LietuviškaiLT   EnglishEN  

Meditacijos centras Ojas
 





Didingiausias stebuklas*

Apie gundymą dvasinėmis galiomis

Daryti stebuklus yra didingas dalykas, bet nepakankamai didingas. Daryti stebuklus vis dar yra buvimas ego pasaulyje. Tikras didingumas yra toks natūralus, kad jis į nieką nepretenduoja; jis yra toks tikras, kad nieko neįrodinėja.

Kartą pas Lin Či (Lin Chi) atėjo žmogus ir tarė: „Mano meistras yra didingas parapsichologas. Ką jūs galite pasakyti apie savo Meistrą? Ką jis gali padaryti, kokius stebuklus?“

Lin Či paklausė: „Kokius stebuklus daro jūsų Meistras?”

Mokinys atsakė: „Vieną dieną jis paliepė man nueiti į kitą upės krantą ir aš atsistojau ten su popieriaus lapu rankoje. Upė buvo labai plati, beveik viena mylia. Jis stovėjo ant kito kranto ir nuo ten su rašaline plunksna pradėjo rašyti, o raštas persidavė ant mano popieriaus. Tai aš mačiau savo akimis, aš esu to liudytojas. Ką gali padaryti jūsų Meistras?“

Lin Či tarė: „Kai jis nori valgyti – valgo, kai nori miego – eina miegoti.“

Žmogus nustebo: „Apie ką jūs kalbate? Jūs tai vadinate stebuklu? Tai daro kiekvienas!“

Lin Či atsakė: „Niekas to nedaro. Kai miegate, jūs darote tūkstantį ir vieną dalyką. Kai valgote, jūs galvojate tūkstantį ir vieną dalyką. Kai mano Meistras miega, jis tiesiog miega; jokio blaškymosi, jokio vartymosi, net jokių sapnų. Tuo metu egzistuoja tik miegas, ir nieko daugiau. O kai jis junta alkį, jis valgo. Kur jis bebūtų, jis visuomet yra.“

Kokia prasmė rašyti nuo vieno kranto į kitą krantą? Tai tiesiog kvaila. Tik kvailoki žmonės tuo domisi. Kokia to prasmė?

Vienas žmogus nuėjo pas Ramakrišną (Ramakrishna) ir pasakė: „Mano Meistras yra didingas. Jis gali vaikščioti vandeniu.“

Ramakrišna tarė: „Kvaila! Aš galiu nuvykti pas keltininką ir jis už du pensus perkels mane į kitą krantą. Jūsų Meistras tėra kvailys. Nueik pas jį ir tegul jis įsisąmonina, kad neturėtų taip tuščiai leisti laiko. Tai juk taip lengvai padaroma.“

Bet protas visuomet yra geidulingas. Protas yra ne kas kita, o geismas, troškimas, kad kas nors atsitiktų. Kartais jis galvoja, kaip gauti daugiau pinigų, didesnius namus, kaip įgyti daugiau garbės, daugiau politinės galios.

 Po to jį nukreipiate dvasingumo link; protas lieka tas pats. Dabar jūs norite daugiau psichinių galių – telepatijos, aiškiaregystės ir visokių kitokių nesąmonių. O protas lieka tas pats – jūs norite daugiau. Tas pat žaidimas tęsiasi...

Po to siekiate telepatijos, aiškiaregystės ar parapsichologinės galios: „Jei jūs galite tai, aš galiu daugiau nei tai. Aš galiu skaityti žmonių, esančių už tūkstančių mylių, mintis.“

Gyvenimas savaime yra stebuklas, bet protas nėra pasiruošęs tai suprasti. Jis nori padaryti ką nors ypatinga, ką nors, ko niekas nedaro, ką nors nepaprasta.

 

* - Meditacijos centro Ojas išverstą ir išleistą įžvalgų ir alegorijų knygą su kortomis Ošo transformacijos taro galima rasti.  

 

Atnaujinta 2018-10-01






Meditacijos centras OJAS
Resortas: Miškinių km. 8, Nemenčinės sen., Vilniaus r.   |     mob. (8-685) 11533 (pagrindinis)  
Buveinė: Pavasario g. 21d   |   LT-10309 Vilnius   |  mob. (8-685) 11533 (pagrindinis)   |   mob. (8-619) 11551      

Telefonais atsakome I-V 9-12 val., VI 14-17 val., išskyrus per meditacinius kursus

el. p.:   |   svetainė: http://www.ojasmc.eu

© Meditacijos centras "Ojas" 2021. All rights reserved. Copyright information



Naujienos