LietuviškaiLT   EnglishEN  

Meditacijos centras Ojas
 

Mylimasis meistre, tu nori, kad būtume individai, bet veikdami ašrame turime būti labai disciplinuoti. Disciplina ir individualizmas. Ar tai nėra visiškai priešingi dalykai?*

II dalis

Jūs buvote daugialypiai taip ilgai, tiek daug gyvenimų, kad nededant intensyvių pastangų, nepuolant jūsų iš visų pusių ir kampų, nesuardant jūsų miego visais įmanomais būdais, jūs nebūsite supurtytas ir šokiruotas, individas negims. Veiksmas, kuris vyksta komunoje, nėra išties toks, kaip atrodo iš išorės. Tai kažkas kito – tai priemonė. Mes turime naudoti priemones.

Kas nors ateina pas mane ir nori tapti komunos dalimi, o aš sakau jam “Eik pas Dikšą”. Dikša yra mano priemonė! Jai suteikiau visus įgaliojimus, suteikiau jai juos todėl, kad ji yra labai mylinti, minkšta ir rūpestinga. Ji žeidžia žmones, bet taip pat ir gydo. Viena ranka ji smogia, o kita užjaučia. Ji yra mano priemonė. Ir kai jums sakau: „Eikite veikti su Dikša“, o ji rėkia ant jūsų ir bet kuriuo įmanomu būdu jus provokuoja, tai yra stebėjimo praktika – nesielkite pagal senus modelius, pagal kuriuos visuomet elgiatės. Ji yra tokia motiniška, kad labai paprasta į ją reaguoti, kaip jūs reaguodavote į savo tėvus. Tai labai paprasta, kad ji jumyse sukurs tokias reakcijas, kurias jumyse sukuria jūsų mama. Mamos yra nepakenčiamos būtybės, o Dikša yra tobula mama.

Žinau, Sudaršan, tai sunku, bet augimas yra sunkus. Dar daugiau priemonių bus sukurta. Jūs būsite nusiųsti į daug dimensijų. Nė viena jūsų būties kertelė neturi likti neišvystyta, kitaip jūs tapsite vienpusiški. O pirmasis disciplinos principas yra atsidavimas. Iš pirmo žvilgsnio tai atrodo prieštaringai, nes jums buvo sakoma, kad jeigu jūs atsiduosite, tuomet daugiau nebūsite individai. O aš jums sakau, kad jeigu negalite atsiduoti, nesate individai.

Tik individas gali atsiduoti. Atsidavimas yra svarbus reiškinys, tik didžios valios žmogus gali atsiduoti. Tai yra daugiausia, ką gali valia. Valios paleidimas yra didžiausia valia. Padėti save į šalį, visiškai į šalį ir kažkam pasakyti totalų „Taip“, tam, kam priešinasi jūsų protas ir seni įpročiai. O kartais esate teisūs – būtent ten slypi visas grožis. Jūs esate teisūs ir vis dar turite atsiduoti kažkam, kas logiškai neatrodo, kad yra teisinga.

Dikša yra pamišėlė! Jūs galite būti intelektualesni, protingesni, bet turite atsiduoti Dikšai. Jos pamišimas yra jos savybė – todėl ją ir pasirinkau. Aš turiu protingesnių žmonių, galėjau pasirinkti mokslų daktarą, kad jus įtikintų, kad jis yra. Bet, kai esate įtikintas ir tuo sekate, tai nėra atsidavimas. Kai visai nesate įtikintas, matote regimą tam tikro dalyko kvailumą ir vis tiek atsiduodate, tai yra didelis žingsnis, didelis žingsnis išlįsti iš savo praeities.

Ši komuna yra laboratorija. Ši komuna yra alcheminis procesas. Jūs ateinate čia kaip minia, o aš jus sulydau į vientisumą. Daug smūgių bus suduota, o po viso šio proceso išeisite gryni individai. Disciplina yra būdas sukurti individualumą. Bet prisiminkite – būvimas individu, nėra buvimas individualistu. Individualizmas yra ego kelionė. O žmonės, kurie tiki individualizmu nėra individai, gerai, labai gerai tai prisiminkite. Giliai viduje jie žino, kad nėra individai, todėl jie sukuria filosofijos, logikos, argumentų fasadą, nes giliai jie nejaučia, kad yra individai. Jie apsimeta išorėje, kad yra individai, jie tiki individualizmu.

  

Tikėjimas individualizmu nėra tapimas individu. Tikėjimas visuomet yra klaidingas. Kai esate individas, jums nereikia tikėti individualizmu. Tuomet, tai yra jūsų būties tiesa, nereikia tikėjimo. Tikėjimo reikia tik tam, kad pridengtumėte dalykus – jūs nežinote apie Dievą, todėl juo tikite. Tikintysis yra ateistas. Jis gali būti krikščionis, induistas, musulmonas, budistas. Tai nėra svarbu. Tikintysis yra ateistas. Jis nežino apie dievą, bet vis tiek juo tiki. Tai reiškia, kad jis mėgina apgauti Dievą. Jis yra veidmainis, jis yra papūga. Papūga kartoja tai, ką sako biblijos, ką sako kiti. Papūgos gali gražiai kartoti, nieko nesuprasdamos, nieko nežinodamos, mechaniškai.<...>

Tikintysis yra papūga. Tikintysis nieko nežino. Tikintysis yra apsimetęs ateistas. Jis mėgina apkvailinti save, pasaulį ir netgi dievą. Žmogus, kuris tiki individualizmu nėra individas. Žmogui, kuris išties yra individas, tikėti nereikia, jis tai žino. Kokia prasmė tikėti?

Tikėjimo visuomet prireikia nemokšiškume, o individualizmas yra tikėjimas. Būti individu yra patirtis! Individualizmas yra labai pigus, o buvimas individu reikalauja disciplinos. Jis reikalauja didelio atkaklumo, darbo ir atidumo. Jis kyla tik iš daugiamečių budrumo pastangų, meditacijos.

Kad ir kas beįvyktų čia, šioje komunoje, Sudaršan, yra ne kas kita kaip skirtingi būdai supažindinti jus su meditacija. Virtuvėje, medžio ar muilo dirbtuvėse, krautuvėlėje – viskas, kas vyksta atrodo kaip įprastiniai kitur vykstantys dalykai. Bet taip nėra. Jeigu ateisi ir pažiūrėsi, kaip dirba stalius, žinoma, jie dirba kaip ir kiti staliai bet kur kitur, tačiau su skirtinga kokybe. Ta kokybė negali būti matoma. Jūs turite tapti dalyviu, tik tuomet pamažu tai pajausite. Tai yra pasitikėjimo ir meilės kokybė.

Mano sanjasinai čia yra todėl, kad myli mane, o ne dėl kitų priežasčių. Jie tiesiog yra čia su manimi, kad būtų čia su manimi. Dėl to, kad būtų su manimi čia, jie yra pasiruošę bet ką padaryti. Bet tai, ką jie daro yra tik išorinė dalis. Jūs matysite patį darbą, bet negalėsite matyti darbo dvasios. Kad tai pamatytumėte, turėsite tapti dalyviu.

Sudaršan, atrodo, kad vis dar esi stebėtojas. Galbūt veiki komunoje, bet vis dar netapai dalyviu. Priešingu atveju, toks klausimas nebūtų tau kilęs.

 

* Osho The Dhammapada: The Way of the Buddha, Vol 1 Chapter #6; Chapter title: Through a glass darkly; 26 June 1979 am in Buddha Hall; Question 2

Atnaujinta 2019-12-22


Meditacijos centras OJAS
Resortas: Miškinių km. 8, Nemenčinės sen., Vilniaus r.   |     mob. (8-685) 11533 (pagrindinis)  
Buveinė: Pavasario g. 21d   |   LT-10309 Vilnius   |  mob. (8-685) 11533 (pagrindinis)   |   mob. (8-619) 11551      

Telefonais atsakome I-V 9-12 val., VI 14-17 val., išskyrus per meditacinius kursus

el. p.:   |   svetainė: http://www.ojasmc.eu

© Meditacijos centras "Ojas" 2021. All rights reserved. Copyright informationNaujienos