LietuviškaiLT   EnglishEN  

Meditacijos centras Ojas
 

Jei ieškotojas aptinka šviesos spindulį, kaip jis turėtų rūpintis šiuo potyriu?*

Mano mylimieji,

Kaip aš jau sakiau šį rytą, kokį jausmą, džiaugsmą, taiką ar laimę jūs bepatirtumėte, jie turėtų būti palaikomi viduje nuolat, dvidešimt keturias valandas per parą. Kaip jūs tai galite padaryti? Tam yra du keliai: vienas kelias yra prisiminti ir atkurti tą sąmonės būseną, kurią medituodami patyrėte.

Pavyzdžiui, medituodami jūs lėtai kvėpuojate, taigi dienos metu, kai turite laiko, kai jūs, sakysime, nieko nedarote, sulėtinkite kvėpavimą ir nukreipkite dėmesį į tašką žemiau nosies, kur kvėpuojant įeina oras. Prisimenant šiuos jausmus, įsivaizduokite save laimingą, džiugų, tylų ir prisipildžiusį. Susigrąžinkite šiuos pojūčius. Bet kada prisiminę – eidami gulti, pabudę, vaikščiodami gatve, kur bebūtumėte, vėl sužadinkite šiuos jausmus. Rezultatas bus toks – šis prisiminimas per dieną daug kartų smūgiuos į kažką jūsų viduje. Po to ateis metas, kai jums nereikės specialių pastangų tam prisiminti; tai nuolat bus su jumis, panašiai kaip kvėpavimas.

Taigi, pirma, kai tik jums iškyla mintis, jūs turėtumėte nuolat prisiminti šiuos jausmus savo viduje. Pavyzdžiui, kai gulite lovoje, prisiminkite tą būseną, kurioje buvote medituodami. Kai einate pasivaikščioti, kai matote naktį mėnulio šviesą, kai sėdite po medžiu ir nieko nėra aplink, kai esate savo kambaryje vienas, prisiminkite šiuos jausmus. Keliaudami autobusu ar traukiniu, sėdėdami vienumoje, užsimerkite ir prisiminkite šiuos jausmus. Netgi tą dieną, kai esate užsiėmę darbu, net savo įstaigoje atsikelkite ir keletui minučių nueikite prie lango, keletą kartų įkvėpkite ir pabandykite prisiminti tą būties būseną.

Jeigu tai darysite net dešimt ar penkiolika kartų, prisimindami po minutę ar dvi, tai vis labiau ir labiau taps nuolatiniu dalyku. Palaipsniui aptiksite, kad nėra jokio reikalo prisiminti – tai liks su jumis. Yra vienas kelias: būti su tuo, ką patyrėte meditacijoje, savo mintyse ir leidžiant tam įeiti į jūsų sąmonę.

Antras būdas yra, kaip aš jau jums siūliau, tas, kad eidami gulti vakare darote saviįtaigą. Padaryti saviįtaigą ryžtingesnę yra būdas padaryti jūsų būseną meditacijoje nuolatine būsena. Kai kažką patyrėte meditacijoje, tą vakarą eidami miegoti padarykite tą patį: išsikvieskite viduje bet ką, ką patyrėte meditacijoje, ir tas potyris bus su jumis visas dvidešimt keturias valandas per parą.

Pratimas, kurį aš jums daviau saviįtaigai iškvepiant ir atliekant saviįtaigą, o po to įkvepiant ir vėl atliekant saviįtaigą… kai jūs patiriate tylos būseną, tuomet, naudodami tą pačią procedūrą, sukurkite mintį prote taip, kad viskas, ką patyrėte meditacijos pratimo metu, būtų su jumis visą laiką kaip vidinė srovė. Kartodami šią mintį, jūs atkursite meditacijos jausmą be jokių pastangų. Bus dar naudingiau, jei jūs šiuos abu dalykus darysite kartu. Vėliau mes kalbėsime apie minčių ir emocijų išvalymą ir tada galėsime apie tai pakalbėti giliau. Bet jūs galite eksperimentuoti su abiem šiais pratimais.

Per dvidešimt keturias valandas jūs turite savo žinioje daug laisvo laiko, kai neturite jokio svarbaus darbo. Jei šis laisvas laikas galėtų būti panaudotas tiems meditacijos momentams prisiminti, viskas gali labai pasikeisti. Pažiūrėkite į tai taip: prieš dvejus metus kažkas įžeidė jus arba atsitiko nelaimingas įvykis – jei šiandien jūs pabandytumėte prisiminti tą įvykį, jūs nustebtumėte, kad kai tik prisimenate visą įvykį, jūsų kūnas ir protas iš lėto patenka į tą pačią būseną, kokioje jie buvo tuo metu prieš dvejus metus. Jei prieš dvejus metus jūs buvote kieno nors įžeistas ir šiandien bandytumėte prisiminti tą incidentą, kaip jūs jautėtės ir kaip buvote įžeistas, jūs nustebtumėte pamatę, kad jūsų kūnas ir protas patiria tą pačią būseną, kokia ji buvo tuomet, lyg kas jus vėl būtų įžeidęs.

Viskas yra sukaupta jūsų sąmonėje ir nedingsta. Viskas, ką patyrėte, išsaugota. Jei prikelsite viską atmintyje, jūs patirsite tuos pačius dalykus, vėl iš naujo patirsite tas pačias emocijas. Nieko neišsitrina iš žmogaus proto.

Jei šiandieninėje meditacijoje gerai jautėtės, būtų puiku, jei dieną šį potyrį prisimintumėte bent penkis – dešimt kartų. Šiuo atveju potyrio atmintis patektų giliau į jūsų sąmonę, o nuolat jį prisimenant, tai taptų nuolatine jūsų sąmoningumo dalimi. Atsakiau į klausimą, kurio buvau paklaustas, paaiškindamas, kaip tai galima padaryti. Be to, labai svarbu, kad jūs tai darytumėte.

 

* - Meditacijos centro Ojas išverstą ir išleistą Ošo knygą "Meditacijos kelias" galima rasti.  

 

Atnaujinta 2016-04-07


Meditacijos centras OJAS
Resortas: Miškinių km. 8, Nemenčinės sen., Vilniaus r.   |     mob. (8-685) 11533 (pagrindinis)  
Buveinė: Pavasario g. 21d   |   LT-10309 Vilnius   |  mob. (8-685) 11533 (pagrindinis)   |   mob. (8-619) 11551      

Telefonais atsakome I-V 9-12 val., VI 14-17 val., išskyrus per meditacinius kursus

el. p.:   |   svetainė: http://www.ojasmc.eu

© Meditacijos centras "Ojas" 2021. All rights reserved. Copyright informationNaujienos