LietuviškaiLT   EnglishEN  

Meditacijos centras Ojas
 

Ką pasakytumėt apie energijos tekėjimą tarp vyro ir moters?*

II dalis

Žmogaus siela nėra nei vyriška, nei moteriška, bet ji gali įsikūnyti tiek vyriškame, tiek ir moteriškame kūne. Žmoguje tekant vitališkumui žemyn srautas pasidalija į dvi dalis – vyrišką ir moterišką, o tekant jam aukštyn ketvirtoje čakroje susijungia į vieną srautą. Žemesnėse čakrose vitališkumo srautas ir čakrų sąmonė yra susidvejinusi, aukštesnėse – vienovėje, individuali, nedaloma. Iki ketvirtos čakros žmogus yra susidvejinęs ir dėl to bijo arba pataikauja priešingai ar papildančiai pusei: vyras – moteriai, moteris – vyrui. Paradoksas, bet vyras moteriai ir atvirkščiai yra ir priešinga, ir papildanti pusė. Materijoje jos yra priešybės, sąmonėje – vienovė. Individo sąmonei pabudus penktoje čakroje individas atranda ir subalansuoja abi – moterišką ir vyrišką vitališkumo ir abi sielos puses. Tuomet jis turi neutralų centrą – lyg atomas neutroną. Tai yra ir besąlyginės meilės ar vienovės su egzistencija pradžia. Iki tol individas yra nesąmoningas savo dvilypume ir dėl to kaip sielis jūroje yra mėtomas į skirtingas puses bei įsivaizduoja esąs velnio ar Dievo veikiamas, esąs vieno ar kito pusėje. Bet panašiai kaip atomas tampa šiek tiek stabilus ir centruotas, kai jo centre atsiranda neutronas – neutrali elementarioji dalelė, taip ir žmogus tampa centruotas ir stabilus vyriškos ir moteriškos pusių atžvilgiu, kai jo centre atsiranda ne vyras ar moteris, ne velnias ar dievas, o subalansuota ir neutrali prabudusi siela, sąmonė. Nuo to momento žmogus transformuoja seksualumą į aukštesnį vitališkumą ar meilę – lyg degutą į medų, jaučia ir mato vyriško ir moteriško vitališkumo – seksualumo tekėjimą ir gali dalintis savo vizija ir įžvalga bei padėti ieškantiems.

  

Seksualinė energija yra vitalinės energijos rūšis, gyvos elektromagnetinės energijos rūšis. Kaip elektros šaltinis ir srautas turi pliusą ir minusą, taip ir vitalinė energija turi pliusą ir minusą. Priimta vitalinį pliusą laikyti vyriškąja puse, minusą – moteriškąja puse. Kaip elektrinį pliusą veikia minusas, traukia, o sujungus polius pradeda tekėti energija, taip ir vyrą veikia moteris, o jiems susijungus ar surezonavus pradeda tekėti seksualinė energija. Be to, kaip laidais tekančią elektros energiją yra daug sunkiau pastebėti nei jai pasiekus lemputę ir lemputei šviečiant, taip ir dauguma žmonių seksualinės energijos tiesiogiai nepastebi, nejaučia. Paprastai ją pajaučia tik atsiradus traukai, jai pradėjus intensyviai tekėti, veikti fizinį kūną, emocijas, mintis, vaizduotę. Seksualinės energijos srautas ir poveikis matomas ir Kirlijan fotografijose. Nemeditatoriai lengviau gali jausti tą tekėjimą, kol vienas artėja link kito, energija kyla, jie dar neturi jokių lūkesčių ir tarp jų nėra sekso. Vyras su žmona paprastai to jau nejaučia, nes tekėjimą blokuoja mintys – tikslai, pažadai, priesakai, prisirišimas. Apie vitališkumo ir seksualumo tekėjimą Vakarų kultūroje nieko nežinoma, apie tai niekur nekalbama, nerašoma, nerodoma. Net geriausi mokslininkai ir menininkai seksualinės ir vitalinės energijų tekėjimo pažinime tėra nemokšos. Šventikai seksualinės ir vitalinės energijų taip pat visiškai nežino, nes užsidengia savo akis dar ir celibato įžadais – lyg musulmonės čadromis.

Seksualumo ir vitališkumo tekėjimą gali jausti kiekvienas natūralus, neiškrypęs ir nors truputį inteligentiškas, sąmoningas žmogus. Šių energijų, o ne jų poveikio fiziniame kūne jautimas yra pirmas žingsnis nuo materijos, nuo gyvos materijos – kūno vidun, pirmas realybės, inteligentiškumo potyris. Iki tol jis galvojo, jog jaučia, o nuo seksualumo ir vitališkumo jautimo jis pradeda juos realiai patirti ir transformuoti. Iki tol žmogus davė celibato įžadus, bet nežinojo, ką daro. Iki tol žmogus laikė iškeltą rankoje laidą ir taip saugojo save ir kitus nuo žaibo. Nuo seksualumo tekėjimo įsisąmoninimo jis pažino energiją, įsirengė žaibolaidį ir gali ne tik save ir kitus apsaugoti, bet ir žaibo ar seksualinę energiją pagauti bei naudoti įvairiems darbams atlikti.

Meditatorius, faktiškai kiekvienas natūralus, atviras, centruotas žmogus vitališkumo ir seksualumo tekėjimą visuomet gali jausti. Tai labai gražu, gera, gaivu. Individas, kartą patyręs tekėjimą, jo ieškos. Tai normalu, tai dieviška, dar daugiau, tai – budiška. Mokykitės pajausti vitališkumo ir seksualinės energijos tekėjimą ir juos transformuoti.

Štai dabartinio vakariečio sekso transformacijos kelias: nuo iškrypusio sekso iki normalaus; nuo normalaus iki dieviško; sekso atkritimas, vidinė seksualinės energijos transformacija iki prašvitimo, samadhi.

Šiandien Vakaruose visi jau yra represuoti, prisiskaitę, prisiklausę ir prisikūrę visokiausių idėjų ir įsivaizdavimų, todėl nejaučia tekėjimo ir turi sugrįžti į pačią pradžią. Būtinas mokymasis, praktika, labai nuoširdus ieškojimas. Tam gali tekti susirasti mokytoją ar meistrą, kuris patikimai jaučia vitalinę ir seksualinę energijas, ir pradėti mokytis. Seksualinių energijų balansas dar Žemėje atveria rojaus vartus. Kelias nuo ten, kur yra žmogus, nuo pragaro iki rojaus, iki vidinio Kosmoso yra ilgesnis nei nuo Žemės iki Mėnulio. Pavieniam žmogui net sukonstruoti kosminę raketą skrydžiui bent iki Mėnulio, ir tai nėra lengvas uždavinys. O vidinė kelionė yra dar ilgesnė, dar didingesnė ir palaimingesnė. Ji tęsiasi milijonus metų ir milijonus gyvenimų. Todėl žmonės tokiai ilgai ir didingai kelionei jungiasi į mokyklas, mokymus, kelius, nors ir tai nėra lengva, nes juose yra tiek bendri, tiek ir individualūs etapai, kuriuos reikia sąmoningai pereiti. Kartą pabėgus ar iškritus sugrįžti į tą patį kosminį sielį neįmanoma.

Pradėjus ir tęsiant kelionę teisingai moteris vyrui tampa gyvu keliu susitikti su savimi ir egzistencija, o vyras juo tampa moteriai. Susitikus su egzistencija, susijungus individo vyriškai ir moteriškai pusėms jo meditacijos centre, penktoje čakroje, toliau jis gali eiti ir vienas.

 

* - Citata iš Prembudos knygos "Meditacija – sielos dalijimasis", kurią galima rasti.  

Atnaujinta 2019-05-06


Meditacijos centras OJAS
Resortas: Miškinių km. 8, Nemenčinės sen., Vilniaus r.   |     mob. (8-685) 11533 (pagrindinis)  
Buveinė: Pavasario g. 21d   |   LT-10309 Vilnius   |  mob. (8-685) 11533 (pagrindinis)   |   mob. (8-619) 11551      

Telefonais atsakome I-V 9-12 val., VI 14-17 val., išskyrus per meditacinius kursus

el. p.:   |   svetainė: http://www.ojasmc.eu

© Meditacijos centras "Ojas" 2021. All rights reserved. Copyright informationNaujienos