LietuviškaiLT   EnglishEN  

Meditacijos centras Ojas
 


Gyvenimo ir likimo keitimas ir įžvalgos

 „Visų iki šiol buvusių meditatorių, budų, prašvitusių individų patirtis rodo, kad mes galime keisti savo gyvenimą: sveikatinti, turtinti vidiniai ir išoriškai.  Jokių esminių kliūčių tam nėra. Išorinės kliūtys yra tik laikinos. Mano asmeninė patirtis rodo, kad viskas keičiasi, bet jei mes pakankamai ilgai, nuosekliai kuriame lygybę ir darną, tai rezultatai akumuliuojasi, vis gerėja ir gausėja: geriau jaučiamės, sveikstame, turtingėjame, laimingėjame ir t.t. Ir tai yra mūsų rankose. Mūsų patirtis rodo, kad meditatorių gyvenimas pranoksta ir geriausius lūkesčius, nes laimė, meilė ir laisvė yra tik anapus jų.

Mokslas patvirtina meditaciją ir meditacija - mokslą. Buda sakė, kad gyvenimas yra kančia, ji turi priežastį, kurią galima rasti ir pašalinti. Taip nelaimės dingsta ir transformuojasi į laimę. Buda kūrė rojų, bet ne žemėje.

Mokslas ir technologijos sako, kad kiekvienas nemokšiškumas, vargas, liga, kančia, gedimas ir brokas turi priežastį. Priežastį galima rasti ir pašalinti. Tuomet nemokšiškumas virsta žinojimu, vargas - turtu, liga, gedimas ir brokas - sveikumu ir vientisumu.

Šiandien meditacinė įžvalga rodo, kad gyvenimas nėra kančia, o tik gyvenime yra kančios. Rojus įmanomas jau žemėje sujungus meditaciją su mokslu.

Meditacinė įžvalga rodo, kad visi gali būti sveiki, turtingi, laimingi ir mylintys. Mylintys ir gražūs. Ir tuo dalintis su kitais, gamta ir visa egzistencija. Tuo keliu eina ir evoliucija. Visatos, gamtos, proto ir sąmonės evoliucija. Nėra jokių ribų. Visos durys, visi langai, dugnai ir dangūs laimei yra atviri. Bet laimės kai kam dar trūksta. Tai turi priežastį. Kiekvienas asmeniškumas ir nelaimė turi savo priežastį. Net asmeniniai dievai kuria nelygybę ir nelaimes. Tik laimės neturi priežasčių.

  

Laimingi yra visi, kurie neturi priežasčių būti nelaimingais. Rytietis pasakytų, kad laimingi tie, kurių karma nėra neigiama. Meditatorius pasakytų, kad laimingi yra tie, kurie nėra purve, tikėjime ir nėra prisirišę, palinkę prie jų prote, pažiūrose, kūne. Tie, kurie yra materijoje, kūne, energijoje, sąmonėje, bet prie jų neprisirišę. Tie, kurie yra balanse, lygybėje kūne, prote ir sąmonėje, vadinasi - beasmeniškume. Tik tai atveda individą į beasmeniškumą, sąmonę ir laimę.

Pagrindinės vargų, ligų ir nelaimių priežastys yra labai paprastos, kasdienės. Jas labai lengva pašalinti. Faktiškai jų net šalinti nereikia, nes jos atkrinta taip pat, kaip ir iš rankų paleistas akmuo. Akmuo ir nelaimės laikosi mūsų rankose, kūne ir prote tik todėl, kad juos laikome. Ar tai matote? Jei nematote, tai ir esate dėl to nelaimingi. Akis atveria meditacija, beribė lygybė, relaksacija.

Dėl akmens ar kumščio laikymo rankoje ir minties bei pažiūros laikymo prote, viduje atsiranda įtampa, polinkis, bukumas. Viskas kūne ir prote pradeda judėti polinkių kryptimi. Kaip pasviręs medis ant šlaito. Žemės trauka jį verčia žemyn. O jis juk augo trumpiausiu keliu - statmenai dirvos paviršiui. Čia ir yra trumparegiškumas. Kelių pirmųjų mėnesių ar kelių metų trumparegiškumas. Taip pat veikia ir minties paviršius, mintis. Taip veikia visos mintys, pažiūros ir tikėjimai. Jie trumparegiški. Kai kada net žvairi, nes visiškai neleidžia matyti atstumo erdvėje ir laike.

  
"Ant šiaurinio šlaito palinkę medžiai nudžiūsta, nes energija ateina iš kitos nei polinkis pusės. Polinkio kūne atitikmuo prote yra  mintis, tikėjimas, įpročiai, pažiūros“, - dalijosi Prembuda

Slidinėjimo trasoje Austrijoje pastebėjau, kad beveik visi medžiai, išaugę trumpiausiu keliu ant šiaurinio šlaito - statmenai dirvos paviršiui, - išmirė. Net ir tie, kurie vėliau išsitiesino. Geriausiai išsilaikė tie, kurie pradėjo augti iš karto vertikaliai, tiesiai - priešinga nei Žemės trauka kryptimi. Slidinėjimo trasos, kaip ir šie medžiai buvo ant šiaurinio kalno šlaito. Trasoms tai geriausios, o medžiams tai blogiausios sąlygos. Ir šviesos mažiau, ir polinkis veikia. O dar šviesa ir energija ateina iš priešingos pusės - iš pietų pusės. Ir mažiau, nes nemažai energijos užstoja kalnas.

Ką daryti, jei polinkis, mintis, jėga veikia į vieną, minties ir mirties pusę, o tiesumas, energija, bemintiškumas - į kitą, į gyvenimo ir džiaugsmo pusę? Ar pamatysite, kuria kryptimi reikia judėti, veikti, augti? Ne visi medžiai ir žmonės tai mato. Tie, kurie nepamato, nesupranta - vargsta, serga, žūva. Panašiai medžius ir asmenis veikia ne tik polinkiai, bet ir skiepai, ne tik kūne, bet ir prote. Jie sunkesnėmis sąlygomis irgi išmiršta.

Po žiemos įskiepytų krūmų lajos neišgyveno. Laja prisikėlė iš šaknų tik nupjovus kamieną žemiau skiepo (rodyklė ties nupjautu kamienu).
Panašiai ir įskiepyto tikėjimo žmonės žūna sunkių aplinkybių metu. Deja, net masiškai. 
Po žiemos įskiepytų krūmų lajos neišgyveno. Laja prisikėlė iš šaknų tik nupjovus kamieną žemiau skiepo (rodyklė ties nupjautu kamienu). Panašiai ir įskiepyto tikėjimo žmonės žūna sunkių aplinkybių metu. Deja, net masiškai. 

Turint polinkių relaksacija, atsipalaidavimas ir sveikumas neįmanomi. Išsitiesinimui galima paleisti polinkius, ketinimus ir mintis, ir taip labai lengvai bei natūraliai atsipalaiduoti. Bet tam reikalingas gilus matymas ir veikimas. Panašiai, kaip esant gripui.

Užpuolus gripui mokslininkams ir gydytojams reikia per mikroskopą pamatyti virusus ir panaudoti atitinkamus vaistus. Jei ne - galima liga ar net mirtis. Meditatoriai gripais beveik neserga ar bent jau serga apie 10 kartų rečiau nei įsitempėliai - tikintieji ir galvojantieji.  Nes meditatoriai nepalinkę ir neužsiteršę. Jei polinkius asmuo palaiko, tuomet seka natūralios pasekmės - vargas, ligos, girtuoklystė, narkotizacija, patyčios, pasipūtimas, žudynės, savižudybės ir pan. Tai matome įsitempėlių liūne. Lietuva yra jame, Europa žengia iš jo.

Tas, kuris skelbia nelygybę, jau yra trumparegis, vargšas arba greitai toks bus. Nelygybė ir jos skelbimas yra didžiausia dvasinė liga, sukelianti priešiškumą ir karus. Nelygybę skelbia žydai, krikščionys ir musulmonai. Jie save laiko išrinktaisiais, apreikštaisiais, vieninteliais išganytojais. Iš čia ir apsėsti priekabiavimai dėl dirbtinės moralės, varymo krikštytis, statyti bažnyčias, mečetes, sinagogas, gyvulinės išganymo idėjos primetinėjimas ir pan. Jau keli tūkstantmečiai, kai su asmeniškumais ir tikėjimais prasidėjo ir tęsiasi begalinių karų epocha. Su jais ir pasibaigs. Su meditacija.

Čia, Oje, kuriamas rojus žemėje. Tai leidžia mokslas, technologijos ir meditacija.  Telieka eiti su jais. Telieka evoliucionuoti ir atitinkamai keisti savo veiksmus,  likimą ir gyvenimą. Meditacija rodo, kad niekas negali mūsų išganyti. Tokios galimybės egzistencijoje nėra. Išganymas tėra gyvulinė laisvė. Gal sotesnė, gal  saugesnė, bet su piemenų ir ponų taisyklėmis. Tikroji  laisvė ateina tik iš vidaus ir tai negali ateiti nei iš kito, nei iš išorės. Tai - gyvenimas ir praktika iš vidaus", - dalijosi Prembuda.

 

Meditacinio kurso metu vyko praktiški ieškojimai, kaip rasti polinkius, įpročius, buitinius, verslinius, politinius ir kitokius tikėjimus, dėl kurių medžiai anksčiau laiko nudžiūna, o žmonės serga, vargsta ir jaučiasi nelaimingi - jautriai beasmeniškai ar holistiškai neprieina prie kūno ir dvasios, prie jų energijos.  Kas trukdo ir padeda geriau suprasti vyrus ir moteris, kokios jų savybės, kaip į kitą žiūrėti ne per lytį, asmeniškumą, o kaip į visuminį žmogų, holistišką individą, jį išgirsti ir jam atsakyti. Kur gyvenime dar neišnaudoti išoriniai ir vidiniai rezervai: ar veikiame tai, kas atitinka mūsų vidų, prigimtį, potenciją?

 

  
  
  

 

 

Viena iš kursų praktikų – meditacijos jungimo su gyvenimu, darbu įžvalgos: kas trukdo gerai dirbti ir gerai ne tik materialiai, bet ir dvasiškai gyventi.

Dalyviai pasiskirstė į kelias grupes:  1. Darbuotojus, tiesiogiai atliekančius pavedimus;  2. Vadybininkus;  3. Darbdavius, savininkus. Visos pusės išsakinėjo ir klausėsi:

Darbuotojai apie darbdavių polinkius

 

 • Neatitinka žodžiai ir veiksmai: kalba gražiai, o tikrovėje – ardo, griauna.
 • Kai verslininkas nepraėjęs nuo darbininko iki vadovo, tada nesupranta darbo esmės, duoda atitrūkusius užsakymus.
 • Patys verčia darbuotojus laužyti jų sukurtas taisykles, kai už to stovi dideli pinigai.
 • Reikalauja dirbtinai šypsotis, nuo ko po to jaučiasi įtampos viduje.
 • Duoda daugiau darbų, negu sutarta, už juos papildomai nemoka.
 • Siaurai žiūri.
 • Turi apsėstumo.

 

Darbuotojai apie vadybininkus

 • Nesprendžia gilesnių problemų su darbuotojais.
 • Nesugeba perduoti problemų ir klausimų savininkams.
 • Girdi darbuotoją tik tada, kai pats suinteresuotas ar gresia minusas.
 • Neatsako į darbinius klausimus, nesprendžia, nereaguoja, iš to - žala darbuotojui ir įmonei.

 

Vadybininkai apie darbuotojus

 

 • Todėl ir darbuotojas, kad nesugeba būti vadybininku, savininku, o pretenzijas reiškia taip lyg viską suprastų.
 • Vieni darbuotojai supranta darbą ir padaro geriau, o kiti – nieko nepadarę arba padarę netinkamai po savaitės ateina įkvėpimo ir iš naujo paklausti.
 • Sutarimus supranta pagal save.
 • Neprisimena darbo terminų, laiku nepadaro, bet gerai prisimena atlyginimo dieną ir savo teises.
 • Daro daug klaidų. Atneša nebaigtą darbą, tiesiog niekalą.
 • Darbuotojai nesuinteresuoti padaryti gerai. Jei neprižiūri, kaip dirba, padaro blogai.
 • Niurzglūs. Ateina niurgzti, su neigiama nuostata, o ne aiškintis.
 • Nesiaiškina esmės, pvz,. kaip veikia programa ar pan., o ateina su naujomis kvailystėmis, pretenzijomis, lyg mokėtų.

 

Darbdaviai apie darbuotojus ir vadybininkus

 • Nepadaro darbo iki galo.
 • Žemas pasiruošimo lygis, nekvalifikuoti.
 • Nemoka ir nenori  investuoti į mokymąsi, rūpinasi, kaip išmokti darbdavio sąskaita ir po to gąsdinti išėjimu.
 • Nesupranta, kad reikia mokėti mokytis ir mokėti, tik tada galės užsidirbti.
 • Geriau naujas darbuotojas, kuris mokosi ir eina su pažanga, negu "senas" ir "senumu" besididžiuojantis darbuotojas.
 • Ginčijasi, kovoja, varo pagal savo polinkius.
 • Daro ne pagal klientą, poreikį, o pagal save, o nori, kad apmokėtų klientas ir darbdavys.
 • Neprisimena ir neužsirašo darbų ir prašo pakartotinių dvasios įpūtimų.
 • Nelaidūs energijai  -  neina su tekėjimu, lengvumu, tobulumu, iniciatyva.
 • Blokuoja grįžtamą ryšį, neatneša darbo sėkmės ar problemų iki darbdavio.
 • Nekūrybiški.
 • Žiūri siaurai. Vieną dalyką padaro, kelis pražiopso.
 • Neaprėpia ir neperduoda visos reikalingos informacijos.
 • Vadybininkai per siaurai mato darbus ir aplinkybes. Atitrūkę nuo kūno ir matymo.
 • Po kiek laiko vadybininkai ima naudotis situacija, sukčiauti, tenka atleisti.
 • Atpalaiduoja lygybė - iš darbuotojo negali reikalauti daugiau, nei iš savęs.

 

 

Gourišankar meditacijos momentas.
Violetinės šviesos mirksėjimas žadina trečiąją akį. Jei kvėpavimas pirmoje fazėje buvo taisyklingas, tuomet an-glies dioksido kiekis kraujyje bus toks kaip Gourišankare (Evereste).
Gourišankar meditacijos momentas. Violetinės šviesos mirksėjimas žadina trečiąją akį. Jei kvėpavimas pirmoje fazėje buvo taisyklingas, tuomet an-glies dioksido kiekis kraujyje bus toks kaip Gourišankare (Evereste).

Įžvalgų kurso metu be įprastinių meditacijų buvo taikomos specialios įžvalgos ir vizijos meditacijos bei praktikos. Tarp jų – Mandalos ir Gourišankar meditacijos, kuriomis energija keliama aukštyn iki meditacijos ar sielos centro gerklėje, ar iki dievo ar beasmeniškumo centro - trečiosios akies galvos viduryje.

 

"Būtinas sunkus darbas, kad galėtume prieš gravitaciją pakelti visą savo seksualinę energiją aukštyn. Tuomet, kai energija pasiekia trečią akį, ji atsiveria. Tam padaryti buvo išbandyta daugelis metodų, nes kai ši akis atsiveria, netikėtai sušvinta šviesa, ir tie dalykai, kurie jums niekada nebuvo aiškūs, staiga pasidaro aiškūs.

Kai aš pabrėžiu stebėjimą, liudijimą, – tai subtiliausias metodas suaktyvinti trečią akį, nes stebima viduje. Mūsų dvi akys negali būti panaudotos, nes jos gali žiūrėti tik išorėn. Jos turi būti užmerktos. Kai bandote žiūrėti vidun, iš tikrųjų tai reiškia, kad yra kažkas panašaus į akį, kuri mato. Kas mato jūsų mintis? Ne šios akys. Kas mato, kad jumyse kyla pyktis? Ta žiūrėjimo vieta simboliškai vadinama "trečia akimi."" Ošo

 

Mandalos meditacijoje energijos ratas kuriamas  centruojantis nuo kūno iki sielos:

 

Greitas bėgimas vietoje – energijos kūrimas  ir žadinimas. 15 min.
Greitas bėgimas vietoje – energijos kūrimas ir žadinimas. 15 min.
Švelnus lingavimas į šonus, lyg nendrei  pučiant vėjui, energiją atveda iki gerklės centro. 15 min.
Švelnus lingavimas į šonus, lyg nendrei pučiant vėjui, energiją atveda iki gerklės centro. 15 min.
Atsigulus atmerktos akys sukamos  pagal laikrodžio rodyklę centruojant energiją į trečią akį. 15 min
Atsigulus atmerktos akys sukamos pagal laikrodžio rodyklę centruojant energiją į trečią akį. 15 min
Užsimerkus ir būnant ramybėje  transformuota energija pasklinda nuo kūno iki sielos. 15 min
Užsimerkus ir būnant ramybėje transformuota energija pasklinda nuo kūno iki sielos. 15 min

 

  

Dalyvių įžvalgos:

 

Kaip bežvelgčiau, matau, kad reikia daugiau medituoti. Mindaugas.

Pastebėjau, kad viduj reikia vidinės tvarkytojos. Darbe būna nedadarau, gal ir visai nedaug. Sakykim po peržiūros su darbuotojais reikia aiškiai susikonspektuoti ką sutarėm. O aš to būna neprivedu iki galo, atidedu rytojui. O rytoj – pusė pasimiršta. Po kurio laiko tai išlenda klaidom.
Taip pat matau, kur neišnaudotos galimybės. Reikia išmokti programuoti, nes reikia sutvarkyti daug duomenų. Aš tą vis atidedu. Reikia paleisti viduje nuostatas apie sunkias naujas technologijas. Ego trukdo.  Gatyo

Matau,  kad gyvenime pats statau sienas, o po to pačiam reikia pramušinėti. Kundan

Per kursus aiškiau matau, kas man tikrai netinka.  O kas tinka – sunkiau įžiūrėti. Agnė

Viduje vis kovoju ir visą energiją iššvaistau konfliktui. Teoriškai tai suprantu, o praktiškai – tą užsispyrimą paleisti negaliu. Nandan

Per dinaminę meditaciją pradėjau išlaikyti iškeltas rankas - tada būna lengvumo momentai. Aš susieju, kad taip ir gyvenime gali būti, praeini situaciją – ir lengviau. Solveiga

Pasirodo, kad ir kiti turi problemų, o tai galvoju, kad aš viena. Pamačiau, kad aš laikau nuostatą, kad man kiti turi padėti, kažką duoti. Ir man nuo tos nuostatos kažkaip skauda širdį, jaučiuosi nelaiminga, nuskriausta. Jaučiu, kad paleidinėju  nuostatą ir šviesėja viduje. Kanta

Kursų metu ir namuose reikalus sprendžiu visai kitaip, aiškiau matosi. Labai patinka dalintis su kitais dalyviais. Kai jie išsako savo problemą, tai mane paliečia, daug sau suprantu iš kitų išsakymų.  Šantam

Daugiau pasitikėjimo, kad galiu. Jivan

Labai patiko meditacijos. Ypač Mandala meditacija. Atrodo, būtų gerai kartą per savaitę ją medituoti. Ahina

 

 

Likite su meile ir sąmoningumu!

*Kursą vedė meditacijos meistras Prembuda, 2013-11-15..17, Zenhole, Meditacijos centre Ojas, Vilnius.

 

Ojas info, 2013-11-30

http://www.ojasmc.eu


Meditacijos centras OJAS
Resortas: Miškinių km. 8, Nemenčinės sen., Vilniaus r.   |     mob. (8-685) 11533 (pagrindinis)  
Buveinė: Pavasario g. 21d   |   LT-10309 Vilnius   |  mob. (8-685) 11533 (pagrindinis)   |   mob. (8-619) 11551      

Telefonais atsakome I-V 9-12 val., VI 14-17 val., išskyrus per meditacinius kursus

el. p.:   |   svetainė: http://www.ojasmc.eu

© Meditacijos centras "Ojas" 2021. All rights reserved. Copyright informationNaujienos