LietuviškaiLT   EnglishEN  

Meditacijos centras Ojas
 

Mylimasis meistre, tu nori, kad būtume individai, bet veikdami ašrame turime būti labai disciplinuoti. Disciplina ir individualizmas. Ar tai nėra visiškai priešingi dalykai?*

I dalis

Sudaršan, noriu, kad būtumėte individai, bet ne individualistai. Tai didelis skirtumas. Individualistas dar nėra individas. Individualistas, kuris tiki individualizmu tėra egoistas. Buvimas egoistu tai nėra buvimas individu. Priešingai – individas neturi ego, o ego neturi individualumo. Ego yra labai įprastas reiškinys, visi jį turi. Tai nėra kas nors ypatinga ar unikalu. Visi turi ego. Tai yra labai įprasta! Neįprastas dalykas yra buvimas be ego. Tik be egoistinė sąmonė pasiekia individualumą. Kai sakau individas, tiesiog turiu omenyje paraidinę žodžio reikšmę – individas reiškia nedalomas, integruotas. Individas reiškia tą, kurio nėra daug, kuris nėra minia, kuris nėra multipsichinis, tą, kuris pasiekė vienovę ir tapo kristalizuota būtimi. Individualumui apibūdinti Gurdžijevas naudoja žodį „kristalizacija“.

  

Pagrindinis kristalizacijos reikalavimas yra paleisti ego, nes ego yra klaidingas darinys. Jis neleis tau būti realiu, autentiškai realiu. Jis neleis tau augti. Jis nėra tikras, jis yra apgaulė, iliuzija. Jūs nesate atskirai nuo egzistencijos, bet ego apsimeta, kad esate atskirti. Ir dar vienas žodis, kurį naudojai klausime, taip pat turi būti suprastas – disciplina. Disciplina nereiškia nieko, kas būtų jums primesta. Niekas šioje komunoje nėra jums primetama. Jeigu jūs atėjote į komuną, tai yra jūsų pasirinkimas. Durys yra atviros – galite išeiti bet kurią akimirką. Faktiškai ateiti yra sunkiau, nes mes dedame visas pastangas, kad padėtume jums išeiti. Niekam nekliudoma išeiti, nors dedamos visos pastangos, kad sukliudyti jums ateiti. Atėjimas yra sunkus. Jeigu pasirinkote būti šios komunos dalis, tai yra jūsų sprendimas – jūsų pasiruošimas įsipareigoti, įsitraukti. Disciplina kyla iš šio sprendimo. Jūs galite pasirinkti išeiti iš komunos, bet jeigu jau esate komunoje, reiškia, kad prisiėmėte atsakomybę. Ir tai yra vienintelė tikra atsakomybė, per kurią augate. Prisiimant atsakomybę totaliai, augimas tampa įmanomas.

Čia yra keli žmonės, tik keli, kurie mėgina apgauti komuną. Jie tik kvailina save, niekas nėra apkvailinamas! Jie nenori veikti, jie mėgina to išvengti bet kuriuo įmanomu būdu. Jie randa pasiteisinimų, jie netgi suserga, kad išvengtų veikos. Tai taip kvaila! Jūs prisijungėte prie komunos, kad dirbtumėte su savimi. Jūs prisijungėte prie komunos, kad dėtumėte dideles pastangas tapti integruotu individu. Jūs prisijungėte prie komunos dėl dvasinio augimo, prašvitimo. O jeigu jūs to vengiate... ir tai atrodo yra tikrasis klausimas, slypintis po matomu.

Sadaršan, tu klausi, ar individualizmas ir disciplina nėra diametraliai priešingi dalykai. Ne, taip nėra! Individas visuomet yra disciplinuotas reiškinys.

Tas, kuris nėra disciplinuotas, nėra individas. Jis tiesiog chaosas, labai fragmentuotas. Visi tie fragmentai veikia atskirai, netgi prieštarauja vienas kitam. Įprastu atveju žmonės yra tokie – viena proto dalis eina į pietus, kita į šiaurę, viena dalis sako vieną, o kita jai prieštarauja. Jūs tai žinote! Aš tik konstatuoju faktą, jūs galite tai stebėti. Viena dalis sako: „Daryk tai“, o kita nedelsiant sako: „Ne!“ Kartais ji sako: „Taip“, bet kažkas nedelsiant tai sugriauna sakydamas: „Ne“. Tai yra jūsų situacija! Ar jūs esate individas tokioje situacijoje, kai jūs netgi negalite pasakyti totalaus „Taip“ arba totalaus „Ne“? Jūsų „Ne“ visuomet yra pusiau nuoširdus, kaip ir jūsų „Taip“ ir jūs galvojate esate individas? Individas reiškia tą, kuris veikia kaip visuma, kaip organinė vienovė. Kaip jūs tapsite organine vienove? Tai galite padaryti tik per sąmoningą discipliną.

Buda tai sakė daug kartų – atkaklumas, pastangos, sąmoningos, nuosaikios pastangos augti – totalios pastangos, o ne pusinės. Jūs turite užvirti iki šimto laipsnių. Taip, kartais tai skausminga, bet tai priklauso nuo jūsų, kaip jūs tai interpretuojate. Jeigu tikrai norite augti, tai nėra skausminga, tai be galo malonu. Kiekvienas žingsnis giliau į discipliną atneša vis daugiau ir daugiau džiaugsmo, nes tai duoda jums vis daugiau sielos, buvimo. Disciplina reiškia pasiruošimą mokytis, todėl žodis „disciplina“ ir „pasekėjas“ (angliškai discipline ir disciple, vert.past.) turi tą pačią šaknį.

Kas yra pasekėjas? Tai tas, kuris nusilenkia, atsiduoda ir yra pasiruošęs mokytis. O kas yra disciplina? Pasirengimas, atvirumas, pažeidžiamumas mokytis. Prisijungdami prie komunos jūs įeinate į budalauką. Tai yra atsidavimas, pasitikėjimas! Esu tam, kad padaryčiau jus individais, bet jūs turite pereiti daugelį mano priemonių. Daug gaisrų turėsite praeiti, daug testų. Tik tuomet, pamažu būsite sulydytas į vientisumą.

 

* Osho The Dhammapada: The Way of the Buddha, Vol 1 Chapter #6; Chapter title: Through a glass darkly; 26 June 1979 am in Buddha Hall; Question 2

Atnaujinta 2019-12-16


Meditacijos centras OJAS
Resortas: Miškinių km. 8, Nemenčinės sen., Vilniaus r.   |     mob. (8-685) 11533 (pagrindinis)  
Buveinė: Pavasario g. 21d   |   LT-10309 Vilnius   |  mob. (8-685) 11533 (pagrindinis)   |   mob. (8-619) 11551      

Telefonais atsakome I-V 9-12 val., VI 14-17 val., išskyrus per meditacinius kursus

el. p.:   |   svetainė: http://www.ojasmc.eu

© Meditacijos centras "Ojas" 2021. All rights reserved. Copyright informationNaujienos