LietuviškaiLT   EnglishEN  

Meditacijos centras Ojas
 

Dvasios mokslas

Kaip atrišti akis ir širdį?

Spauda praneša, kad kunigai atriša rankas ginekologams. Turimas omenyje pastaruoju metu kunigų spaudžiamos Lietuvos Vyriausybės sprendimas, atrišęs rankas tikintiesiems ginekologams, mokytojams ir kunigams nuo jų atsakomybės už nemokšiškai pradėtą gyvybę ir abortus. Pagal jų tikėjimą, dabar dėl jų kaltės nemokšiškai, prievartinei ar nesveikai pradėta moters kūne gyvybė turės būti auginama, nes sąmoningai nebus galima nuo jos nei apsisaugoti pastojant, nei išsivalyti susiformavus embrionui. Vyriausybė ir kunigai, deja, nekalba apie elementarų pažinimą, apie žinių ir sąmoningumo ugdymą gyvybės gimime, augime ir evoliucijoje, nekalba apie akių ir širdžių atrišimą.

Lietuvos Vyriausybė, Seimas, kunigai, deja, ne tik kad nieko nedaro, kad mokiniai, jaunimas žinotų, kas yra seksualinė energija, kaip ji transformuojama, kaip seksualinę energiją transformuoti į džiaugsmą, kūrybiškumą, meilę, bet daro atvirkščiai. Nei patys mokosi, nei kitiems leidžia ir taip didina nelaimėlių ir iškrypėlių skaičių. Nemokydami bazinių gyvybės dalykų, jie užriša jaunimui ir sau akis ir širdis. Kitaip, kas, radęs briliantą, toliau nešis akmenį. Kitaip niekas, pažinęs seksualinės energijos transformaciją į meilę ir palaimą, neprievartaus, nes tai žemiausia jos galimybė ir neabortuos, nes tai ir ne didžiausia seksualinės energijos galimybė.

Jei jaunimas būtų sąmoningesnis gyvybės pradžios, seksualinės energijos atžvilgiu, abortai, žaginimai, pedofilija ir homofobija dingtų. Lietuvos valdžia ir kunigai to nenori, nes tektų atsiverti dvasios pažangai, kuri net nenumatyta Lietuvos Konstitucijoje.

Tuomet Lietuvos Vyriausybei, Seimui ir visų pirma kunigams tektų atsiverti ir meditacijai, kurią jie maišė su savo pamazgomis ir darė viską, kad Lietuvos jaunimas ir visa visuomenė jos nepažintų ir liktų jų voratinkliuose. Dabar matome jų nemokšiškumo ir pasipūtimo pasekmes. Sąmoningos moterys abortų išvengia. Sąmoningi vyrai visuomet prie to prisideda. Sąmoningi žmonės ne tik išvengia bereikalingo skausmo, bet ir sąmoningai kuria džiaugsmą ir laimę. Bet tai neįmanoma be vidinės darnos, be meditacijos.

Be meditacijos žmonės yra nebrandūs, kaip ir nesubrendęs medis ar sėkla. Be meditacijos žmonės nepatiria brandos, pabudimo ir prisikėlimo, nepatiria tiesos, laisvės ir atsakomybės. Sąmoningas atsakomybės patyrimas yra laisvė, meditacija.

Meditacijoje yra viskas, kas yra brandžiame medyje ir brandžioje sėkloje. Brandus medis paleidžia sėklą, o brandi sėkla laisvai ir lengvai atitrūksta nuo medžio ir krinta į dirvą. Krinta ne tam, kad tarnautų medžiui, šeimininkui ar mesijui, o tam, kad ištirptų ir prisikeltų nauju vaisingesniu, gražesniu, jautresniu, progresyvesniu, evoliucionuotu medžiu. Medžio ir žmogaus atitrūkimas nuo seno medžio ir seno žmogaus, jo ištirpimas ir prisikėlimas yra didžiausia palaima sau ir didžiausia padėka pasauliui, egzistencijai. Tik taip visos pusės - medis ir sėkla, ir žmogus bei egzistencija lieka atviri, vientisi, jautrūs ir laisvi.

  

Kunigai ir Vyriausybė sako, kad nemokšiškai ar prievarta pastojusiai moteriai trukdydami išvengti nemokšiškumo pasekmių apsaugosime gyvybę. Apie tai kalba tie, kurie be saiko žudo ir valgo gyvybę, kurie neatsakingai ir nemokšiškai prisidėjo prie pastojimo, prie nelaukto ir neprašyto svečio įsiveržimo į labai jautrią, bet nelabai apsaugotą vidinę moters kūno erdvę. Jos apsaugojimui reikalingas jautrumas ir centruotumas. Medis ar sėkla krisdami žemyn taip pat gali įkristi į vežimą ar puodą. Bet tai nereiškia, kad dėl to reikia medį vežti, o sėklą – virti ir valgyti. Tai reiškia, kad įvyko klaida, nesąmoningas veiksmas, kuriuos reikia ištaisyti. Tai reiškia, kad mes turime atidžiau stebėti kelią, tai kas jame vyksta ir atitinkamai keisti savo elgesį. Kartą virstantis medis prispaudė grybautojo mašinos bagažinę. Žmogus nelaukė ir neliko su medžiu, o atėjo paprašė pjūklo, nupjovė nesąmoningą medį ir išvyko namo. Taip, mes turime priimti lauktą ir kviestą svečią. Ir mes turime teisę susipažinti, kaip svečiai ateina ir kaip jų išvengti, jei jie įsiveržia prievarta, nemokšiškai, nesąmoningai.

Abortai yra blogai. Bet blogį galima transformuoti į gėrį. Nemokšiškas pastojimas tėra nemokšiško seksualinės energijos taikymo ir slopinimo pasekmė, kurį kultivuoja tikintieji, Lietuvos Vyriausybė, Seimas ir iš jų ateinanti kita valdininkija. Seksualinės energijos slopinimo pasekmė yra ir dėl jų Lietuvoje paplitę žaginimai bei pedofilija.

Pirma, jau yra matoma ir žinoma, kad kunigai ir krikščionys, o ypač katalikai jaunimui trukdo pažinti gyvybės pradžią, gimimą, seksualinę energiją ir trukdo išmokti mylėtis. Apmaudu, bet nei kunigai, nei katalikai neturi jokio supratimo apie mylėjimąsi – seksualinės energijos transformaciją į meilę. Jie žino tik bjaurų seksą ir todėl jį smerkia. Kaip ir jų seimas bei dievas. Pažinęs mylėjimąsi ir meilę, jais džiaugsis, dalinsis, jais laimins. Kaip ir medžiu, jo aromatu, žiedais ir vaisiais.

Dvasios moksle nustatyta, kad smerkiamas mylėjimasis visuomet tampa bjaurus. Pati mintis viduje subjauroja mylėjimąsi. Pats tikėjimas, kad mylėjimasis yra negražu, subjauroja mylėjimąsi. Meilei ir mylėjimuisi santuokos ir dievų nereikia. Meilė ir mylėjimasis patys savaime yra begaliniai vertingi ir nereikalauja jokio įvertinimo. Meilė ir mylėjimasis yra daug daugiau nei bet koks, net ir aukščiausias įvertinimas. Net ir gražiausia, dieviška mintis yra bjauresnė ir žemesnė už mylėjimąsi. Nemaišykite pornografijos ir seksavimo su mylėjimusi. Ieškokite ir suprasite. Belstis nereikia, nes net durų nėra. Negaiškite laiko beldimuisi ir prašymams. Tai tik trukdo, tik nustumia tolyn jūsų laimę ir meilę, ir sukuria liūdesį bei depresiją. Nesielkite kaip kunigai ir krikščionys, kurie ant atviro kelio padeda duris ir liepia prašyti ir belstis. Jie bijo tų durų, kaip ir gąsdinami vaikai baidyklių. Eikite pro šalį. Kelias vidun visuomet veda šalia mesijų ir dievų. Kaip ir šalia rodyklių. Jie tegul lieka. Nebandykite įeiti rodyklės, mesijo ar asmeninio dievo vidun. Tai būtų nelaimė. Eikite savo vidun. Kelias tik į ten yra atviras. Kaip sulenkiate pirštus, taip ir atlenkite. Kaip atėjote išorėn, taip ir įeikite vidun.

Antra, krikščionys ir jų kunigai trukdo išmokti mylėtis nepastojant. Trukdo mokyti ir mokytis mokyklose, medijoje ir pnš. Mylėjimasis yra daug didingesnė žmogaus galimybė nei pastojimas. Pastojimas - tik reprodukcinė kiekvieno gyvūno potencija. Mylėjimasis – tik evoliucionuojančio, sąmoningo žmogaus potencija. Jos tikintieji nežino. Abortas yra nesąmoningo seksualinės energijos vergo arba tikinčio žmogaus pasekmė. Kunigai pradžioje sukuria neatsakingas mokyklas, neatsakingą jaunimą, nelaimėles nėščiąsias, o po to ir trukdo mokytis iš savo klaidų.

Įvairūs embrionai. Paveikslėlis iš connect.in.com
 Įvairūs embrionai.
Paveikslėlis iš connect.in.com

Trečia, kunigai ir krikščionys ne saugo gyvybę, o ją užmušinėja, skerdžia ir valgo. Masiškai, o dažnai ir ne dėl alkio, o tik savo malonumui. Žmogaus ląstelės ir kiaulės ar tuo labiau beždžionės ląstelės genomai yra labai panašūs. Jų ląstelių ir vaisių sąmoningumas, organų ir sistemų veikla, hormonai, judesiai ir net elgesys yra labai panašūs. Tegul tyrėjai pasižiūri per echoskopą, kaip jie žudo gyvūnų embrionus ir vaisius. Tegul jie pasižiūri ir parodo, kaip atrodo ir kaip elgiasi užmušinėjami jų maistui gyvūnai. Tam net echoskopo nereikia. Žmogaus, beždžionės ir net kiaulės ar karvės embriono ar vaisiaus judesiai ir elgesys yra tokie patys, kaip žmogaus embriono ar vaisiaus. O naikinti ir žudyti suaugusius gyvūnus nėra humaniškiau nei jų vaisius. Suaugęs yra sąmoningesnis ir dar labiau kenčia. Šiuolaikinės genetikos ir kitų šiuolaikinių mokslų fone krikščionių ir jų kunigų gyvybės žudymas ir valgymas yra beveik kanibalizmas.

Jei nori kunigai ir jų sekėjai būti humaniški, tuomet tegul neužmušinėja ir tuo labiau nevalgo vieningos gyvybės. Tegul saugo ir gyvūnų genomus, ir vaisius. Aš absoliučiai už tai. Tai ir bus nedviveidė moralė, o tikra, egzistenciška. Tikrai moralei dievo nereikia. Jai dievas trukdo. Jai mintis ir tikėjimas trukdo. Padeda meditacija. Tiesiog matykite, tiesiog nebūkite savo tikėjimo garduose, o atsiverkite, juskite, jauskite. Būkite tiesesni ir jautresni, ir tuomet pamatyti ir suprasti gyvybės pradžią, transformaciją, džiaugsmo, meilės ir sąmonės gimimą net prašyti ir belstis nereikės. Nereikės, nes nėra durų. Viena vientisai gimsta iš kita be durų. Gyvybių ir žemės skausmas jau plazda prieš jūsų dantis, nagus ir akis.

Mielieji. Būkite jautresni, atviresni, mažiau fanatiški ir to užteks, kad akys atsimerktų, dantys susikąstų, nagai išsitiestų ir širdis pražystų. Ne tik jūsų širdis, bet ir mūsų bei jūsų Žemė.

Meditacija yra kelias atverti rankas, akis ir širdis, kelias į mūsų ir Žemės žydėjimą!


Prem Buda, 2010-10-12


Meditacijos centras OJAS
Resortas: Miškinių km. 8, Nemenčinės sen., Vilniaus r.   |     mob. (8-685) 11533 (pagrindinis)  
Buveinė: Pavasario g. 21d   |   LT-10309 Vilnius   |  mob. (8-685) 11533 (pagrindinis)   |   mob. (8-619) 11551      

Telefonais atsakome I-V 9-12 val., VI 14-17 val., išskyrus per meditacinius kursus

el. p.:   |   svetainė: http://www.ojasmc.eu

© Meditacijos centras "Ojas" 2021. All rights reserved. Copyright informationNaujienos