LietuviškaiLT   EnglishEN  

Meditacijos centras Ojas
 

Kaip būti sveikam?*

 

Būti sveikam, būti holistiškam reiškia būti vientisam, vientisam nuo kūno iki sielos. Žmogaus kūnas yra individas gamtoje, o siela yra individas dvasioje. Įsikūnijusi siela beveik susitapatina su kūnu, o vėliau palaipsniui ir su protu. Tačiau tarp žmogaus sielos ir kūno bei tarp sielos ir dvasios neturi būti jokių dirbtinių sienų, blokų: įpročių, prietarų, norų, idėjų, planų, tikėjimų, nieko, kas trukdo tekėti vitališkumui, jį stingdo, atspindi, neteisingai sujungia kūnus. Panašiai tarp medžio ir Žemės bei tarp jo ir dangaus neturi būti jokių šešėlių, grindų, sienų, stogų, stiklų, šydų. Jie trukdo Žemei ir Saulei pasiekti medį ir medžiui pasiekti juos. Reikia pažinti visus savo kūnus, jų struktūrą, energijas, sąsajas tarp kūnų ir tinkamai su jais elgtis.

Žmogaus sveikumui, be to, ką žino Vakarai, dar reikia pridėti meditaciją. Žmogui yra per mažai kūno, vitališkumo, proto, vaizduotės ir sąmonės koncentracijos, susitapatinimo su daiktais, pažiūromis, gyvenimu. Tai gerai. Tai padeda sukurti materialinę gerovę, turtus, efektyviai juos naudoti. Tačiau tai ir ištraukia žmogų iš vidaus, visumos, išmeta jį iš rojaus. Tapęs asmenybe, susitapatinęs su pasauliu žmogus praranda esmingiausią dalyką – vidų ar dvasią, praranda ir vienovę bei dalijimąsi su visuma. Tuomet žmogui gyvenimas Žemėje tampa liga, pragaru.

Būti sveikam ne tik fizine, bet ir psichologine bei dvasine prasme, individui reiškia atkurti vienovę, dalijimąsi su visa egzistencija, visuma, atsitapatinti nuo kūno ir proto. Protas dalijasi mintimis, širdis – meile, siela – sąmone. Bet tik pabudęs protas dalijasi savo mintimis, pabudusi širdis – savo meile ir tik pabudusi siela dalijasi savo sąmoningumu. Tai meditacija, atsitapatinimas. Todėl žmogaus sveikumui reikalingos ir visos meditacijos savybės – natūralumas, atsipalaidavimas, vitališkumas, atvirumas ir kitos.

  

Meditacija yra pabudusios sielos dalijimasis su kitais individais ir visuma ne tik vitališkumu, meile, bet ir sąmoningumu. Tai gražiausias dalijimasis, didingiausia misterija, neaprašomas stebuklas. Tuo neįmanoma patikėti, bet tai įmanoma patirti. Norint būti sveikam ir laimingam, be vieno sparno – pasaulietinio gyvenimo, medicinos ir koncentracijos, žmogui dar reikia ir antro sparno – vidinio gyvenimo, vidaus, meditacijos. Medicina, mokslas ir meditacija natūraliai atneša žmogui ne tik išorinius, bet ir vidinius turtus, sujungia jį su visuma. Tuomet auga, džiaugiasi ir švenčia ne tik fizinis kūnas, protas, širdis, bet ir siela, sąmonė. O sąmoningumas yra ne tik sveikumo, sveikatos, turtų, bet ir džiaugsmo, meilės, palaimos pamatas. Per meditaciją individas, individo sąmonė atsitapatina nuo kūno bei proto ir susilieja su visuma, joje išsiskleidžia. Tai ir reiškia būti sveikam, šventam, holistiškam.

 

 

 

* - Citata iš Prembudos knygos "Meditacija – sielos dalijimasis", kurią galima rasti.  

Atnaujinta 2016-01-04


Meditacijos centras OJAS
Resortas: Miškinių km. 8, Nemenčinės sen., Vilniaus r.   |     mob. (8-685) 11533 (pagrindinis)  
Buveinė: Pavasario g. 21d   |   LT-10309 Vilnius   |  mob. (8-685) 11533 (pagrindinis)   |   mob. (8-619) 11551      

Telefonais atsakome I-V 9-12 val., VI 14-17 val., išskyrus per meditacinius kursus

el. p.:   |   svetainė: http://www.ojasmc.eu

© Meditacijos centras "Ojas" 2021. All rights reserved. Copyright informationNaujienos