LietuviškaiLT   EnglishEN  

Meditacijos centras Ojas
 

Ką pasakytumėt apie energijos tekėjimą tarp vyro ir moters?*

I dalis

Paprastai vyrai ir moterys mato tik fizinį kūną bei protą ir retai daugiau. Tačiau anapus kūno ir proto yra dar reikšmingesnis, fundamentalesnis dalykas, suteikiantis kūnui ir protui gyvybę, – vitalinė energija, vitališkumas. Vyriška ir moteriška vitalinės energijos teka nuo pirmos čakros iki ketvirtos ir net aukščiau, bet tik per pirmą čakrą į fizinį kūną ir atgal tekanti energija vadinama seksualine – vyriška arba moteriška. Vitalinės energijos tekėjimas tarp vyro ir moters turi daug gilesnes šaknis, priežastis ir pasekmes, nei yra tikima ar manoma.

Jungimasis ir dalijimasis, gimimas ir mirtis yra fundamentalios ir amžinos egzistencijos savybės. Gimsta ir miršta, jungiasi ir dalijasi ne tik ląstelės, žmonės, bet ir žvaigždės bei galaktikos. Ir visuomet dalijantis materijai dalijasi ir energijos. Kaip ir atvirkščiai. Gyva sistema visuomet turi ne tik fizinės energijos ir negyvo elektriškumo, bet ir gyvo elektriškumo – vitalinės energijos. Negyvas vitališkumas, arba elektriškumas, ir gyvas elektriškumas, arba vitališkumas, yra panašūs ir pereina vienas į kitą. Gyvoje medžio šakelėje yra ne tik elektriškumas, bet ir vitališkumas, negyvoje šakelėje – tik negyvas vitališkumas. Bet uždegta sausa šakelė išspinduliuoja šviesos ir šilumos elektromagnetines bangas, kurias gali sugerti bet kuris gyvas organizmas ir atgyti. Vitališkumas atsipalaiduoja, pasklinda erdvėje ir pūvant, o susijungia – organizmui, gyvybei augant.

  

Žvilgtelėkime į negyvo vitališkumo, arba elektriškumo, balansą negyvoje gamtoje ir pagal jį daug ką suprasime apie vitališkumo ir seksualumo balansą gyvose sistemose. Pagal dabartines labiausiai pagrįstas mokslo teorijas Visata gimė ir jos dalijimasis į teigiamus ir neigiamus krūvius, lyg į vyriškas ir moteriškas puses, bei jungimasis prasidėjo prieš keliolika milijardų metų ir vyksta iki dabar. Stebina, jog Visatoje, Žemėje, žmoguje ir net kiekvienoje žmogaus ląstelėje elektriškai įkrautų elementarių teigiamų dalelių protonų ir neigiamų dalelių elektronų skaičius yra vienodas. Dėl to, visos Visatos ir atskirai paimtų jos dalių elektrinių krūvių suma yra lygi nuliui. Pagrindinis bet kokio cheminio elemento statybinis elementas yra atomas. Atomo centre, branduolyje yra teigiamos dalelės protonai, o elektronai juda aplink branduolį. Be įkrautų dalelių atomo branduolyje gali būti ir kitų elementarių neutralių dalelių – neutronų, kuriuos sudaro protono ir elektrono pora, gavusi atitinkamą energijos kiekį – kvantą. Bet neutronas gali ir vėl virsti protonu ir elektronu atiduodamas į erdvę energijos kvantą. Atrodo, žymiu mastu atomo stabilumą ir palaiko tos neutralios dalelės. Čia turiu omenyje ne tik fizinį ar fizikinį atomo stabilumą, bet ir tam tikrą jo individualumą, nes atomas nesielgia mechaniškai, o yra keistai savarankiškas. Kone kaip žmogus. Fizikai negali tiksliai pasakyti, kur yra atomas, jo dalys, kaip jos juda, kodėl ir kada atomas suirs.

Elektrinis balansas yra visuose Žemės ir ne tik Žemės atomuose, bet ir visuose fiziniuose kūnuose bei visuose elektromagnetiniuose laukuose. Šiandien fiziniai kūnai ir elektromagnetiniai laukai bei jų sukuriamos bangos jau yra gana gerai ištirti. Dabar metas pradėti tyrinėti gilesnius kūnus, jų laukus. Panašūs į elektromagnetinius procesus reiškiniai vyksta bei matomi ir vitaliniame kūne. Vitališkumas turi struktūrą, teka, dalijasi, įteka ir išteka iš kūno, atsispindi, rezonuoja, pereina į elektromagnetinę energiją ir grįžta atgal, sąveikauja su kitais kūnais. Tačiau vitališkumas ir gyvi organizmai yra daug sudėtingesnis fenomenas nei fizinė energija, negyvos sistemos ir technika. Gyvybės ir vitališkumo negalima suprasti protu, o tik sąmone. Deja, iki šiol žodžiai sąmonė ir meditacija vartojami nepatyrus ir todėl sukelia didelę painiavą. Protas yra sustingusi, negyva sąmonė, sąmonė yra gyvas, atgimęs, prisikėlęs protas.

Dalijantis gyvai sistemai dalijasi ir jos vitalinė energija – taip gimsta pliusinės ir minusinės vitališkos ar kitaip vadinamos vyriškos ir moteriškos energijos. Taip yra nuo materijos iki augalo, gyvūno ir net iki žmogaus. Augalas turi mažiau vitalinės energijos, gyvūnas – daugiau. Pavasarį nupjautą žilvičio šaką galima įkišti į žemę ir jos vitališkumas pradeda tekėti, o šaka – augti. Negyva šaka turi tik fizinės energijos, gyva – ir vitalinės. O vitalinė energija, tekanti fiziniame kūne, gali būti vyriška ar moteriška. Emocijos, protas ir širdis taip pat gali būti vyriški ar moteriški.

 

* - Citata iš Prembudos knygos "Meditacija – sielos dalijimasis", kurią galima rasti.  

Atnaujinta 2019-04-29


Meditacijos centras OJAS
Resortas: Miškinių km. 8, Nemenčinės sen., Vilniaus r.   |     mob. (8-685) 11533 (pagrindinis)  
Buveinė: Pavasario g. 21d   |   LT-10309 Vilnius   |  mob. (8-685) 11533 (pagrindinis)   |   mob. (8-619) 11551      

Telefonais atsakome I-V 9-12 val., VI 14-17 val., išskyrus per meditacinius kursus

el. p.:   |   svetainė: http://www.ojasmc.eu

© Meditacijos centras "Ojas" 2021. All rights reserved. Copyright informationNaujienos