LietuviškaiLT   EnglishEN  

Meditacijos centras Ojas
 

Kada ir pagal ką reikia rinktis sau porą gyvenimui kartu? Nuo ko priklauso poros artumas?*

Pora atsiranda tada, kai tarp dviejų žmonių atsiranda artumas, pradeda tekėti energija, jie tai pastebi ir pasirenka būti kartu. Tai labai paprastas ir natūralus apibrėžimas. Kai kalbu apie energiją, tai turiu omenyje ne tik seksualinę, bet ir aukštesnes energijas. Žinoma, tikra pora būtų, jei tarp dviejų žmonių tekėtų ir meilė bei dvasinė energija.

  

Individo pasirinkimas labai priklauso nuo amžiaus ir brandumo. Žinoma, jog individas pradeda įsisąmoninti ir sąmoningai valdyti savo fizinį kūną per pirmus septynerius metus. Vėliau, nuo 7 iki 14 metų, užauga vitalinis kūnas, iki 21 metų – astralinis, kai žmogus jau gali atsitapatinti nuo minčių, ketvirtame septynmetyje bręsta mentalinis kūnas, penktame – dvasinis ir taip toliau. Akivaizdu, jog kol kūnas neužaugęs, partnerio pagal tą kūną susirasti negalime. Kita vertus, dauguma žmonių šiuo metu nustoja augti trečiajame ir geriausiu atveju – ketvirtajame kūne.

Jei keturiolikmečiai seksavimui pasirenka partnerį, tai tik pagal fizinį ir vitalinį kūnus. Po kurio laiko, augant astraliniam kūnui, skleidžiantis karmai, dažniausiai paaiškėja, kad jų astraliniai kūnai visiškai neatitinka ir nepraleidžia partnerio energijos. Ten, kur vienas atsidaręs, kito astraliniame kūne tos dalies nėra arba ji nesubrendusi. Dėl to brandesniam individui patiks vyresni partneriai. Vienam gali užtekti sekso ir pinigų, o kitam būtinai reikia jausmų ir meilės. Vieną bendraujant ar darant bendrus darbus dar gali traukti lošimai, sportas ar apskritai garbė, o kitas gali būti subrendęs meilės ir tiesos ieškojimui. Taigi pora gali tikti vienas kitam iki astralinio ar mentalinio kūno brandos, galbūt kelis ar keliolika metų, o po to jų keliai gali skirtis. Svarbu, jog žmonės būtų kartu, kai tarp jų meilė teka, ir nebūtų kartu, jei tarp jų neteka vitalinė energija ir meilė, nes tuomet jie vienas kitą ardytų. Ir ardytų ne tik vienas kitą, bet žalotų ir vaikus bei aplinką. Šiuo metu inteligentiškesni žmonės tai jau supranta ir laiku bei tinkamai atsisveikina. Vaikai niekada nėra problema, jeigu žmonės turi nors šiek tiek inteligentiškumo.

Jei žmonės žada mylėti visą gyvenimą būdami iki 21 metų, kai mentalinis kūnas neišsiskleidęs, tai beveik visuomet išaiškės, kad jų mentaliniai kūnai neatitinka. Tai beveik tas pats, kaip amerikietį versti gyventi su aborigene. Beveik visų vakariečių astralinis ir iš dalies mentalinis kūnai išlavinti. Tuo tarpu dar galime rasti daug pirmykščių genčių, kurių nariai tik pradėję lavinti astralinį kūną, mokosi galvoti ir atsiskirti nuo genties.

Atrodo, bent jau iki 28 metų nereikia žadėti mylėti visą gyvenimą, nes tai beveik visuomet bus netiesa. Meilė yra ketvirtojo kūno potencija. Jei nepažinęs ketvirtojo kūno žmogus kalba apie meilę, tai tas pats, kaip darželyje kalbėti apie tai, ką veiksime nusileidę į Mėnulį. Nors atstumas iki Mėnulio daugumai žmonių yra mažesnis nei iki meilės. Dauguma žmonių pasitreniravę yra pajėgūs nuskristi iki Mėnulio, o iki meilės jiems gali tekti dar augti ir lavintis ne vieną gyvenimą. Negalim žadėti vaisių, jei nepažįstam sėklos.

Bet net jei žmoguje potencija užaugti kūnams yra, tai nereiškia, jog taip ir atsitiks. Jei sėkloje yra palmės potencija, tai ją dar reikia užauginti. Jei nėra meilės aplinkoje, širdis gali ir neišsiskleisti. Todėl reikalingas švietimas, ne auklėjimas dogmos, taisyklės, dirbtinė moralė ar įsakymai, o būtent atitinkamas auginimas ir švietimas.

Tik ta pora gali tikėtis būti ilgai kartu, kuri ieško gyvenime meilės. Tai pagrindinė jų potencija, ir jei surandamas partneris pagal mentalinį kūną, galima gyventi visą gyvenimą kartu. Tokie partneriai apie skyrybas nekalbės, ir nesvarbu, ar jie susituokę. Visa gyvūnija be metrikacijų, šliūbų ir dievų gyvena taikingiau, darniau ir gražiau. Gulbės susiporuoja visam gyvenimui ir nėra girdėta, jog jos peštųsi ar neprižiūrėtų vaikų. Prievarta dažniau bus tarp tikinčių žmonių. Jei žmogus tiki, jog kitas turi daryti valgį, klausyti vyro ar panašiai, tai tokioje šeimoje bus pragaras. Blogiausia, jog tikėjimas, manymas ir dogma nepraleidžia prote vitališkumo. Dėl to ir visi tikintieji net nežino, jog vitališkumas yra, ir visiškai jo nejaučia. Paradoksas, jog nežinojimas netrukdo jam tekėti; trukdo tikėjimas. O be energijų joks darbas negali būti tinkamai atliktas ir joks emocinis, mentalinis ar dvasinis atitikimas neįmanomas. Jeigu pykstate ant partnerio – esate neteisūs. Jei reikalaujate, norite, verčiate ir nežinote, ką daryti, – geriau nueikite ir pažiūrėkite, kaip tai išspręsta gamtoje. Arba pradėkite medituoti – ir net būdami namie rasite atsakymus.

Porą reikėtų rinktis pagal kūnus ir jų atitikimą. Nuo jų priklauso ir poros artumas.

 

* - Citata iš Prembudos knygos "Meditacija – sielos dalijimasis", kurią galima rasti.  

Atnaujinta 2019-06-10


Meditacijos centras OJAS
Resortas: Miškinių km. 8, Nemenčinės sen., Vilniaus r.   |     mob. (8-685) 11533 (pagrindinis)  
Buveinė: Pavasario g. 21d   |   LT-10309 Vilnius   |  mob. (8-685) 11533 (pagrindinis)   |   mob. (8-619) 11551      

Telefonais atsakome I-V 9-12 val., VI 14-17 val., išskyrus per meditacinius kursus

el. p.:   |   svetainė: http://www.ojasmc.eu

© Meditacijos centras "Ojas" 2021. All rights reserved. Copyright informationNaujienos