LietuviškaiLT   EnglishEN  

Meditacijos centras Ojas
 

Kodėl vadinamieji autoritetingi mokslininkai, teologai ir religijos filosofai yra nusistatę prieš prašvitusius meistrus?

Ošo, kodėl vadinamieji autoritetingi mokslininkai, teologai ir religijos filosofai yra prieš tave nusistatę? *

Mistikas Ošo 
Mistikas Ošo 

Tai yra natūralu. Jie filosofuoja apie Dievą; aš žinau. Jie galvoja apie šviesą; aš matau. Jie skaito šventraščius; aš perskaičiau visatą. Mes negalime sutarti. Panašiai kaip aklas žmogus renka informaciją apie šviesą. Kaip jis gali sutarti su tuo, kuris turi akis? Nors jis renka informaciją apie šviesą, tačiau informacija apie šviesą yra tik informacija, tai nėra patirtis. Patirtis būtinai bus visiškai kitokia. Patirtis kokybiškai yra kitokia, tai nėra tik klausimas apie kiekį. Nėra taip, kad aš žinau daugiau arba mažiau už juos; tai nėra klausimas apie daugiau arba mažiau. Aš tiesiog žinau, o jie renka informaciją iš kitų. Jų žinios yra skolintos ir žinoma, žmogus, kuris gyvena su skolintomis žiniomis, kurio visas gyvenimas priklauso nuo skolintų žinių, būtinai bijos to, kuris tai patyrė. Jie visuomet buvo prieš, tai nieko naujo. Jeigu jie nebūtų prieš mane, tai stebintų. Tai būtų beveik neįtikėtina! Tai, kad jie yra prieš mane, tiesiog įrodo, kad žmogus nieko neišmoko, tarsi žmogaus evoliucija seniai sustojo. Jie elgiasi lygiai taip pat, kaip jie elgėsi su Jėzumi, Buda, Krišna. Jų elgesys nepasikeitė ir aš nematau, kad jis kada nors pasikeistų ir taip yra dėl jų asmeninio suinteresuotumo. Tokie žmonės, kaip aš, yra pavojingi jų bizniui!

Jiems tai yra gyvybės ir mirties klausimas. Visa jų profesija priklauso nuo skolintų žinių, o aš atkakliai siekiu padėti jums patiems pažinti. Tą momentą, kai jūs pažinsite, išblės visa tai, kas yra skolinta, taps  nereikšminga, beprasmiška, praras visą svarbą.  Su tuo dings ir visi kunigai, visi teologai, visi filosofai, visi mokytojai, mokyti brahmanai...

lizcurtishiggs.com
lizcurtishiggs.com

Dabar jūs juos gerbiate, rodote pagarbą, nes jūs jaučiatės nežinantys ir galvojate, kad jie žino. Aklieji veda akluosius! Jūs esate žymiai tiesesni – jūs bent jau pripažįstate savo aklumą, o jūsų "mokslininkai" yra gerokai suktesni; jie neatpažįsta, kad yra nemokšos. Giliai viduje jie tai žino, tačiau to neparodo. Jie ir toliau tai slepia kiekvienu įmanomu būdu. O tokie žmonės, kaip aš, pradeda juos demaskuoti – kaip jie gali tai pakęsti? Ir visuomet tai buvo žinomas faktas, kad mokslininkai yra viendimensiai. Jie turi būti viendimensiai, jeigu jie nori būti moksliški. Jeigu žmogus mėgina sužinoti viską apie dievą... ir atkreipkite dėmesį į apie. Tačiau pažindamas dievą, jis taps daugiadimensiu, nes dievas reiškia visą egzistenciją. Pažindamas dievą, jis pažins visumą, tačiau žinodamas apie dievą, jis taps viendimensiu. Jis turi sufokusuoti savo protą, jis turi susiaurinti savo sąmoningumą, jis turi jį tiksliai nustatyti. Natūraliai jis sužino vis daugiau ir daugiau apie dievą, tačiau vis mažiau ir mažiau apie visa kitą. Jo pažinimas apima viską tik apie dievą ir neapima nieko kito.   

štai kodėl valdžia visuomet elgiasi kvailai. Tuomet, kai klausimas siejasi su jų sritimi, jie yra dideli ekspertai. Jeigu jūs užduosite klausimą apie ką nors, kas nėra jų kompetencijos sritis, jie pasimes – jie yra kvailesni už didžiausius kvailius, nes kvailiai turi šiek tiek daugiadimensiškumo. Tačiau mokslininkai yra visiškai viendimensiai, jie susikoncentravę į vieną tašką, jie yra specializuoti žmonės. <...>

Tu manęs klausi, Pritama, "Kodėl  vadinamieji autoritetingi mokslininkai...?" Jie nėra autoritetingi, jie cituoja kitus. Kokį autoritetą jie gali turėti? Autoritetas turi kilti iš tavo asmeninės autentiškos patirties. Tai yra vienintelis autoriteto šaltinis, nėra jokio kito autoriteto šaltinio.

Ramakrišna gali kalbėti autoritetingai, Ramana gali kalbėti autoritetingai, bet ne Vivekandanda - jis yra tik mokslininkas. Mahavira gali kalbėti autoritetingai, tačiau ne Gautamas  Ganadhara, jo mokinys, kuris yra tik mokytas brahmanas, kuris tik surenka informaciją, veda užrašus ir kaupia tai, ką pasakė Mahavira.

antiqueradio.com
 antiqueradio.com

 

Jėzus gali kalbėti autoritetingai, tačiau ne popiežiai.  Ironija yra tai, kad manoma, jog tie žmonės gali būti autoritetingi, nes jie gali tiksliai cituoti šventraščių žodžius.  Tačiau šventraščių žodžius kompiuteris gali cituoti žymiai veiksmingiau, tiksliau! Tai gali daryti mechaninis prietaisas, tam nereikia sąmoningumo, tam nereikia įsisąmoninimo. Nereikia būti Kristumi, kad galėtum kartoti palaiminimus: "Palaiminti yra romieji, nes jų yra dievo karalystė". Tai gali kartoti įrašas, patefono įrašas!

Ar matėte žymiausios patefonų bendrovės  "šeimininko balsas" ženklą? Tai uodegą vizginantis šuo. Tai gali atlikti patefono įrašas. Ir tai daro šie popiežiški "šeimininko balsai":  šankaračarijos, ajatolos, imamai – tik kartoja. <...>

Išmintis atsitinka tik per meditaciją, ji niekuomet neatsitinka surenkant informaciją. Ji atsitinka transformuojantis. Išmintis yra jūsų sąmonės žydėjimas, jūsų būties lotoso vieno tūkstančio žiedlapių išsiskleidimas. Tai yra jūsų aromato išlaisvinimas, įkalintos didybės išlaisvinimas.

  

Tikra filosofija neturi nieko bendra su galvojimu, priešingai ji siejasi su galvojimo peržengimu, ėjimu anapus, anapus galvojimo, ėjimu anapus proto link grynos ne-proto būsenos. Iš tos būsenos jumyse kažkas žydi. Jūs tai galite vadini Kristaus sąmone, budiškumu arba kaip jums patinka. Tai yra tikra filosofija.

Geresnis žodis filosofijai yra filosija – ne tik meilė išminčiai, bet ir meilė tiesos matymui. Sija reiškia matyti, o filo – meilę – meilę matymui. Tai yra tikslus indiškas žodis, apibūdinantis filosofiją, daršanas; daršanas reiškia filosiją. Neverskite jo žodžiu "filosofija". Daktaras Radakrišnanas ir kiti suteikė meškos paslaugą rytams, daršaną išversdami kaip filosofiją. Tai yra filosija. Rytuose mes visuomet domėjomės tiesos matymu, nes matydamas tiesą, kaip sako Isa Upanišada, tu pats tampi tiesa. Tik tapdamas tiesa tu turi autoritetą, tuomet tiesa kalba per tave. Tu esi tik tarpininkas, įrankis, tuščiavidurio bambuko fleita ir dievas pradeda dainuoti per tave. <...>

 

*Ištrauka iš video diskurso ir knygos OSHO. I Am That (Aš Esu Tai) 

 


Meditacijos centras OJAS
Resortas: Miškinių km. 8, Nemenčinės sen., Vilniaus r.   |     mob. (8-685) 11533 (pagrindinis)  
Buveinė: Pavasario g. 21d   |   LT-10309 Vilnius   |  mob. (8-685) 11533 (pagrindinis)   |   mob. (8-619) 11551      

Telefonais atsakome I-V 9-12 val., VI 14-17 val., išskyrus per meditacinius kursus

el. p.:   |   svetainė: http://www.ojasmc.eu

© Meditacijos centras "Ojas" 2021. All rights reserved. Copyright informationNaujienos