LietuviškaiLT   EnglishEN  

Meditacijos centras Ojas
 

Kaip atpažinti tiesą?*

  

Esminė tiesa, gyva tiesa pažįstama tik pabudus penktame arba dvasiniame kūne, o aukščiausia – tik prašvitus. Tuomet žmogus yra natūralus, atsipalaidavęs, palaimingas, visi jo energetiniai centrai atsivėrę, sąmoningi. Jame energija teka, kyla ir harmoningai transformuojasi, panašiai kaip augant medžiui. Medyje nuo šaknų iki šakų, nuo žemės iki žiedų ar net vaisių vyksta medžiagų ir energijos kilimas bei transformacija. Kita vertus, medis yra gyvas, nes jis yra vieninga trejybė – jis, materija ir dvasia. Be to, kiekvieną individą – trejybę galima toliau dalinti ar sujungti. Taip yra nuo elementariųjų dalelių iki atomo, nuo gyvos ląstelės iki individo. Kartais individo trejybė būna horizontali, kartais – vertikali. Kuo vertikalesnė, tuo gyvesnė.

Gyvybė gimsta ten, kur atsiranda individas, sujungiantis skirtingus egzistencijos lygius. Jos pamatas yra materija, o viršūnė – sąmonė. Kol kas žinome, jog aukščiausias jas sujungiantis individas yra žmogus. Bet jis neatskirtas nuo materijos, gamtos, Visatos. Jis yra neatsiejama jos dalis. Negali sunaikinti žmogaus, nesunaikinęs Visatos. Visata sąmoningėja per žmogų, žmogus – per Visatą. Žmogus turi būti ne gamtos, Žemės ar Visatos valdovas, o gamtos, Žemės ir Visatos šviesa, kelias, įkvėpimas, būdas negyvai ir nesąmoningai materijai tapti gyvai, laisvai ir sąmoningai.

Tiesos požymių yra daug ir dvasios, tiesos ieškotojui kaip pėdsekiui reikia išmokti juos atpažinti. Pagrindiniai būtų gyvumas, natūralumas, atsipalaidavimas, malonumas, džiaugsmas, lengvumas, laimė; aukštesni – meilė, vizija, tyla, laisvė, bemintiškumas, liudijimas, palaima ir pan. Šie požymiai yra ilgaamžiai ir nemirtingi. Jais seka visa gyvybė ir evoliucija, mokslas ir mistikai, ir jie tiko tiek pirmykščiam, tiek ir tinka šiuolaikiniam žmogui. Dėl jų žmogus ir ieško tiesos ir eina su ja.

Tiesos radimui ir atpažinimui tikėjimų tiesos ir įsakymai netinka, nes jie yra per siauri, per riboti, sektantiški. Tiesa yra, o ją gali rasti tik pats žmogus – subjektas. Tiesos radimas yra lyg sėklos sudygimas ar sielos išgijimas. Jei sėkla pradygo, ji rado gyvą tiesą, jei siela prašvito, ji rado gyviausią, aukščiausią tiesą. Sėklą galima sodinti bet kada ir bet kur, bet ji dygs ir vešės tik pagal natūrą ir palankiomis sąlygomis. Gyvūnas gali gimti, augti ir nepalankesnėmis sąlygomis, nes jis gali judėti. Jeigu trūksta vandens ar saulės, augalas geriausiu atveju gali įleisti tik gilesnes šaknis arba aukščiau ištįsti, o gyvūnas laisvai gali pakeisti atsigėrimo ir maitinimosi vietą, nes jis yra sąmoningesnis ir gali judėti. Gyvūne jau yra augalo tiesa. Tiesa gimti, augti, gyventi, džiaugtis, dalintis, mirti. Gyvūno genome jau yra augalo genomas. Žmogaus genome jau yra gyvūno genomas ir tai patvirtina mokslas. Individas gimdamas sukoncentruoja apie save materiją, energiją, protą; mirdamas juos išlaisvina. Viena vertus, tiesa išlaisvina, bet kita vertus, ir laisvė atveria tiesą – sėklos tiesą, sielos gyviausią ir aukščiausią tiesą. Tiesa palaiko laisvę, o laisvė – tiesą. Tiesa išlaisvina, laisvė – ištiesina. Menkiausias melas – ir individas jau nelaisvas, jau nėra tiesus, nėra tiesoje, įsitempia ir pradeda kentėti, nešti kryžių. Tiesa atkuriama – ir vėl individas išsilaisvino, prisikėlė.

Įsakymai ir jėga tinka tik nesąmoningai gamtai ir pavergtai bei išnaudojamai žmonijos daliai. Bet kiekvienas individas evoliucionuoja. Pradžioje – bandoje, kolektyviai, nesąmoningai, vėliau – individualiai, sąmoningai. Individas atsiskiria nuo bandos, kaip vaikas – nuo šeimos. Tai natūralu, džiugu, palaiminga. Gamta iki šios dienos evoliucionavo laisvai ir tai yra jos sėkmės pamatas. Jeigu žmogus laikinai neįgali rasti ir suprasti gyvos tiesos, jis gali naudotis gilesne nei bet kokie įsakymai dar Gautama Budos nuoroda: „Daryk tai, ką nori, kad tau darytų, ir nedaryk to, ko nenori, kad tau darytų.“ Laikantis šios nuorodos ir vitališkumas teka laidžiausiai, laisviausiai. Vėliau pakanka tiesiog atsiduoti tiesai, sąmonei ir palaimai. Sat-čit-ananda, sanskrito kalba sako rytiečiai.

 

* - Citata iš Prembudos knygos "Meditacija – sielos dalijimasis", kurią galima rasti.  

 


Meditacijos centras OJAS
Resortas: Miškinių km. 8, Nemenčinės sen., Vilniaus r.   |     mob. (8-685) 11533 (pagrindinis)  
Buveinė: Pavasario g. 21d   |   LT-10309 Vilnius   |  mob. (8-685) 11533 (pagrindinis)   |   mob. (8-619) 11551      

Telefonais atsakome I-V 9-12 val., VI 14-17 val., išskyrus per meditacinius kursus

el. p.:   |   svetainė: http://www.ojasmc.eu

© Meditacijos centras "Ojas" 2021. All rights reserved. Copyright informationNaujienos