LietuviškaiLT   EnglishEN  

Meditacijos centras Ojas
 

Kas yra proto nešvarumai?*

Mintys yra labai užgaidžios. Be to, mintys palieka prote įspūdžius, gerus ar blogus. Dalykai, apie kuriuos asmuo galvoja, taip pat veikia jo asmenybę. Jei kas nors galvoja apie grožį, jei asmuo nuolat mąsto apie grožį, tai visiškai natūralu, kad tai pagražins jo asmenybę. Jei kas nors galvoja apie Dievą, apie dieviškumą ir visos jo mintys sukasi apie tai, tuomet natūralu, kad visas jo gyvenimas prisipildys dieviškumo. Jei kas nors galvoja apie tiesą, tuomet natūralu, kad tiesa taps jo dalimi.

Šiame kontekste aš norėčiau paprašyti jūsų pasvarstyti apie dalykus, kurie nuolat sukasi jūsų prote. Apie ką jūs visą laiką galvojate? Dauguma jūsų galvoja apie pinigus, seksą ir valdžią.

Prieš daugelį metų Kinijoje buvo karalius. Vieną dieną jis nuvyko į savo karalystės pasienį, kuris buvo prie vandenyno, ir kartu pasikvietė ministrą pirmininką. Jie abu stovėjo ant kalvos viršūnės ir stebėjo vandenyną, kuris tęsėsi mylių mylias. Ten matėsi daug atplaukiančių ir išplaukiančių laivų, ir karalius paklausė ministro pirmininko: „Kiek laivų atplaukia ir kiek išplaukia?“

  

Šis atsakė: „Mano viešpatie, jeigu jūs norite sužinoti tiesą, tik trys laivai atvyksta ir išvyksta.“

Karalius paklausė: „Trys? Ten matosi tiek daug laivų, ar jūs nematote?“

Ministras pirmininkas atsakė: „Aš mačiau tik tris laivus: vienas yra pinigai, antras seksas ir trečias valdžia. Mes praleidžiame visą savo gyvenimą keliaudami šiais trimis laivais.“

Tai tiesa: mūsų galvojimo procesas keliauja tik šiais trimis laivais. Bet kas, keliaujantis šiais laivais, neišvalys savo minčių. Jis išvalys mintis tik tuomet, kai išlips iš šių trijų laivų. Taigi kiekvienam svarbu stebėti tas mintis, kurios kartojasi jo prote; kokios žaizdos yra prote, apie kurias sukasi mintys. Mintys, prie kurių protas nuolat sugrįžta, bus pagrindinis jo silpnumas. Kiekvienas turi išsiaiškinti: ar tai yra pinigai, seksas, ar valdžia? Ar jūs nuolat galvojate apie vieną iš šių dalykų? Ar galvojate apie apgavystes? Ar galvojate apie nesąžiningumą, apie sukčiavimą? Jie yra antriniai dalykai, pagrindiniai yra pirmieji trys dalykai. Jei jūsų protas sukasi apie tris pirmuosius dalykus, tuomet mintys yra nešvarios. Jos vadinamos nešvariomis mintimis, nes kol galvojate apie juos, jūs negalite pažinti tiesos.

Minčių tyrumas yra tas pats, ką Indijoje mes vadiname tiesa, gėriu ir grožiu. Tyros mintys fokusuojasi į šias tris būsenas. Ar dažnai jūs galvojate apie tiesą? Ar iš viso galvojate apie tiesą? Ar kada nors domėjotės, kas yra tiesa? Ar kada nors tylumoje jūsų protas stebėjosi tuo? Ar kada nors kentėjote dėl minčių apie tiesą? Ar kada nors jautėte, kad norite suprasti, kas yra grožis? Ar kada nors jautėte, kad norite suprasti, kas yra laimė?

Jei jūsų protą kamuoja nešvarios mintys, tuomet jūsų protas nėra švarus. Su tokiu nešvariu protu neįmanoma pasiekti prašvitimo.

Nešvarios mintys traukia jus išorėn, o tyros mintys veda vidun. Nešvarios mintys teka išorėn, žemyn, o tyros mintys teka vidun ir aukštyn. Neįmanoma, kad kas nors, galvojantis apie tiesą, gėrį ir grožį, nebūtų jų nuspalvintas.

<...>

 

Tiek daug priklauso nuo to, apie ką nuolat galvojate. Jeigu jūs nuolat galvojate apie pinigus ir bandote medituoti, tuomet jūs judate dviem priešingomis kryptimis. Tai būtų lyg įkinkytumėte du buivolus po vieną priešinguose vežimo galuose. Traukiant su buivoliška jėga vežimą priešingomis kryptimis, jis perluš per pusę ir nejudės priekin.

Jei jūsų mintys tyros, tuomet pamatysite, kad net ir mažiausiuose veiksmuose yra milžiniški pokyčiai. Gyvenimą sudaro ne didingi poelgiai, jį sudaro maži dalykai. Tai, kaip keliatės, kaip sėdite, kaip kalbate, ką sakote – daug priklauso nuo to. Pagrindinis šaltinis, iš kurio šie veiksmai atsiranda, yra protas.

Jūsų mintys turėtų būti orientuotos į tiesą, gėrį ir grožį. Gyvendami nuolat prisiminkite tiesą. Visuomet, kai turite laiko, mąstykite apie tiesą, mąstykite apie gėrį ir grožį. Be to, visuomet, kai ką nors norite daryti, prieš pradėdami šiek tiek pagalvokite, ar tai bus harmoninga su tiesa, gėriu ir grožiu, ar tai bus prieš juos. Jei jūsų prote yra mintys, pasvarstykite, ar jos yra laidžios tiesai, gėriui ir grožiui. Jei jos tam yra priešingos, tuomet nedelsdami šias mintis sustabdykite, jų nedrąsinkite. Jos bus jums žalingos, jos trauks žemyn ir sugriaus jūsų gyvenimą. Būkite budrūs. Mintis, einančias per jūsų galvą, drąsiai, ryžtingai, atkakliai nukreipkite tyrumo ir tiesos link. <...>

  

 Svarbiausias dalykas mintims išvalyti yra stebėjimas, apie ką fokusuojasi jūsų mintys. Jei jūs nesifokusuojate apie vieną iš kelių, apie kuriuos aš kalbėjau, tuomet bus naudinga tai išsiugdyti.

Jūs nustebsite sužinoję, kad iš trijų požiūrių į tiesą, gėrį, grožį – jeigu nors vienas iš jų yra aktyvus, tuomet ir kiti du automatiškai suaktyvės. Be to, turėčiau jums paminėti, kad yra trijų tipų žmonės. Vieni žmonės gali greitai prabusti tiesos dimensijoje, kiti gali greitai sužydėti gėrio dimensijoje, trečio tipo žmonės gali greitai sužydėti grožio dimensijoje.

Kiekvienam iš jūsų yra būdingas dominuojantis aspektas. Jeigu nors vienas suaktyvėja, tuomet ir kiti du automatiškai aktyvėja. Jei asmuo yra grožio mėgėjas, jis netaps melagiu, nes apgaudinėjimas yra toks bjaurus dalykas. Jei žmogus yra grožio mėgėjas, jis negalės nieko daryti blogai, nes bloga daryti yra bjauru. Tai reiškia, kad jis negalės vogti, nes vagystė yra bjauru. Jei jis totaliai pasišventęs grožiui, vien dėl to daug kas tampa įmanoma.

 

 

* - Meditacijos centro Ojas išverstą ir išleistą Ošo knygą "Meditacijos kelias" galima rasti.  


Meditacijos centras OJAS
Resortas: Miškinių km. 8, Nemenčinės sen., Vilniaus r.   |     mob. (8-685) 11533 (pagrindinis)  
Buveinė: Pavasario g. 21d   |   LT-10309 Vilnius   |  mob. (8-685) 11533 (pagrindinis)   |   mob. (8-619) 11551      

Telefonais atsakome I-V 9-12 val., VI 14-17 val., išskyrus per meditacinius kursus

el. p.:   |   svetainė: http://www.ojasmc.eu

© Meditacijos centras "Ojas" 2021. All rights reserved. Copyright informationNaujienos