LietuviškaiLT   EnglishEN  

Meditacijos centras Ojas
 

Aidai

Gilią žiemą - gili transformacija

  

Viduržiemis – nuostabus metas keliauti vidun, tyrinėti vidų, jo sąveiką su išore, pasauliu. Iš vidaus pradedame įsikūnijimą, kūdikystę, vėliau jaunystę... Kūnui mirus vėl nukeliaujame vidun. Viskas, kas lengva, laisva, tikra, prasideda iš vidaus. Baltomis ir šaltomis šių metų žiemos dienomis Ojas Meditacijos akademijos (MA) studentai keliavo vidun. Meditavo. Tai neprilygstama kelionė. Jos atgaivos ir prasmės niekas negali pakeisti.

Minčių matymas ir jo lavinimas


"Labai patiko tyrinėti oponentiškas mintis – kaip jos gimsta, veikia. Pasaulyje niekas to nemoko, kad gera mintis iš karto gimdo blogą, o bloga - gerą. Tai man didžiulis atradimas, nes tada aiškiau, kaip gyvenimas sukas. Kai giri kitą iš proto – iš karto aišku, kad po kiek laiko pyksiesi, keiksi. Ypač veikia mane kitų pagyrimai. Užsikabinu už pagyrimo. Tada labai veikia kitas žmogus, „mėto“, ir kai tas pats žmogus po kiek laiko įžeidžia – tai būna labai skaudu. Jei nebūčiau užsikabinusi už pagyrimo, o likčiau centruota – kito pasakymas nemėtytų."Jivan


"Labai nustebau, kad mane pakvietė dainuoti. Aš atsipalaidavau ir žiūrėjau kaip dainuoti, derinausi, žiūrėjau, ir balsas tapo gražesnis, ir kūnas gražesnis. Labai ačiū. Buvo minčių – o jeigu aš rėksiu, nes aš garsiakalbė. Bet tik įėjus į salę dainuoti dingo mintys, priėmiau energiją, kokia ji yra, ir buvo labai gerai. Toks potyris man pačiai buvo pirmą sykį gyvenime – toks skaidrus ir aiškus.

Per sufijų sukimosi meditaciją jutau energijos srautą, kylantį per galvą, niekur neužkliuvau. Per antrą fazę nuo haros centro srautas tekėjo per galvą, per rankas..."Rani


"Dėl sveikatos badavau per MA penkias dienas. Pasirinkau per MA, kad nedirbčiau ir nereikėtų turėti daug fizinės energijos. Kūne įvairūs potyriai – ir degina, ir pykina, ir skauda, ir pan. Bet tai yra geras potyris – kaip atsitraukti nuo kūno ir nesiklausyti proto tauškėjimo. Fiziniame kūne energijos su kiekviena diena vis mažėjo, o gilesniuose kūnuose esančios energijos daugėjo. MA pradžioje grubios energijos sunkiai transformavosi, bet paskutinę dieną įvyko transformacija, ji pakilo: dingo niurzgimas, o jį pakeitė lengvumas, džiaugsmas, užsipildymas iki širdies.

Į MA kurso pabaigą visi dalyviai man tapo gražūs, draugiški... Labai patiko dainuoti gyvos muzikos koncerte, vesti sufijų sukimosi meditaciją.

MA vedė Prem Buda – tai susikuria erdvė, gylis... Kai žmogus pats viduje yra susijungęs, darnus, kaip sako, taip ir gyvena, tuomet ir iš savo patyrimo, matymo gali atsakyti ar pakomentuoti kas vyksta...

Aš prieš tris savaites grįžau iš Indijos, kur dalyvavau trijose garsios japonų dailininkės Meeros meditacinės tapybos grupėse. Ten aiškiai patyriau, kad vedantysis negali atsakyti į gilesnius esminius mano klausimus, kai pats nėra radęs į juos atsakymo. Tai jis ir nėra giliai atsipalaidavęs, ir nėra darnus, ir veda necentruotai,. Ir kai deriniesi į nedarnų vedantįjį – lieka įtampos, kyla pyktis, po to norisi atsipalaiduoti. Tai vedant Prem Budai ir derinantis į jo kuriamą erdvę, energijas giliau atsipalaiduoju, tampu darnesnė, tiesesnė, laisvesnė... Ir tai taip gera... Po to vėl ilgiuosi tos MA erdvės!" Šaida


"Prieš pietus tvirtinau, kad negaliu matyti tonacijos mygtuko sintezatoriuje, nes nerodo. Prem pasiūlė paieškoti. Ir čia bebūnant man susivedė, kur tas mygtukas, kur sakiau, kad nerandu, gali būti. Nuėjau ir radau. Dėkingas. " Dhyan


"Aš pastebėjau du dalykus per šitą Akademiją. Viena, kai Dhyan suderinęs su manim akordus suklydo, tai iš pradžių ėmė pyktis. Bet aš tą energiją įdėjau į dainavimą. Man buvo net keista - atrodo, kad ne aš dainavau – taip dainavosi. Kitas – per sufijų sukimosi meditaciją. Kartais kai kas besisukant vis trinktelėdavo į ranką, užkliūdavo. Iš pradžių kilo pyktis, bet po to aš pasileidau suktis... taip gal niekad nesisukau.

Labai patiko mokymasis dainuoti su Prem, kaip dainuoti, kad tekėtų, kaip užgriebti, kad energija kiltų. Įkvepia mokytis dainuoti." Gatyo


Prembudos atsakymai į studentų klausimus

"Kodėl man atrodo, kad sunkiai dirbu?"

Todėl, kad žiūri, vertini protu. Inteligentiškas žmogus niekada nedirba sunkiai. Kai sunku, jis turėtų naudoti techniką. Evoliucijoje neandertaliečiai naudojo jėgą ir dėl to prieš maždaug trisdešimt tūkstančių metų išnyko. Kromanjoniečiai naudojo sumanumą ir dėl to išliko. Ar tu norėtum, kad tu ir žmonija išnyktų? Be to, energija lengviau teka lengvais keliais. Tai jais ir reikia eiti. Taip vyksta evoliucija. Meditatorius mato, kaip jo viduje vyksta evoliucija. Jis gali tik šypsotis, kai tikintieji tiki, kad juos sukūrė Dievas, o gundo Velnias.

Žmonės neretai vaidina sunkiai dirbančius, kad gautų iš kitų daugiau pinigų ar energijos. Tuomet kokį darbą bedirbtų, jie daugiau ieško, kaip kitiems parodyti, kad sunkiai dirba, vietoj to, kad ieškotų ir rastų kaip lengviau dirbti. Tai aklavietė. Eikite lengvumo, džiugumo, laisvumo keliu. Tai žmogaus, sąmonės kelias.

Nuostabi baltos žiemos tyla saulėtam Resorte


"Kodėl aš nepriimu kūno? Ką tai reiškia?"

Tai reiškia didelį susitapatinimą su kūnu, modeliais apie kūną, kaip jis turi atrodyti, judėti ir pan. Tai reiškia, kad nesi darnoje su kūnu, gamta, statai tarp savęs ir kūno tvoras, sienas – mintis, norus, lūkesčius, įsivaizdavimus, tikėjimus, idealus. Tai reiškia, kad eini ne su natūraliais ir giliais dalykais, prigimtimi, o - su paviršiniais dalykais - vertybėmis, protu, ambicijomis.

Kūno, vitališkumo, mylėjimosi ir kitų labai gražių ir natūralių dalykų nepriėmimas, vyksta tik dėl to, kad protingieji ir tikintieji nėra sąmoningi. Negali būti tik galvojantis ir sąmoningas, tikintis ir sąmoningas. Gali būti arba tikintis, arba sąmoningas. Tikėjimas niekada nebūna sąmoningas. Sąmoningas negali būti tikintis. Kai tikėjimas tampa sąmoningu, jis tampa žinojimu. Žinantis netiki, tikintis nežino. Todėl tikintieji vietoj tikrų ir gilių gyvų dalykų priima jų parodijas, vietoj evoliucijos – auksą, tradicijas ir keičiamas kaukes.

Sąmoningas nestato tarp savęs ir kūno modelių, norų, tikėjimų, lūkesčių, įsivaizdavimų, nes tai trukdo, sargdina, bjaurina, kankina. Kam sargdinti, bjaurinti ir kankinti tai, kas iš prigimties yra sveika, gražu, džiugu?

Koks kūnas yra, tokį reikia ir priimti. Kaip tai daro vaikai. Jeigu priimi kūną, tokį, koks jis yra, tuomet per jį pradeda tekėti vitalinė energija, meilė, jis pradeda gražėti, iš vidaus persitvarkyti ir viskas pradeda stotis į savo vietas. Tik tuomet kūnas gali pradėti sveikti, skleistis ir funkcionuoti iš savo prigimties. Jeigu ir toliau nepriimsi savo kūno, tai tekančios vitalinės energijos kiekis ir kokybė mažės, o su tuo ir bjaurės bei sargdinsis kūnas, kol vieną dieną arba fiziškai ar psichiškai susirgsi ir galbūt net be reikalo per anksti mirsi, kaip dabar gana dažnai atsitinka, arba priimsi kūną su visais jo poreikiais, ir pradėsi džiaugtis juo, savimi ir gyvenimu. To reikia ne tik tau, bet ir žmonėms, pasauliui ir egzistencijai. Taip gimsta pažanga, gerovė ir evoliucija.


Ojas, 2010-02-15, Meditacijos akademija


Meditacijos centras OJAS
Resortas: Miškinių km. 8, Nemenčinės sen., Vilniaus r.   |     mob. (8-685) 11533 (pagrindinis)  
Buveinė: Pavasario g. 21d   |   LT-10309 Vilnius   |  mob. (8-685) 11533 (pagrindinis)   |   mob. (8-619) 11551      

Telefonais atsakome I-V 9-12 val., VI 14-17 val., išskyrus per meditacinius kursus

el. p.:   |   svetainė: http://www.ojasmc.eu

© Meditacijos centras "Ojas" 2021. All rights reserved. Copyright informationNaujienos