LietuviškaiLT   EnglishEN  

Meditacijos centras Ojas
 

Į ką turėtų būti pakeista ego energija?*

  

Aš jau kalbėjau, kad kai iškyla pykčio energija, jūs galite ją kūrybiškai transformuoti. Taip pat jums sakiau, kad esant sekso energijai, ji irgi gali būti transformuota. Ego nėra tokia pat energija, kaip pyktis, seksas ir godumas. Ego nėra energija. Kartais pasirodo pyktis, kartais taip pat iškyla sekso troškimas, godumas taip pat tik kartais paliečia jūsų sąmonę. Ego egzistuoja ne kartais: iki jūsų prašvitimo ego yra visuomet su jumis. Tai ne energija, tai jūsų būsena. Pabandykite suprasti skirtumą.

Ego nėra energija, tai jūsų būties būsena. Jis neateina ir neišeina, jis visą laiką veikia visus jūsų veiksmus. Tai jūsų būsena. Daugelis dalykų ateina dėl jo, o pats ego visuomet yra ten. Pyktis atsiranda dėl ego. Jeigu esate egoistas, jūs labiau pyksite. Jeigu esate egoistas, jūs godžiau sieksite šlovės, godžiau trokšite jėgos. Jeigu esate egoistas, šie dalykai jumyse atsiras dėl ego. Ego yra jūsų sąmonės būsena ir tol, kol yra nemokšiškumas, ego bus. Kai atsiranda supratimas, ego dingsta, o vietoj jo patiriate savo būtį.

Ego tai nematomas jūsų būties apvalkalas. Ego tai jūsų būties uždanga. Tai ne energija, tai nemokšiškumas. Daug energijos rūšių atsiranda dėl šio nemokšiškumo ir jeigu jūs naudosite jas destruktyviai, ego būsena taps dar stipresnė. Bet jei jūs naudosite šias atsirandančias energijos rūšis kūrybiškai, tada ego silpnės, ego būsena silpnės. Jei visos jūsų energijos rūšys yra naudojamos kūrybiškai, vieną dieną ego visiškai dings. Kai ego dūmai dingsta, už jų surasite savo būties liepsną. Ego dūmai supa jūsų sielos liepsną. Kai pasąmonė išsivalo, kai ego dūmai išsisklaido, kai visi „aš“ sluoksniai dingsta ir „aš esu“ idėja taip pat dingsta, tuomet jūs patiriate gylį.

Ramakrišna pasakodavo istoriją, kad kartą iš druskos padaryta statula nuėjo pažiūrėti į mugę ant vandenyno kranto. Ten ji pamatė, kad vandenynas yra begalinis. Pakeliui jos kažkas buvo paklausęs: „Koks jo gylis?“

Statula atsakė: „Aš įbrisiu ir išsiaiškinsiu.“

Taigi ji įšoko į vandenį. Praėjo daug dienų, praėjo daugelis metų, o statula taip niekad ir nesugrįžo. Ji buvo pasakiusi: „Aš nueisiu ir išsiaiškinsiu“, bet statula buvo padaryta iš druskos. Tuo momentu, kai ji įšoko į vandenyną, druska ištirpo ir dingo, o statula niekada nesurado vandenyno dugno.

Tas „aš“, kuris ieško dieviškumo okeano gylyje, dingsta ieškojime. Tai ne energija, o tik statula iš druskos.

Kai jūs išeinate ieškoti dieviškumo, jūs pradedate su idėja: „Aš einu ieškoti dieviškumo.“ Bet kai ieškote, aptinkate, kad dieviškumo niekur negalima surasti, o ieškotojas irgi dingsta. Ateina momentas, kai „aš“ lieka visiškai tuščias, o jūs suvokiate, kad radote dieviškumą.

Tai reiškia, kad „aš“ niekuomet nesutinka dieviškumo. Kai „aš“nėra, tik tada atsiranda dieviškumas. Bet tol, kol „aš“ yra, dieviškumas niekuomet nebus rastas. Štai kodėl Kabiras yra pasakęs: „Meilės kelias yra labai siauras – jame negali būti dviese.“

Jame gali būti arba jūs, arba dieviškumas. O tol, kol jūs esate, negali būti dieviškumo. Kai jūs dingstate, atsiranda dieviškumas.

Tas ego tėra tik nemokšiškumas. Daugelis jūsų gyvenimo energijos rūšių naudojamos dėl šio nemokšiškumo netinkamai. Jeigu jūs jas naudosite tinkamai, ego nebegaus maitinimo ir iš lėto, iš lėto dings.

Jeigu pabandysite ištirti tai, ką pavadinau trimis gyvenimo išvalymo eksperimentais – kūno išvalymas, minčių išvalymas ir emocijų išvalymas – jeigu jūs tęsite šių trijų dalykų tyrimus, tai vieną dieną aptiksite, kad ego dingo. Pyktis nedings, dings ego. Pykčio energija virs į kitas rūšis, o paties ego jau nebebus. Kai ego dingsta, nelieka jokio jo pėdsako. Pyktis ir seksas nedingsta, jie yra transformuojami. Jie rasis, bet kitose formose. Pykčio energija liks, bet ji pasireikš kita forma. Įmanoma, kad ji taps užuojauta, bet energija bus ta pati.

Kai labai karštakošiškų žmonių energija transformuojama, jie prisipildo tuo pačiu užuojautos kiekiu, nes energija pasireiškia nauja forma. Energija nesunaikinama, o paprasčiausiai išreiškiama nauja forma.

Aš jau anksčiau sakiau, kad žmonės, kurie yra labai seksualūs, vėliau patiria realų celibatą, nes ta pati seksualinė energija yra transformuojama ir virsta celibatu. Bet kai dingsta ego, jis nepasikeičia į ką nors, kadangi pirmiausia tai buvo paprasčiausias nemokšiškumas. Šiuo atveju negalima kalbėti apie jo transformavimą: tai buvo tik iliuzija. Tai primena klaidą, kai kas nors mano, kad tamsoje esanti virvė yra gyvatė, bet priėjęs arčiau pamato, kad tai iš tikrųjų virvė. Jeigu jūs jo paklausite, kuo tapo gyvatė, jis atsakys: „Gyvatė niekuo netapo. Ten niekuomet nebuvo gyvatės.“ Šiuo atveju negali kilti klausimas apie jos transformavimąsi į ką nors.

  

Ta pačia prasme ego yra jūsų pačių būties nesupratimo pasekmė. Tai klaidingas būties supratimas. Galvoti, kad ego yra būtis, yra tas pats, kaip galvoti, kad virvė yra gyvatė. Kai jūs prieinate arčiau savo būties, aptinkate, kad ego neegzistuoja. Jis nebus transformuotas į ką nors – negali iškilti klausimas apie jo transformavimą, kadangi jis paprasčiausiai neegzistuoja! Buvo tik iliuzija, kai atrodė, kad kažkas yra. Ego yra ne energija, o nemokšiškumas, bet jei jis yra, tai dėl jo atsiranda netinkamas energijos panaudojimas. Esant nemokšiškumui, visos jūsų energijos rūšys naudojamos netinkamai.

Todėl atsiminkite, kad ego nebus pakeistas, nebus transformuotas. Ego paprasčiausiai dings. Šiuo aspektu jis nėra energija.

 

* - Meditacijos centro Ojas išverstą ir išleistą Ošo knygą "Meditacijos kelias" galima rasti.  

 

 

Atnaujinta 2013-08-24

 


Meditacijos centras OJAS
Resortas: Miškinių km. 8, Nemenčinės sen., Vilniaus r.   |     mob. (8-685) 11533 (pagrindinis)  
Buveinė: Pavasario g. 21d   |   LT-10309 Vilnius   |  mob. (8-685) 11533 (pagrindinis)   |   mob. (8-619) 11551      

Telefonais atsakome I-V 9-12 val., VI 14-17 val., išskyrus per meditacinius kursus

el. p.:   |   svetainė: http://www.ojasmc.eu

© Meditacijos centras "Ojas" 2021. All rights reserved. Copyright informationNaujienos