LietuviškaiLT   EnglishEN  

Meditacijos centras Ojas
 

Kodėl sielai būtina susilieti su egzistencija?*

Būtų geriau, jeigu būtumėte paklausę: „Koks yra sielos poreikis dingti palaimoje?“ Būtų geriau paklausti: „Koks yra sielos poreikis tapti sveika?“ Būtų geriau, jeigu klaustumėte: „Koks yra sielos poreikis eiti iš tamsos į šviesą?“

Vienintelis sielos poreikis ištirpti dieviškume yra tas, kad gyvybė niekuomet negali būti realizuota per skausmą ir kančias. Kitais žodžiais tariant, kančia visai nepriimtina gyvybei. Gyvybė visuomet trokšta palaimos. O kentėti reiškia būti atskirtam nuo dieviškumo. Kai jūs tampate vienu su dieviškumu, gyvenimas tampa palaima.

Todėl tai klausimas ne apie Dievą ir dieviškumą, o klausimas apie pakilimą iš kančios į palaimą, apie perėjimą savo viduje iš tamsos į šviesą. Bet jeigu nejaučiate tokio poreikio, tuomet pasitenkinkite kančia.

Tačiau niekas negali būti patenkintas slegiamas nelaimės. Ji pačia savo prigimtimi nuveda jus nuo savęs; palaima pačia savo prigimtimi traukia jus atgal į save. Pasaulis yra nelaimė, dieviškumas yra palaima. Poreikis susilieti su dieviškumu nėra religijos poreikis; poreikis susilieti su dieviškumu yra fundamentalus poreikis.

Kartais atsitinka, kad kas nors sako, jog jam nereikia Dievo, bet niekas nesako, kad jam nereikia palaimos. Štai kodėl aš sakau, kad nėra tokio dalyko, kaip ateistas. Tik tas, kuris atmeta palaimą, gali būti ateistas. Kiekvienas šiame pasaulyje yra teistas – teistas ta prasme, kad kiekvienas asmuo trokšta palaimos.

Žinomi dviejų tipų teistai: vienas – tai teistai pasauliečiai, kitas – dvasiniai teistai. Vieni tiki į pasaulį, tiki, kad jie ras palaimą per pasaulį. Kiti tiki, kad tik dvasinėje karalystėje ras palaimą. Žmonės, kuriuos jūs vadinate ateistais, yra teistai su savo nuostata į pasaulį; jų poreikis taip pat yra palaima. Jie taip pat ieško palaimos. Šiandien ar rytoj jie supras, kad pasaulyje nėra palaimos, kad jiems nėra kitos alternatyvos kaip tik pradėti domėtis dvasingumu.

Jūs ieškote palaimos. Niekas neieško dieviškumo, jūsų poreikis yra palaima. Palaima yra dieviškumas – aš totalios palaimos būseną vadinu dieviškumu. Tuo momentu, kai jūs esate totalios palaimos būsenoje, jūs esate dieviškas. Tai reiškia, kad tuo momentu, kai jumyse nelieka jokio troškimo, jūs tampate dievišku. Totali palaima nusako, kad neliko jokių troškimų. Jei kokie nors troškimai vis dar yra likę, tuomet bus likę ir šiek tiek nelaimingumo. Kai jumyse nelieka jokių troškimų, jūs pasineriate į totalią palaimą – tik tada esate vienovėje su egzistencija.

Jūs klausiate: „Koks yra poreikis tapti vienove su dieviškumu?“ Aš atsakysiu šitaip: „Poreikis būti vienovėje su dieviškumu yra dėl to, kad jūs turite poreikių.“ Tą dieną, kai jūs poreikių neturėsite, jūs neturėsite ir poreikio būti vienovėje su dieviškumu – jūs būsite tapę dievišku.

Kiekvienas žmogus nori išsilaisvinti iš savo poreikių. Jis trokšta nors vieno laisvės momento, kai jo nevaržytų jokie poreikiai, kai jis būtų beribis ir begalinis; kai neliktų nieko, ko reikia pasiekti. Tuomet nieko negali būti atimta ir nieko negali būti pridėta. Tas beribiškumas ir begalybė yra Dievas.

Dievas nereiškia, kad kur nors sėdi žmogus, kurį galėsite pamatyti, ir jis jus palaimins. Paskui jūs sėdėsite prie jo kojų ir linksminsitės danguje. Ne, toks Dievas niekur neegzistuoja. Jeigu ieškote tokio Dievo, tuomet jus apėmė iliuzijos. Jūs niekuomet nesurasite Dievo. Iki šiol nė vienas nesugebėjo rasti tokio Dievo.

Dievas yra jūsų sąmonės aukščiausios palaimos būsena. Dievas nėra asmuo, tai potyris. Todėl niekuomet nebūsite akis į akį su Dievu ta prasme, kad jį sutiksite ar pamatysite; jūs nesutiksite Dievo taip, lyg jis stovėtų prieš jus ir jūs žiūrėtumėte į jį. Visa, ko ieškote, tėra tik vaizduotė. Kai tie visi vaizdiniai ir mintys iš sąmonės dings, netikėtai suprasite, kad esate viso šio begalinio pasaulio, šios egzistencijos, šios visatos, gyvybės dalis. Jūsų širdies pulsavimas susilieja su visos egzistencijos pulsacijomis. Jūsų kvėpavimas susilieja su egzistencija, visos jūsų gyvenimo gyvybinės jėgos pradeda plakti vienovėje su egzistencija, nelieka jokių ribų, nelieka jokio skirtumo tarp jūsų ir egzistencijos.

 

* - Meditacijos centro Ojas išverstą ir išleistą Ošo knygą "Meditacijos kelias" galima rasti.  

 

 

Atnaujinta 2013-10-27


Meditacijos centras OJAS
Resortas: Miškinių km. 8, Nemenčinės sen., Vilniaus r.   |     mob. (8-685) 11533 (pagrindinis)  
Buveinė: Pavasario g. 21d   |   LT-10309 Vilnius   |  mob. (8-685) 11533 (pagrindinis)   |   mob. (8-619) 11551      

Telefonais atsakome I-V 9-12 val., VI 14-17 val., išskyrus per meditacinius kursus

el. p.:   |   svetainė: http://www.ojasmc.eu

© Meditacijos centras "Ojas" 2021. All rights reserved. Copyright informationNaujienos