LietuviškaiLT   EnglishEN  

Meditacijos centras Ojas
 

Kaip neigiamos emocijos veikia kūną? *

Energija iš išorės juda vidun per penkis pagrindinius pojūčius – regėjimą, uoslę, lytėjimą, klausą, skonį ir per mintį. Toliau vitališkumas juda vidun ir aukštyn tiesiogiai ir per bazines šešias emocijas – baimę, pyktį, pasišlykštėjimą, liūdesį, smalsumą ir džiaugsmą. <...>

Nekylant vitalinei energijai pilve – trūkstant džiaugsmo – strigs virškinimas. Protas ir vaizduotė veikia vitalinio kūno struktūrą ir vitalinės energijos tekėjimą panašiai kaip antena – elektromagnetinio lauko struktūrą ir elektros srovės tekėjimą. Be to, kaip aukšto dažnio elektromagnetinė banga gali atitrūkti nuo antenos ir laisvai plisti erdve, taip ir atitinkama aukšta vitalinė energija gali atitrūkti nuo fizinio kūno ar proto ir laisvai plisti erdve tam tikra pasiųsta kryptimi ar visomis kryptimis pagal atitinkamus plitimo dėsnius.

Vitalinės energijos tekėjimą ir sąveiką su fiziniu kūnu yra daug lengviau suprasti tiems, kurie bent šiek tiek yra susipažinę su radijo bangų sąveika su antena, kontūrais ir net pjezoelektrikais. Pjezoelektrikuose elektros srovė ir įtampa sukelia mechaninį judesį, o mechaninis judesys sukelia elektros srovę ir įtampą. Žmogaus kūnas yra lyg gyvas pjezoelektrikas, o vitalinė srovė ir įtampa yra lyg gyva elektros srovė ir gyva įtampa. Dėl to analogiškai elektros varžai naudinga minties ar bet kokį kitą pasipriešinimą vitalinės srovės tekėjimui apibūdinti vitalinės varžos, vitalinio laidumo ir nuotėkio sąvokomis.

Vitalinės energijos varža sukelia stuburo išlinkimus ir skausmus ties juosmeniu ar kuprą. Ties juosmeniu vitališkumą blokuoja kuklumo, mažumo, nevisavertiškumo, neatsakingumo, baimės veikti, kas traukia ir patinka, mintys. Prisimenu du vyrus, kurie sugerdavo artimųjų pyktį, – abu kentėjo nuo išvaržos stubure. Buvo matoma, kaip atitinkamose stuburo vietose energija nekyla ir ten sukelia skausmą. Vienam iš jų buvo atlikta operacija. Bet tokios operacijos nepašalina vitalinių blokų priežasčių ir todėl jų poveikis nebūna ilgalaikis. Transformavus energiją, blokai – mintiniai, įvaizdiniai, energetiniai ir fiziniai – dingsta.

Pirštų sąnarių artritai atsiranda dėl kūno niekinimo, gėdijimosi, psichologinio užsidarymo. Tuomet juose susidaro vitalinės varžos. Laikantis bet kokios nuostatos, noro ar minties, pavyzdžiui, kad moteris ar vyras yra blogi, kad seksas yra blogai ar panašiai, energija su kitais žmonėmis netekės per rankas, užstrigs sąnariuose ir šiuos ims skaudėti. Po kurio laiko ir vaistai nebepadės, nes grubi energija suardo ir tai, ką pataiso vaistai. Kita vertus, vaistai nekeičia minčių.

Užtenka neteisingas psichologines nuostatas pakeisti, nuo jų atsipalaiduoti ir padėtis pradeda keistis. Nuleistų pečių, nukarusių rankų, kupros priežastys yra gilesnės.

Bendra tendencija yra tokia, jog blokai ir skausmai kūne atsiranda arčiausiai čakros, kurios energijos yra blokuojamos. Pirma čakra atsakinga už fizinį kūną, antra – emocijas, trečia – protą, ketvirta – vaizdinius, tikėjimą ir t. t. Todėl mintys, norai, įsivaizdavimai ir tikėjimai, susiję su fiziniu kūnu, lokalizuosis pilvo apačioje, arčiau stuburgalio, nes ties juo yra pirmoji čakra. Pasekmės, susijusios su emocijomis, lokalizuosis šiek tiek žemiau bambos, pasekmės, susijusios su protu, – ties saulės rezginiu, su vaizduote, psichika, tikėjimu, meile – ties širdimi, krūtinės viduriu, ir pagaliau pasekmės, susijusios su laisve, tiesa, siela, atsakomybe už savo gimimą ar su mirtimi, pomirtiniu gyvenimu, dažniausiai pasireikš ties pečiais, kakle. Nesvarbu, ar mintys pozityvios, ar negatyvios, – jos vis tiek iškreips, blokuos vitališkumą. Nors teigiamos ir gyvenimišku požiūriu teisingos mintys blokuos ir iškreips mažiau.

Vitalinis kūnas yra labai įtaigus. Jį labai veikia vaizduotė. Tibeto vienuoliai per vaizduotę ir vitalinį kūną išsilavina net šaltyje išdžiovinti šlapią paklodę, nors tai, žinoma, vaikiškas gerų ir gražių dalykų panaudojimas. Niekas gamtoje, taip pat ir žmoguje, nėra numatyta specialiai triukams, nors taip kartais ir galima užsidirbti pinigų ar įgyti pasekėjų. Ilgalaikis netinkamas vitalinio, kaip ir bet kurio kito kūno, naudojimas vėliau sukelia neigiamas pasekmes. Tinkamas jų pažinimas ir naudojimas atneš ne tik gerėjančią sveikatą, bet ir džiaugsmą. Džiaugsmą, lengvumą, atsipalaidavimą ir sukelia kylanti vitalinė energija.

 

* - Citata iš Prembudos knygos "Meditacija – sielos dalijimasis", kurią galima rasti.  

Atnaujinta 2019-11-04


Meditacijos centras OJAS
Resortas: Miškinių km. 8, Nemenčinės sen., Vilniaus r.   |     mob. (8-685) 11533 (pagrindinis)  
Buveinė: Pavasario g. 21d   |   LT-10309 Vilnius   |  mob. (8-685) 11533 (pagrindinis)   |   mob. (8-619) 11551      

Telefonais atsakome I-V 9-12 val., VI 14-17 val., išskyrus per meditacinius kursus

el. p.:   |   svetainė: http://www.ojasmc.eu

© Meditacijos centras "Ojas" 2022. All rights reserved. Copyright informationNaujienos