LietuviškaiLT   EnglishEN  

Meditacijos centras Ojas
 

Įtampos šaknys*

  

Pradinis visų įtampos rūšių šaltinis yra tapimas. Tūlas visuomet bando kuo nors būti; niekas nesijaučia gerai, būdamas tas, kas jis yra. Būtis nepriimta, būtis neigiama, o kažkas kitas priimamas kaip idealas, kuo reikėtų tapti. Taigi pagrindinė įtampa yra tarp to, kas jūs esate, ir tarp to, kuo trokštate tapti.

Jūs trokštate kažkuo tapti. Įtampa reiškia, kad jūs nesidžiaugiate tuo, kas esate, ir trokštate būti tuo, kas nesate. Įtampa susikuria tarp šių dviejų dalykų. Kuo jūs trokštate tapti, nėra reikšminga. Jei norite tapti turtingu, garsiu, galingu arba jeigu norite būti laisvas, išsivadavęs, dieviškas, nemirtingas, netgi jeigu jūs trokštate išganymo, mokšos, netgi tuomet bus įtampa.

Viskas, kas yra trokštama kaip kas nors, kas turėtų būti įvykdyta ateityje prieš jus, koks jūs esate, sukuria įtampą. Kuo neįmanomesnis idealas, tuo didesnė bus įtampa. Asmuo, kuris yra paprastas materialistas, nebus tiek įsitempęs, kaip tas, kuris yra religingas, kadangi religingas asmuo trokšta neįmanomo, tolimo. Atstumas yra toks didelis, kad tik didelė įtampa gali užpildyti tarpą.

Įtampa yra skirtumas tarp to, kas jūs esate, ir to, kas norite būti. Jei skirtumas yra didelis, įtampa bus didelė, jei skirtumas mažas, įtampa bus maža. Jeigu nėra jokio skirtumo, tai reiškia, kad jūs esate patenkintas tuo, kas esate. Kitais žodžiais, jūs netrokštate nieko kito, išskyrus tai, kas esate. Tuomet jūsų protas yra šiame momente. Tuomet nėra dėl ko įsitempti; jūs esate patenkintas savimi. Pagal mane, jei jokio skirtumo nėra, tuomet jūs esate religingas.

Šis skirtumo protarpis gali turėti daug sluoksnių. Jei troškimai yra fiziniai, įtampa bus fizinė. Jei jūs siekiate ypatingo kūno, ypatingų kontūrų, jei jūs trokštate kažko kito, nei esate fiziniame lygmenyje, tuomet atsiras įtampa jūsų fiziniame kūne. Tūlas nori būti gražesnis. Tuomet kūnas įsitempia. Ši įtampa bus fizinė, fiziologinė, bet jei troškimas bus atkaklus, nuolatinis, tai gali gilėti ir pasieks kitus jūsų būties sluoksnius.

Jei jūs siekiate psichinės jėgos, tuomet įtampa prasideda psichiniame lygmenyje ir plinta iš ten. Plitimas yra panašus į procesą, kai įmetate akmenį į ežerą. Jis įkrinta tam tikrame taške, bet jo sukurtos bangelės plis į begalybę. Taigi įtampa gali prasidėti nuo bet kurio iš jūsų septynių kūnų, bet pradinis šaltinis visuomet yra tas pats: skirtumas tarp esamo ir trokštamo būvio.

Jei jūs turite tam tikro tipo protą, o norite protą pakeisti, transformuoti – jeigu norite būti protingesnis, inteligentiškesnis, tuomet sukuriama įtampa. Tik tuomet, kai mes priimame save totaliai, įtampa dingsta. Šis totalus priėmimas yra stebuklas, vienintelis stebuklas. Rasti asmenį, kuris totaliai priima save, yra vienintelis stebinantis dalykas.

  

Pati savaime egzistencija yra be įtampos. Įtampa visuomet atsiranda dėl hipotetiškų, neegzistenciškų dalykų. Dabartyje įtampos nėra, ji visuomet yra orientuota ateitin. Ji ateina iš vaizduotės. Jūs galite įsivaizduoti save kaip kažką kito nei esate. Šis įsivaizduojamas potencialas sukurs įtampą. Kuo asmens vaizduotė galingesnė, tuo galima didesnė įtampa. Tuomet vaizduotė gali tapti destruktyvia.

Vaizduotė taip pat gali tapti konstruktyvia, kūrybiška. Jei visa jūsų vaizduotės geba yra sufokusuota į dabartį, į momentą, ne į ateitį, tuomet jūs galite matyti egzistenciją kaip poeziją. Jūsų vaizduotė nekuria troškimų, o naudojama gyvenimui. Gyvenimas dabartyje yra anapus įtampos.

 

* - Meditacijos centro Ojas išverstą ir išleistą Ošo knygą "Nuo medicinos į meditaciją" galima rasti.  

Atnaujinta 2013-09-26


Meditacijos centras OJAS
Resortas: Miškinių km. 8, Nemenčinės sen., Vilniaus r.   |     mob. (8-685) 11533 (pagrindinis)  
Buveinė: Pavasario g. 21d   |   LT-10309 Vilnius   |  mob. (8-685) 11533 (pagrindinis)   |   mob. (8-619) 11551      

Telefonais atsakome I-V 9-12 val., VI 14-17 val., išskyrus per meditacinius kursus

el. p.:   |   svetainė: http://www.ojasmc.eu

© Meditacijos centras "Ojas" 2021. All rights reserved. Copyright informationNaujienos