LietuviškaiLT   EnglishEN  

Meditacijos centras Ojas
 

Kaip fizinis kūnas ir jo čakra siejasi su vidumi ir gyvenimu?*

Fizinis kūnas ir jo potyriai yra reikšmingiausia mūsų buities, gyvenimo ir mokslo sritis. Kadangi šį kūną kokiu nors būdu – liesdami, girdėdami, ragaudami, regėdami ir pan. patiria visi, tai dėl jo egzistavimo abejonių nekyla. Fizinis kūnas siejasi su vitaliniu kūnu ne tik per pirmą muladharos čakrą, bet ir per atitinkamus nervų, hormoninės sistemos ar smegenų centrus. Iš vidaus, iš aukščiausių dvasios ar sąmonės lygmenų energija teka išorėn, žemyn ir kondensuodamasi bei koncentruodamasi pasiekia fizinį lygmenį. Jame apsigręžia ir tekėdama atgal, vidun, vėl sugrįžta į dvasios pasaulį ir į aukščiausią universalią sąmonę. Tai primena vandens judėjimą atmosferoje. Netgi žodis atmosfera kilo iš sanskrito žodžio atmo, kuris reiškia sielą. Šių dienų buda Ošo sako, kad materija nėra visiškai atskirta nuo sąmonės, o kartu su ja sudaro visumą. Tam tikra prasme materija yra mieganti ar net mirusi sąmonė, o sąmonė yra pabudusi ar prisikėlusi materija. <...>

Pažiūrėkime, kaip fizinis kūnas siejasi su vitaliniu kūnu ir vitaline energija. Fizinė energija įgalina atlikti fizinį darbą, o vitalinė energija įgalina atlikti psichinį ir dvasinį darbą. Be to, jos gali virsti viena į kitą.

Moksle nustatyta, jog Žemės atmosferoje yra visos negyvos gamtos ir visos augmenijos bei gyvūnijos poveikiai, o žmogaus kiekvienos ląstelės genome yra pagrindiniai visų rūšių genai. Ezoteriniame moksle atrasta, jog ir žmogaus vitališkume bei sąmonėje yra visų pagrindinių Žemės gyvybės rūšių vitališkumas ir sąmoningumas. Žmogaus kūnas iki tokio lygmens, koks jis yra šiandien, evoliucionavo Žemėje tik maždaug prieš du šimtus tūkstančių metų. Visa gyvoji gamta yra mūsų pamatas. Ne tik fiziniu kūnu, energija, bet ir vitališkumu, emocijomis, instinktais, protu ir net sąmoningumu. Kiekviena individuali siela įsikūnydama aukščiausiame organizme – žmogiškame kūne, gali užbaigti savo individualios sielos evoliuciją ir pasiekdama dievišką, o galiausiai ir budišką sąmonės lygmenį, prašvisti ir amžiams sugrįžti į dvasios pasaulį.

Individualų fizinį kūną turi visos gyvos būtybės – tarp jų ir augalai. Tuo tarpu individualius vitalinius kūnus turi tik gyvūnai, tarp jų ir žmonės. Pirma žmogaus čakra turi dvi pagrindines galimybes. Kai žmoguje iš vitalinio kūno energija teka žemyn ir per žemiausią muladharos čakrą pasiekia lytinius organus, tuomet sueities metu atsiveria galimybė gimti naujam kūnui, naujam organizmui. Organizmų reprodukcija yra aukščiausia nepabudusios pirmos čakros potencija. Nesupainiokite. Lytiniai organai yra pirmame kūne, o pati čakra – antrame kūne. Aukščiausia pabudusios muladharos potencija yra besileidžiančios seksualinės energijos apgręžimas aukštyn ir transformacija. Jeigu žmogus yra sąmoningas pirmos čakros ir kartu antrojo kūno atžvilgiu, tai vitalinė energija teka aukštyn ir atitinkamuose centruose gali virsti energija, užpildančia mintį, meile ar net pačiu sąmoningumu. Dalinai seksualinę ir vitalinę energiją galima panaudoti ar net transformuoti ir mintimi, bet visiška jų transformacija įmanoma tik sąmone.

Greta aukščiausios pirmos čakros galimybės yra ir jos netinkamo naudojimo ar iškrypimo galimybės. Viena vertus, tai gali būti apetito, miego, sekso, judėjimo slopinimas, kita vertus – tai pataikavimas jiems. Paprastai pataikavimas seka po slopinimo, o slopinimas – po pataikavimo. Gyvūnai ir žmonės natūralioje laisvėje nebūna iškrypę. Žmonių iškrypimas atsiranda tik priimant dogmas, tikėjimus, o gyvūnų iškrypimai atsiranda gyvenant greta žmogaus – zoologijos sode ar namie. Atrodo, kad visame pasaulyje daugiausiai iškrypimų yra sekse ir seksualiniame gyvenime, nes žmogus negali seksualinės energijos nei laisvai panaudoti kaip gyvūnas, nei sugeba ją transformuoti.

Kai vitalinė energija teka žemyn, žmogus jaučia viduje tamsumą, sunkumą, tuštumą, depresiją, įtampas, net skausmą, kai aukštyn – šviesumą, lengvumą, džiaugsmą, malonumą, atsipalaidavimą, palaimingumą. Fizinio kūno sveikumui palaikyti nepakanka miego, maisto, judėjimo ir pan., bet būtinas ir normalus pirmos čakros funkcionavimas, jos atvėrimas. Štai kodėl tiems meditatoriams, kurie pradeda įsisąmoninti pirmą čakrą ir vitalinį kūną, net nieko specialiai nedarant kūno sveikatinimui, daug ligų atkrinta savaime. Kūnas atsigauna kaip vaikas, mylimai rankai palietus, ar daigas – saulei sušvitus. Jam gali dingti astma, virškinimo trakto, hormoninės sistemos sutrikimai, sąnarių uždegimai, širdies skausmai ir pan.

 

* - Citata iš Prembudos knygos "Meditacija – sielos dalijimasis", kurią galima rasti.  

Atnaujinta 2018-04-02


Meditacijos centras OJAS
Resortas: Miškinių km. 8, Nemenčinės sen., Vilniaus r.   |     mob. (8-685) 11533 (pagrindinis)  
Buveinė: Pavasario g. 21d   |   LT-10309 Vilnius   |  mob. (8-685) 11533 (pagrindinis)   |   mob. (8-619) 11551      

Telefonais atsakome I-V 9-12 val., VI 14-17 val., išskyrus per meditacinius kursus

el. p.:   |   svetainė: http://www.ojasmc.eu

© Meditacijos centras "Ojas" 2021. All rights reserved. Copyright informationNaujienos