LietuviškaiLT   EnglishEN  

Meditacijos centras Ojas
 


2002-12-17
Meditacija ir sveikata

Genovaitė Privedienė

Kas ateina iš vidaus - darnu ir sveika

Meditacijos meistras
dr. Mečislovas Vrubliauskas

   Ne per seniausiai moksliniame žurnale "Biologinė medicina" teko skaityti užsienio tyrinėtojų išvadas, jog vėžį efektyviai gydo meditacija. Žodis "meditacija" Lietuvoje tapo populiaria sąvoka, bet dažnai vartojama klaidingai - taip pavadinamas paprastas atsipalaidavimas, sėdėjimas vienumoje jaukioje aplinkoje, pasinėrimas į savas mintis, perskaityto kūrinio apmąstymas ar psichoterapijoje naudojama vadinamoji autogeninė treniruotė. Visi šie dalykai neabejotinai žmogui naudingi, bet ar tai meditacija, ar tai gali gydyti ligas? Kas iš tikrųjų yra meditacija ir kaip ji veikia sveikatą, paklausiau Klaipėdoje seminarą vedusio meditacijos meistro dr. Mečislovo Vrubliausko.

    Kas yra meditacija ir kokia jūsų patirtis šioje srityje?

  Kokią įtaką meditacija daro sveikatai - patyrimo yra daug. Meditacija - žiūrėjimas ir judėjimas vidun: nuo fizinio kūno į vitalinį, kur glūdi emocijos ir įvairios vitalinės energijos (jas jau galima fotografuoti), toliau judėjimas į protą, į širdį, į savo sielą, o per ją - prie kosminės ar dieviškosios sąmonės. Čia niekur neturi būti jokio įsivaizdavimo ar dievo, nes koncentruojantis į ką nors - tai bus ne meditacija, o kontempliacija. Taip pat tie, kurie lieka prote, idėjose, nepereina jų, - nemedituoja.
    Lengviau judėti vidun užsimerkus. Meditacija atsitinka, kai sąmoningai įsisąmoniname pačią sąmonę: tuomet nesame prisikabinę prie fizinio kūno. Tai primena paukščio atitrūkimą nuo žemės ir skrydį. Tai labai stabilu ir tikra, ir vaizdas daug aiškesnis. Išplėsta sąmone galime jausti kitų emocijas, patirti kitų mintis, matyti vaizdinius, kuriuos jie mato. Kai anapus vaizduotės įeini į sąmonę, prasideda meditacija. Bet tai ne pabaiga, o pati pradžia. Sąmoningumas Lietuvoje, kaip ir apskritai Vakaruose, dar yra žemas ir turi augti, žmonės dažnai nemoka medituoti, jie įstringa vaizdiniuose, mintyse, idėjose, tikėjimuose. Lietuvių kalba beveik nėra publikacijų, kuriose teisingai būtų nušviečiama meditacija, išskyrus Ošo knygą "Meditacija - pirmoji ir galutinė laisvė". Psichologai pradeda mokyti medituoti, bet tai dar ne meditacija - o atsipalaidavimas, saviįtaiga arba savihipnozė.
Pats dvasios keliu einu 21 metai. Iš pradžių tyrinėjau psichoenergetiką, psichosomatiką, Vilniaus universitete tyrinėjau regimąjį suvokimą ir dar dirbdamas mokslinį darbą jau buvau meditacijos prieangyje, o meditacijai visiškai atsidaviau prieš 10 metų.

    Nuo ko turėtų pradėti žmogus, niekada nemeditavęs?

   Atsisėsti, atsipalaiduoti, nuraminti emocijas, mintis, vaizduotę, surasti, kas trukdo judėti vidun giliau. Gal mintys apie tai, kad vaikai neklauso, viršininkas kažką pasakė, tėvai nepatenkinti, gal kokia nelaimė atsitiko, o gal norai trukdo. Pvz., jei tėvai nori, kad vaikai gerai mokytųsi, - jie trukdo meilei tekėti iš jų į vaiką. Ir vaikas tai junta, jis viską darys, kad prieitų prie meilės, nes tai gyvybinis reikalas. Norai kenkia ir dviejų mylinčių žmonių artumui. Kai norus įsisąmonini - jie atkrenta savaime. Žinoma, ne natūralūs norai, kurie iš tikrųjų yra poreikiai - maistas, gėrimas, miegas, gera savijauta, sveikata, pažinimas ir pan. - juos reikia tenkinti, o dirbtiniai, ateinantys iš proto. Pvz.: aš noriu, kad tu geriau mokytumeisi, mestum rūkyti, ištekėtumei už Jono ir pan.
   Svarbiausi žingsniai į save arba į meditaciją - natūralumas, atsipalaidavimas, emocijų, minčių nuraminimas, nevertinimas ir neteisimas bei liudijimas. Medituojant nereikia kurti vaizdinių, o juos liudyti - tada jie savaime dings. Toliau prasideda meditacija - dieviškumas be dievo, sąmoningumas be mirties, palaima be priežasties.

    Kokias ligas ir kodėl įveikia meditacija?

  Medicina gydo iš išorės, nuo kūno pusės, meditacija - iš vidaus, nuo sielos pusės. Pusę ligų gali išgydyti medicina, pusę - meditacija. Bet todėl, kad daugumą ligų, prasidedančių nuo kūno pusės, medicina jau išgydė, tai liko tos, kurias reikia gydyti iš vidaus. Štai kodėl medituojant išnyksta 90 proc. ligų.
    Išgyja juosmens skausmai, inkstų, skrandžio, kepenų - ligos, kurias sukelia emocijų užslopinimas. Jei vaikui leisi emocionuoti arba suaugęs imsi medituoti - šių ligų sumažės ar iš viso neliks. Užslopintas pyktis, agresija veikia tiesiai skrandį, bet gali susargdinti ir dvylikapirštę žarną, tulžį, baimė užblokuoja energijos tekėjimą inkstuose. Pasveikti padėtų pykčio, agresijos, neigiamų emocijų išreiškimas ar transformavimas.
    Tai ir ligos, kurias sukelia konfliktas tarp širdies ir proto, - infarktai, insultai. Širdis pradeda sirgti, kai gyveni su ambicijomis, norais, mintim, ego. Kai medituodamas imi orientuotis į širdį, klausytis jos, širdies ligos dingsta. Insultas taip pat dažnai ištinka dėl to, kad protas ir smegenys perkrauti, nėra darnos su emocijomis ir kūnu.
    Meditatoriai neserga nervų ligomis, jų galėtų nebūti, jei stebėtume, iš kur ateina emocijos, ambicijos, nebijotume žmonių, atsivertume. Gilesniems meditatoriams nereikia psichologų ir šventikų - jie patys atsako už savo psichinę ir dvasinę būseną.
    Medituojant dingsta ir sąnarių ligos, nes atsivėrus vidun ir išorėn vitalinė energija užpildo sąnarius ir jie atgyja. Kodėl dažnai suserga sąnariai? Žiūrint į žmogų, galvojantį, jog kitas yra blogas, - matyti, kaip užsiblokuoja jo rankos, o jei jis taip galvos apie daugelį žmonių - sąnariai ims stingti, nesilankstyti, nes energija nustoja tekėti ir nebegaivina. Stovinčiame vandenyje gyvybė irgi dingsta. Neteisk ir ne tik nebūsi teisiamas, bet ir būsi sveikesnis.
    Medituojant Ošo specialiai šiuolaikiniam žmogui sukurtas meditacijas - dinaminę ir kundalini, kūnas valosi - nyksta kvėpavimo ligos. Meditatoriai nustoja sirgti anginom, gripais, sloga, astma, nes išsivalo kiekviena kūno ląstelė, išmokstame atpalaiduoti kiekvieną raumenį. Kol nemeditavau, pats dukart per metus po savaitę ir daugiau sirgdavau sloga, angina, kai ėmiau medituoti - 7 metus kūnas valėsi. Nuo to laiko gal po pusdienį pakosčiu, pasloguoju, bet ir tai ne kasmet. Valantis organizmui vienus meditatorius kartais išberia spuogais, kitų organizmas valosi kosint, čiaudint. Meditatorių pradžia kartoka, bet kuo toliau - tuo saldžiau. Alkoholis, narkotikai ar vaistai, atvirkščiai, pradžioje saldūs, bet kuo toliau, tuo tampa kartesni.
Medituojant tiesinasi, tampa lankstus stuburas, dingsta alergijos. Atsimenu, Ošo ašrame Punoje (Indija) japonei dingo visą gyvenimą kankinusi psoriazė. Patirta, jog odos ligos dažnai susijusios su emocijų slopinimu ankstyvoje vaikystėje: kai negali būti piktas, susijaudinęs, negali verkti, turi būti visiems mielas. Judant gilyn prieiti psichikoje užblokuotą vietą nelengva, bet jei prieini - liga dingsta.
    Meditacija gali gydyti tokias centrinės nervų sistemos ligas kaip Alzhaimerio, Parkinsono sindromai, kuriuos sukelia sąmonės užmigimas dėl atitrūkimo nuo psichikos. Mokslas dar neatrado, kad protas ir sąmonė gali egzistuoti atskirai nuo smegenų, bet meditatoriai tai patiria ir tai bus atrasta. Alzhaimerio liga matyti kaip įvaizdžių, veidmainiavimo, melagysčių pasekmė, Parkinsono - užslopintų, "užciklintų" impulsų pasireiškimas. Kartais ligos yra traumos, nelaimės, baimių pasekmė, bet dažniausiai mes patys kasam sau duobę. Sąmonėje netiesos nėra, ji gali būti tik prote, tikėjime. Nuoširdumas svarbiau nei protingumas, nes tada esam darnoj su kitais ir savo vidine būtim. Inteligentas tas, kieno protas paklusnus širdžiai, intelektualas tas, kieno širdis paklusni protui. Nėra protingų laimingų ir nuoširdžių nelaimingų.
   

    Ar tiesa, kad meditacija gydo vėžį, kurią ezoterikai vadina karmine arba dvasios liga?

   Taip, yra daug nuorodų į tokius atvejus. Bet tai turi būti gili meditacija, žmogus turi norėti, veržtis gyventi. Dažnai vėžys atsiranda, kai baigiasi gyvenimo motyvacija ar pratrūksta užslopintos ligos. Karminė ar pasekminė priežastis bus tuomet, kai žmogus turi atiduoti skolas, eiti į dvasingumą, bet to nedaro. Dažna vėžio pradžia - mūsų dvasioje. Dažnas sako: "Mirsiu, bet nesikeisiu". O kodėl nesikeisti? Bet jei žmogus laikosi tos nuostatos - tegu laikosi, jis laisvas rinktis.
    Mano supratimu, vėžiu sergančiam žmogui apie jo būklę reikia pasakyti tiesą. Tai bus šokas, bet tiesa, kad jam liko keli mėnesiai, tai gali pažadinti iš dvasios miego. Pagaliau bent žmogus turės šansą, o mes būsime padarę viską, ką galėjome. Tiesos šokas ir meditacija gali būti geriausi vaistai vėžiui išgydyti. Punoje bendravau su senyvo amžiaus buvusiu JAV karininku, kuris po trečio infarkto atvažiavo numirti. Jam daktarai buvo pasakę, kad gyventi liko du mėnesiai. Nuo to laiko praėjo gal 12 metų, jis dar gyvas.

    Ar ne per vėlu pradėti medituoti senatvėje?

  Senatvėj net lengviau medituoti, nes žmogus jau nelabai prisirišęs prie gyvenimo, tik reikia realiai žiūrėti į esamą situaciją ir meditatyvūs potyriai ateis savaime. Jaunas paprastai labai prisirišęs prie gyvenimo, jis kuria planus ir tiki iliuzija, kad gyvens amžinai.

    Kodėl daugelis meditatorių nevalgo mėsos?

   Nenori. Kai valgai mėsą, akivaizdus nešvarumas užpildo visas ląsteles, sąnarius ir sukelia gana nemalonius pojūčius. Nuolat medituojant mėsos valgymas paprastai atkrenta per kelerius metus. Tik būna, mūsų patyrimu, dažniau moterims, kad nevalgant mėsos ima trūkti geležies. Tuomet reikalingi specialūs priedai su geležimi. Valgydamas mėsą jaučiau, jog žudau gyvybę. Gyvūnai žūdami išskiria nuodus ir tai juntama valgant mėsą. Ta gyvybė nenori pasiduoti, o aš ją turiu sunaikinti, sukramtyti ir pasisavinti. Gyvybė ginasi, ir tai ne vien energetika - mėsoje iš tikrųjų yra nuodai. Mažiausiai jų išsiskiria žudant ėriuką. Matyt, todėl kai kuriuose tikėjimuose aukoja ėriukus.
    Medituojant dažniausiai savaime atkrenta ir rūkymas, nes stebėdamas taip pat junti, kaip tai teršia ir žaloja kūną.

    Kažkur skaičiau - jei rūkydamas įsivaizduosi, kad trauki ne nuodus, o sveikatą, - taip ir bus.

  Taip nėra. Galim susikurti tokį vaizdinį - kenks mažiau, bet dūmai palaipsniui vis tiek padarys savo. Vieną dieną neliks noro ar tiesiog bus per sunku skirti energijos įsivaizdavimui, nes tai kelia įtampą ir alina. Tuomet ir išlįs yla iš maišo visu savo aštrumu.

    Jūsų seminaruose naudojami ir jogos elementai. Ar joga tokia pat naudinga kaip meditacija?

  Joga - sąmoningas sąmoningumo ugdymas. Visa, kas ateina iš vidaus, yra darnu ir sveika. Bet joga pametė meditaciją. Tos pozos, kurios atsitinka iš meditacijos, yra gerai. Bet atsisėdus į tam tikrą pozą meditacija neatsitinka. Galim geriausiu atveju pratampyti sąnarius, raumenis, šiek tiek nuraminti protą. Todėl dabartinė joga, iš kurios dingusi meditacija, yra netikra joga. Pati esmė prarasta, bet sveikatai šiek tiek padeda. Jogos mokytojai mažiau orientuojasi į kūną negu sportininkai, todėl jie giliau padeda ir jų poveikis ilgiau veikia, bet kadangi meditacijos nėra, tai tik laikinas būdas palaikyti ar pagerinti sveikatą.

    Ko, meditatoriaus akimis, trūksta mūsų visuomenei?

  Žiūrint į visuomenę akivaizdu - visos idėjos, papročiai, tikėjimai, tradicijos, kurias susikūrėm, neatitinka šiandieninės situacijos. Griūna pasaulio sienos, susitinka Rytai su Vakarais, išorė su vidumi. Reikia keisti lietuvišką ir net vakarietišką mentalitetą. Vienintelis tikras metodas ar vaistas tam - meditacija. Galim ne leisti seniems pasauliams griūti ar griauti juos kaip papuola, o keisti juos ir keistis sąmoningai, darniai. Jei ne - pokyčiai vyks panašiai kaip užtvankų griūtis, tada bus daug nelaimių ir skausmo. Meditatorius atveria vidinę šviesą ir vidines akis.Uždekim vidinę šviesą, atmerkim vidines akis ir kiekvienas mūsų žingsnis bus labiau pripildytas meilės, išminties ir sąmoningumo. O tuomet gyvenimas bus ir turtingesnis, ir gražesnis, ir laimingesnis.


Meditacijos centras OJAS
Resortas: Miškinių km. 8, Nemenčinės sen., Vilniaus r.   |     mob. (8-685) 11533 (pagrindinis)  
Buveinė: Pavasario g. 21d   |   LT-10309 Vilnius   |  mob. (8-685) 11533 (pagrindinis)   |   mob. (8-619) 11551      

Telefonais atsakome I-V 9-12 val., VI 14-17 val., išskyrus per meditacinius kursus

el. p.:   |   svetainė: http://www.ojasmc.eu

© Meditacijos centras "Ojas" 2021. All rights reserved. Copyright informationNaujienos