švietimas įgalina gimti, kristalizuotis naujoms dar subtilesnėms, sąmoningesnėms struktūroms, ląstelėms, pradėti darniai funkcionuoti naujiems genams ir kūnams. Priekaištaujant, mušant vaiką, neduodant jam to, ko reikia augimui, vystymuisi ir brendimui, jo protas tampa nelaidus subtilioms energijoms, neleidžia matyti, kas yra viduje, astraliniame kūne, sukelia ne tik netikslumus, bet ir didelius vidinius konfliktus. Vaikas nėra robotas, kurio irgi negalima mušti, nes jis suges, o yra daug sudėtingesnė struktūra nei bet kokia technika. Todėl tėvams negalima nė karto jo pašiepti ar prieš jį smurtauti, nes jie vieninteliai turi priėjimą net prie vaiko širdies. Šis langas taps pavyzdžiu visiems kitiems langams su pasauliu sukurti. Bent sykį įžeidus, langas prisidaro.

  

Be to, vakariečiams trukdo perdėta orientacija į išorę, į protą, į kūną. Kiekviena mintis, jei ji nėra tiesa, jei pagal ją neteka vitališkumas, yra blokas, siena ir trukdo matyti. Pagaliau ir dirbtinis atsiskyrimas nuo gamtos, gyvūnų žudymas, jų mėsos valgymas labai teršia fizinį, astralinį ir mentalinį kūnus, blokuoja matymą ir darnią jų sąveiką. Tokiuose kūnuose kaip rūko ar smogo metu beveik neįmanoma rasti kelio, pamatyti praėjusių gyvenimų. Matymui reikalingas atsipalaidavimas, tyrumas ir bemintė tyla.

 

 

* - Citata iš Prembudos knygos "Meditacija – sielos dalijimasis", kurią galima rasti.  


Meditacijos centras OJAS
Resortas: Miškinių km. 8, Nemenčinės sen., Vilniaus r.   |     mob. (8-685) 11533 (pagrindinis)  
Buveinė: Pavasario g. 21d   |   LT-10309 Vilnius   |  mob. (8-685) 11533 (pagrindinis)   |   mob. (8-619) 11551      

Telefonais atsakome I-V 9-12 val., VI 14-17 val., išskyrus per meditacinius kursus

el. p.:   |   svetainė: http://www.ojasmc.eu

© Meditacijos centras "Ojas" 2021. All rights reserved. Copyright informationNaujienos