LietuviškaiLT   EnglishEN  

Meditacijos centras Ojas
 

Lietuvos aktualijos

IŠNYKS NEINANTIEJI, IŠLIKS EINANTIEJI SU EVOLIUCIJA

Garliavos antstolė Sonata Vaicekauskienė klausia, kaip išprievartauti mergaitę jos neišprievartaujant,   kaip prisiglaudusią prie mylimų globėjų mergaitę prievarta paimti, kad mergaitė ir kiti pagalvotų, jog paėmei be prievartos ir net kad pats taip galėtum galvoti ir sakyti. Atsakymas labai parastas: reikia tuo tikėti. Tikėti taip didingai, kaip krikščionis Breivikas, per keletą valandų paklojęs keliasdešimt kitaip tikinčių.

Taip nusprendė pirmame bažnyčios susirinkime 1869-1870 metais ir tikinčiųjų vadovai ir tai rašo 4 skyriaus (FIRST VATICAN COUNCIL (1869-1870)) 5 punkte.  Jie rašo, kadangi tikėjimas yra aukščiau proto, tai tarp tikėjimo ir proto negali būti prieštaravimų, nes jiems tikėjimą ir protą davė tas pats dievas. Taip tikėti galima ir net galvoti galima, jei tiki tikėjimu ir nupuoli žemiau proto.

Kad neevoliucionuotų protas,
tikintieji galvą įkiša į smėlį

Tokiu dideliu tikėjimu žemiškus reikalus Lietuvoje tvarkė sovietai, taip tūkstančiai kunigų pedofiliavo šimtus tūkstančių vaikų visame pasaulyje, o jais sekė tikintieji. Lietuvoje irgi. Remdamasis dideliu tikėjimu katalikiškas Seimas iki šiol atmetė Europos Tarybos 2007 m. konvenciją dėl vaikų apsaugos nuo seksualinio išnaudojimo ir seksualinės prievartos (Lanzarotės konvencija) ir jos neratifikuoja.

Garliavos antstolė Sonata Vaicekauskiene įgis jėgų, jei didins tikėjimą, kad pedofilija yra išganymas, tik iš kito galo, ir veiks. Tai, žinoma, bus žemiau proto ir toli gražu ne visi ją supras. Bet juk ir teismo sprendimas permesti mergaitę pedofilija įtariamai motinai, ką rodo ir mergaitės elgesys, atėjo ne iš proto, o iš tikėjimo, kad pedofilija yra išganymas, tik iš kito galo.

Tikintieji genties vadais; mesijais; galvojantieji; matantys  
Tikintieji genties vadais; mesijais; galvojantieji; matantys  

Kol kas Garliavoje vyksta kova tarp tikėjimo ir proto, tarp tikinčiųjų ir protaujančiųjų. Šiek tiek požymių, kad Lietuvoje protas ima viršų prieš tikėjimus yra, bet jis minimalus. Tuo labiau, kad valdžia palaiko tikėjimus, o tikintieji - valdžią. Kitaip yra pažangiose šalyse ir jų žiniasklaidoje. Pavyzdžiui BBC palaiko protą ir dėl to BBC programoje kasdien yra laidos apie mokslą ir technologijas, o Lietuvoje - tik apie tikėjimus.

Išnykusio tikėjimo šventyklos fosilija -
liekanos Luksore

 

Šiandien matantiems akivaizdu, kad Lietuva išliks tik tuo atveju, jei Lietuvos gyventojai atmes nežmoniškus tikėjimų lozungus, jog tikėjimas yra aukščiau proto, aukščiau visko, aukščiau Lietuvos. Ir Lietuva taps laiminga ir klestinčia tik tuomet, jei ji evoliucionuos aukščiau proto, priims lygybę, puoselės pusiausvyrą, bendravimą, dialogą, kurs, mokysis mylėti ir medituos. Be to, akivaizdu, kad kūno, proto ir sąmonės evoliucija neina su tikėjimais. Visi tikėjimai išnyksta.

Šansai išlikti Lietuvai yra tik tuomet, jei ji eis su evoliucija. Ir ne tik išlikti, bet ir klestėti, kaip žinduoliams prieš dinozaurus ar žmogui prieš žinduolius. Žinduoliai laimėjo, nes ėjo su emocijomis, žmogus laimėjo, nes ėjo su protu, o dabar išliks tie, kurie eis su širdimi, su meile, sąmone.

 

 

 

Prembuda, 2012-04-02


Meditacijos centras OJAS
Resortas: Miškinių km. 8, Nemenčinės sen., Vilniaus r.   |     mob. (8-685) 11533 (pagrindinis)  
Buveinė: Pavasario g. 21d   |   LT-10309 Vilnius   |  mob. (8-685) 11533 (pagrindinis)   |   mob. (8-619) 11551      

Telefonais atsakome I-V 9-12 val., VI 14-17 val., išskyrus per meditacinius kursus

el. p.:   |   svetainė: http://www.ojasmc.eu

© Meditacijos centras "Ojas" 2021. All rights reserved. Copyright informationNaujienos