LietuviškaiLT   EnglishEN  

Meditacijos centras Ojas
 

Meher Baba apie karmos ir likimo keitimą

Karmos veikimas gyvenimų sekai*

1 dalis iš 3

Buda Meher Baba (1894-1969)

Inkarnacijas lemia karmos dėsnis. Viena paskui kitą sekančiose individualios sielos inkarnacijose yra ne tik tęstinumo ir tapatumo gija (pasireiškianti asmenine atmintimi ir atgaivinta pažengusiose sielose), bet taip pat yra ir nepertraukiamas priežasties-pasekmės dėsnio poveikis per Karmos tvarumą ir veikimą. Kadangi viena kitą sekančias inkarnacijas su visomis jų detalėmis nuodugniai ir patikimai apibrėžia racionalus dėsnis, tai individuali siela savo ateitį gali formuoti per išmintingą ir inteligentišką veikimą. Praėjusių gyvenimų veiksmai apibrėžia dabartinio gyvenimo sąlygas ir aplinkybes, o dabartinio gyvenimo veiksmai dalinai apibrėžia būsimų gyvenimų sąlygas ir aplinkybes. Viena kitą sekančios individualios sielos inkarnacijos turi aiškią prasmę tik Karmos dėsnio veikimo šviesoje.

 

Karmos tvarumas per mentalinį kūną. Kintančios inkarnacijos fiziniame pasaulyje tik atrodo kaip nesusijusios. Karma per mentalinį kūną veikia visus sielos gyvenimus ir yra tiek jungianti gija, tiek ir lemiantis faktorius. Karmos dėsnis ir jos veikimo būdas negali būti pilnai suprastas tol, kol fizinis kūnas ir fizinis pasaulis laikomi vieninteliais egzistencijos pasireiškimo būdais. Karminis apibrėžimas tampa galimas tik per subtilaus ir mentalinio kūnų bei pasaulių egzistenciją.

 

Mentalinis ir subtilusis kūnai. Vieta, kurioje galima turėti fizinę sąmonę, yra fizinis pasaulis. Lygmuo, kuriame galima turėti troškimų sąmonę, yra subtilusis pasaulis, ir lygmuo, kuriame siela gali turėti mentalinę sąmonę, yra mentalinis pasaulis. Troškimų pradžia yra prote, kuris yra mentaliniame lygmenyje. Čia troškimo sėkla kyla iš proto; čia noras egzistuoja neišreikštoje formoje, kaip latentinėje sėklos formoje yra medis.  Mentalinis kūnas, kuris yra proto buveinė, dažnai vadinamas Karana Sharira arba priežastiniu kūnu, nes jis savyje talpina visų norų sėklas arba priežastis. Protas išlaiko visus įspūdžius ir polinkius latentinėje formoje. Ribotas „aš“ arba ego yra sudarytas iš šių sanskarų (praeities įspūdžių, vert. past.). Tačiau faktinis sanskarų pasireiškimas sąmonėje, ateinantis per skirtingus mentalinius procesus, vyksta subtiliame kūne.

 

Ego-proto susiformavimas ir tąsa. Siela, kuri realybėje yra viena ir nediferencijuota, yra akivaizdžiai individualizuojama per mentalinio kūno – ego-proto buveinės – ribotumus. Ego-protą suformuoja praeities patirčių ir veiksmų įspūdžiai; ego-protas ir sudaro reinkarnuojančio individo egzistencijos branduolį. Ego-protas, kaip latentinių įspūdžių rezervuaras lemia mentalinio kūno būseną. Ego-protas, tampantis nuotaika ir patiriantis aktyvuotus ir pasireiškiančius įspūdžius, yra subtilaus kūno būsena. Ego-protas, nusileidžiantis į fizinę sferą kuriančiam veiksmui, yra fizinės inkarnacijos būsena. Todėl ego-protas, kuris išauga iš mentalinio kūno, yra esybė, kuri kaip atskiras individas turi visas pereinančias egzistencijos fazes.

 

Įspūdžiai ego-prote apibrėžia inkarnacijos sąlygas. Ego-protas, esantis mentaliniame kūne, veikia žemesnius kūnus pagal jame pačiame saugomus įspūdžius. Šie įspūdžiai lemia, ar asmuo mirs jaunas ar senas, bus sveikas ar sirgs, ar tai kaitaliosis, bus gražus ar bjaurus, kentės nuo fizinių negalių kaip aklumas, ar džiaugsis bendru kūno efektyvumu, turės aštrų ar buką intelektą, bus tyras ar netyras širdyje, nepastovios ar tvirtos valios, bus paskendęs materialių laimėjimų vaikymesi, ar sieks dvasios vidinės šviesos.

 

Dualumo žaidimas. Ego-protas keičiasi per nusėdančius karmos įspūdžius (kuriems priklauso ne tik materialūs ir fiziniai veiksmai, bet ir mintys bei jausmai), o kiekvienos inkarnacijos aplinkybės yra suderintos pagal ego-proto struktūrą ir poreikius. Jei asmuo išlavino tam tikras specialias gebas ar polinkius vienoje inkarnacijoje, jis juos perima sekančiose inkarnacijose; o likę nebaigti dalykai vienoje inkarnacijoje gali būti baigti sekančiose inkarnacijose. Per įspūdžių tvarumą, karminės gijos, sukurtos vienoje inkarnacijoje, persineša ir vystosi kitose inkarnacijose. Todėl tie, kurie buvo glaudžiai susiję vienas su kitu gerais ar blogais poelgiais, yra linkę pakartoti kontaktus ir tęsti dualumo žaidimus tiek ilgai, kol įgyja pakankamai patirties priešybėse, ir siela per patyrimų pilnatvę galiausiai subręsta nusimesti ego-protą ir atsigręžti vidun pažinti save kaip super-sielą (Dievą).

 


* Ištrauka iš Meher Baba. Discourses 6. Vol3. Reincarnation and Karma. Part VI
 
Vertė Meditacijos centras Ojas, Ma Ahina

 


Meditacijos centras OJAS
Resortas: Miškinių km. 8, Nemenčinės sen., Vilniaus r.   |     mob. (8-685) 11533 (pagrindinis)  
Buveinė: Pavasario g. 21d   |   LT-10309 Vilnius   |  mob. (8-685) 11533 (pagrindinis)   |   mob. (8-619) 11551      

Telefonais atsakome I-V 9-12 val., VI 14-17 val., išskyrus per meditacinius kursus

el. p.:   |   svetainė: http://www.ojasmc.eu

© Meditacijos centras "Ojas" 2021. All rights reserved. Copyright informationNaujienos