LietuviškaiLT   EnglishEN  

Meditacijos centras Ojas
 

Kodėl Ošo pasekėjai nemedituoja į dievybes, pvz., Krišną?*

Kokia nauda iš tuštumos, jei į nieką nesiorientuojate?

O kodėl studentai nesimeldžia A. Einšteinui, o mokosi fizikos? Tai labai lengva suprasti, nes žmonėms reikalinga tiesa, o ne jos autorius. Kita vertus, meditacijai suprasti reikalingas bent minimalus inteligentiškumas, sąmoningumas. <...>

Klausi apie meditaciją į tuštumą. Tu, aišku, turi omenyje fizinę tuštumą, bet medituojama ne į fizinę ar psichinę tuštumą, o į save, sielą, sąmonę. Fizinė tuštuma turi neigiamą atspalvį, nes ji negali mylėti, būti sąmoninga. Bet ar siela materiali? Labai sutrumpinę sakytume: pradžioje liudijama, žiūrima iš išorės vidun į fizinį kūną, po to į emocijas, jausmus – vitalinį kūną, dar vėliau į norus, protą – astralinį, dar vėliau į širdį, mentalinį kūną. Nuo mentalinio kūno liudijimo prasideda meditacija. Toliau augant sąmoningumui pradedama liudyti siela, pats sąmoningumas ir tai yra tikroji meditacija, pirmas prašvitimas. Visas Kosmosas yra sąmoningas, pripildytas ne tik materijos, bet ir sąmoningumo. Todėl meditacija į tuštumą reiškia meditaciją į pačią sąmonę.

Kai žmogus nukreipia žvilgsnį vidun, tai iš karto pradeda keisti jo būseną; aplink tokį žmogų palaipsniui atsiranda specifinė energija, aura – vitalinio, astralinio, mentalinio, dvasinio kūnų energetiniai laukai. Panašiai aplink veikiančią radijo anteną susikuria elektromagnetinis laukas, o aplink žolę ar gyvūną – vitališkumas. Aplink žmogaus fizinį kūną rasite šilumą, judesį, vitališkumą, džiaugsmą, aplink astralinį kūną – abejonę, norą, mintį, aplink mentalinį – psichoenergiją, meilę, aplink sielą – dvasią, sąmonę. Skirtingų kūnų skirtinga aura... Siela ar penktas žmogaus kūnas yra dvasiniame pasaulyje, sugrįžimas į ją yra pirmas pabudimas. Aukščiausias įformintas sąmoningumas yra šeštame, kosminiame kūne, o aukščiausias beformis sąmoningumas yra septintas kūnas, tuštuma. Kadangi siela ir sąmonė yra nemateriali, vadinasi, ir fiziškai tuščia, tai ir medituojama į tuštumą ar sąmonę. Tai labai paprasta suprasti.

Meditacija į kitą iš viso nėra meditacija. Tai kontempliacija, susikaupimas. Todėl meditacija į Krišną iš esmės neįmanoma. Krišna yra šeštas kūnas, induistai sako: „Tai yra aukščiausias Dievo asmuo.“ Pagal juos, Abraomas, Mozė, Jėzus, Mahometas yra aukšti asmenys, bet aukščiausias Dievo asmuo yra Krišna. Krikščionis juos sustato kitaip. Pagal krikščionis, aukščiausias Dievo asmuo būtų Jėzus. Dar kitaip aukščiausius asmenis sustatytų musulmonas ar ateistas. Panašiai kiekvienos partijos, šalies pilietis derinasi į savo aukščiausią asmenį – premjerą, parlamento vadovą ar prezidentą. Visi jie nesirūpina tiesa ir žmogaus laisve. Savas Dievas tikinčiam – kaip savas partorgas partiečiui ar savas prezidentas piliečiui. Tai gerai, jei per daug neįsijaučiama, per daug nesusitapatinama. Kitaip gimsta tautiniai, socialiniai ar religiniai regioniniai ar net pasauliniai karai. Jau atrodo, turime pakankamai pavyzdžių, ką duoda „islamas aukščiau visko“, „Vokietija aukščiau visko“ ar „Stalinas aukščiau visko“. Užtenka būti žmogumi, būti savimi.

Kontempliuoti, susifokusuoti galima į bet kurį objektą ar subjektą – Krišną, Kristų, Mahometą, Leniną, Chomeini, bet tam reikalingas įsitempimas, pastangos, energija. Tai padės sukurti ir palaikyti kolektyvinį mentalitetą ir turėti nemažai, o kai kada ir daug naudos. Bet tai ne meditacija ir galiausiai dėl to, kad tai nepereina per mirtį, išseks ir žlugs. Štai kodėl laikinai – keletą minučių, keletą metų ar keletą tūkstantmečių galima kontempliuoti į kitą asmenį, į Krišną, bet galiausiai viskas, kas bus žmogaus ir dievų sukurta, žlugs. Tie, kurie jau turi tokį patyrimą ir jį įsisąmonina, nemedituoja į mesijus, pranašus ir dievus, o medituoja pradžioje tiesiog vidun, vėliau į širdį, sielą, į tuščią sąmonę ir pagaliau į pačią tuštumą, nes tai amžina, tai yra anapus gyvybės ir mirties ir teka kartu su visa egzistencija. Tai daugiau nei kokia nors įmanoma nauda; tai neaprėpiama ir beribė nauda, beribė meilė ir palaima. Tai pati prasmė ir tiesa.

 

* - Citata iš Prembudos knygos "Meditacija – sielos dalijimasis", kurią galima rasti.  

Atnaujinta 2018-04-30


Meditacijos centras OJAS
Resortas: Miškinių km. 8, Nemenčinės sen., Vilniaus r.   |     mob. (8-685) 11533 (pagrindinis)  
Buveinė: Pavasario g. 21d   |   LT-10309 Vilnius   |  mob. (8-685) 11533 (pagrindinis)   |   mob. (8-619) 11551      

Telefonais atsakome I-V 9-12 val., VI 14-17 val., išskyrus per meditacinius kursus

el. p.:   |   svetainė: http://www.ojasmc.eu

© Meditacijos centras "Ojas" 2021. All rights reserved. Copyright informationNaujienos