LietuviškaiLT   EnglishEN  

Meditacijos centras Ojas
 

Kodėl aš negaliu matyti savo klaidų?*

(1 dalis iš 2)

Mylimasis meistre, kodėl aš negaliu matyti savo pačios klaidų, kai tuo tarpu aš turiu nepaprastą gebą pastebėti net pačias mažiausias kitų klaidas?

Pragita, tai yra labai normalu. Tai nėra kažkas išskirtinio. Mūsų akys yra sufokusuotos į kitus, mes orientuojamės į kitus. Mes matome tik kitus ir tai nėra tik klaidų klausimas. Mes niekuomet nematome savęs. Netgi jeigu norime pamatyti save, mes turime pažiūrėti į veidrodį, mes turime susikurti paveikslą. Kai yra paveikslas, atsiranda kitas. Veidrodis padeda mums pamatyti save, nes jis sukuria kitą. Priešingu atveju mes esame absoliutūs ekstravertai. Mes užmiršome kalbą kaip pažiūrėti savo vidun. To pasekmė yra tai, kad jūs negalite matyti savo klaidų, niekas negali.

  

Tą akimirką, kai pradedate matyti savo klaidas, jos pradeda kristi kaip nudžiūvę lapai. Tuomet nieko kita nereikia daryti, pakanka jas pamatyti. Reikia tik įsisąmoninti savo klaidas. Sąmoningume jos pradeda nykti, jos išgaruoja. Galima kartoti tam tikrą klaidą tik tada, jeigu jos neįsisąmoniname. Tam, kad kartotume tas pačias klaidas, turime likti nesąmoningi. Netgi jeigu jūs mėginate pasikeisti, jūs ir toliau kartosite tą pačią klaidą tik kita forma, kuriuo nors kitu pavidalu. O jos būna įvairiausių dydžių ir formų. Jūs iškeisite, pakeisite, tačiau jūs negalite klaidų paleisti, nes giliai jūs nematote, kad tai yra klaida. Kiti gali jums tai sakyti, nes jie gali matyti.

Štai kodėl kiekvienas apie save galvoja, kad yra toks gražus, toks inteligentiškas, toks dorovingas, toks šventas, tačiau niekas jam nepritaria! Priežastis yra paprasta – jūs žiūrite į kitus, jūs matote jų realybę, tačiau apie save nešiojate fikcijas, gražias fikcijas. Apie save laikote daug fikcijų. Tai, ką žinote apie save daugiau ar mažiau yra mitas, kuris neturi nieko bendro su realybe.

Pamačius savo klaidas, įsivyrauja radikalus pokytis. Štai kodėl visi budos tūkstantmečiais kartojo vieną dalyką – sąmoningumas. Jie nemokė charakterio ugdymo. Charakterį ugdyti moko šventikai, politikai, tačiau ne budos. Budos moko sąmoningumo, ne sąžinės. Sąžinė yra kitų atliekamas triukas jūsų atžvilgiu. Kiti jums pasako, kas yra gera, o kas yra bloga, jie jums primeta savo idėjas. Jie primetinėja jums jas nuo pat vaikystės, kai jūs buvote tokie nekalti, pažeidžiami, subtilūs, kuomet buvo galimybė jumyse palikti atspaudą, bet kokį pėdsaką. Jie primetinėjo jums sąlygotumus nuo pat pradžių. Šie sąlygotumai ir yra vadinami sąžine ir ji toliau dominuoja visą jūsų gyvenimą. Sąžinė yra visuomenės strategija, kad jus pavergti.

Budos moko sąmoningumo. Sąmoningumas reiškia, kad jūs nesimokote iš kitų, kas yra gera, o kas yra bloga. Nėra jokio poreikio mokytis iš kieno nors. Jums tereikia įeiti savo vidun, pakanka vidinės kelionės. Kuo giliau judate, tuo daugiau sąmoningumo išsiskleidžia. Kai pasiekiate centrą, jūs esate toks sklidinas šviesos, kad tamsa dingsta. Kai kambaryje įjungiate šviesą, jums nereikia iš jo išstumti tamsos. Pakanka šviesos, nes tamsa yra tik šviesos nebuvimas, kaip ir visas jūsų pamišimas, beprotybės. Tačiau kiekvienas gali matyti kitų klaidas, taigi nepergyvenk dėl to, Pragita. Tai yra situacija, kurioje visi gyvena.

Hitleriu persirengęs vyras atėjo pas psichiatrą. „Jūs galite matyti, kad aš neturiu problemų“, - jis pasakė. „Aš turiu visame pasaulyje didžiausią armiją, daug pinigų, kurių man kada nors gali prireikti ir visą galimą prabangą, kurią jūs galite įsivaizduoti“. „Tuomet kokia jūsų problema?“- paklausė gydytojas. „Mano žmona“, - atsakė vyras. „Ji mano, kad yra ponia Weaver (vyro pavardė)“.

Nesijuokite iš vargšo vyro. Tai ne kas kita, o jūs.

Vyras atėjo į siuvyklą ir pamatė vyrą viena ranka besilaikantį už laido lubų centre. „Ką jis čia daro?“, - jis paklausė siuvėjo. „Ai, nekreipkite dėmesio“, - atsakė siuvėjas, jis mano, kad yra lemputė“. „Na, tai kodėl jam nepasakote, kad jis nėra lemputė?“ – paklausė vyras. „Ką?“, - atsakė siuvėjas, - „Ir dirbti tamsoje?“

* - Citata iš Ošo video diskurso The Dhammapada - The way of the Buddha (vol 11)

 

Atnaujinta 2016-02-22


Meditacijos centras OJAS
Resortas: Miškinių km. 8, Nemenčinės sen., Vilniaus r.   |     mob. (8-685) 11533 (pagrindinis)  
Buveinė: Pavasario g. 21d   |   LT-10309 Vilnius   |  mob. (8-685) 11533 (pagrindinis)   |   mob. (8-619) 11551      

Telefonais atsakome I-V 9-12 val., VI 14-17 val., išskyrus per meditacinius kursus

el. p.:   |   svetainė: http://www.ojasmc.eu

© Meditacijos centras "Ojas" 2021. All rights reserved. Copyright informationNaujienos