LietuviškaiLT   EnglishEN  

Meditacijos centras Ojas
 

Religinės bendruomenės Ošo meditacijos centras „Ojas“ pranešimas spaudai

Dėl dvasios ir religijos laisvės Lietuvoje

2005-11-13 televizijos kanalo TV3 laidos „Savaitės komentarai“ (toliau tekste – Laida) metu buvo paskleista tikrovės neatitinkanti informacija apie religinę bendruomenę Ošo meditacijos centrą “Ojas” (toliau tekste – Bendruomenė), žeminami Bendruomenės narių bei Bendruomenės kaip juridinio asmens reputaciją.

Religinė bendruomenė Ošo meditacijos centras “Ojas” pradėjo formuotis 1992 m. Bendruomenė nuo 1997 metų keletą kartų kreipėsi į LR Teisingumo ministeriją (TM) įregistruoti ją religine bendruomene, tačiau TM Bendruomenės neregistravo motyvuodama, viena vertus, savų katalikiškos pakraipos religijotyrininkų (Arūnas Peškaitis, Donatas Glodenis) ar jų kviestų ekspertų (doc., dr. Gintaras Beresnevičius) įsivaizduojamais sveikatos ir moralės pažeidimais, bet nepateikiant jokių faktų, arba kita vertus – Dievo, mesijų bei ritualų trūkumu.

Meditacinėje religijoje, kokią išpažįsta ir praktikuoja Bendruomenė, Dievas, mesijai ir ritualai dvasingumui reikalingi tik tiek, kiek ir policija ar Teisingumo ministerija – moralei ir meilei. Meditacinėje religijoje vidiniai kūnai, siela, kūno mirtis bei naujo kūno gimimas – reinkarnacija, kiti anapusiniai dalykai, kaip ir aukščiausias dvasinis potyris – prašvitimas ar nirvana yra tiesiogiai patiriami. Tai gilėjančios meditacijos potyriai. Joje taip pat aiškiai yra patiriama kundalini, seksualinės ir vitalinės energijos transformacija į bet kokį veiksmą, kūrybiškumą ir meilę. Energija apibūdinama geba atlikti darbą atitinkamoje sferoje. Meditacinėje religijoje gyvenimas, gamtos ir sąmonės evoliucija, mokslas ir dvasingumas yra absoliučiai suderinami, o meditacija kilsteli juos į naujas nematytas aukštumas. Medituojant didžioji dalis apsėstumų, ligų, iškrypimų ir nelaimių atkrinta savaime, o jas pakeičia sveikata ir gerovė, taika ir palaima.

Deja, to nežinodami ar bijodami naujovių, apie dešimt metų tuo naudojosi kai kurie žurnalistai, bulvarinė ir katalikiškos pakraipos žiniasklaida, o Bendruomenė nebūdama juridiniu asmeniu negalėjo teisiškai ginti savo teisių ir laisvių. Tenka apgailestauti, jog prie Bendruomenės diskriminacijos ir niekinimo ypač prisidėjo ir kai kurie katalikai valdininkai: buvęs LR Vyriausybės patarėjas religijų klausimais p. Petras Plumpa, TM vyriausias specialistas Arūnas Peškaitis. Jeigu p. P.Plumpa tik diskriminavo ir falsifikavo duomenis, tai klierikas A.Peškaitis dar ir melavo.

Tik įstojus į Europos Sąjungą Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2005 metų vasario 4 d. nutarimu nustačius, jog Bendruomenės „pateiktuose įstatuose teiginių apie grupinį seksą kaip meditacijos formą ar pan. nėra, teisme apklausti liudytojai tokią meditacijos praktiką neigia, faktinių duomenų, patvirtinančių, kad Ošo meditacijos centras „ Ojas” savo veikloje tokius veiksmus praktikuoja, nėra surinkta.“, Bendruomenė vadovaujantis Lietuvos Respublikos Religinių bendruomenių ir bendrijų įstatymo nuostatomis 2005 m. balandžio 12 d. buvo įregistruota LR juridinių asmenų registre. Teisinis statusas: religinė bendruomenė. Bendruomenės lyderis yra Mečislovas Vrubliauskas.

„Svarbiausių įvykių Lietuvoje apžvalgos ir analizės“ - taip save pristato televizijos kanalo TV3 laida „Savaitės komentarai“, tuo sudarydami rimtos ir objektyvios analitinės laidos įvaizdį visuomenėje. Tačiau 2005 m. lapkričio 13 d. televizijos kanalo TV3 laidos „Savaitės komentarai“ metu buvo paskleista tikrovės neatitinkanti informacija, nors tiksli informacija buvo žinoma ir pagal Bendruomenės įregistravimo faktą, ir pagal 2005 lapkričio 11 d. M. Vrubliausko interviu TV3 žurnalistei Anai Cvetkovai, kuriame jis moralės pažeidimų ir seksualinių iškrypimų ieškančios TV3 laidos „Savaitės komentarai“ bendraautorei aiškiai pareiškė, jog tokių ir panašių dalykų religinėje bendruomenėje Ošo meditacijos centras „Ojas“ nebuvo ir nėra.

Neturint nė vieno fakto, žemiau nurodyti Laidos vedėjos žurnalistės Jolantos Butkevičienės ir žurnalistės Jurgitos Barzdžiuvienės teiginiai:

„J.Butkevičienė: Šįkart „Savaitės komentaruose“ – apie grėsmes: <...> maldas su orgijomis derinanti sekta <...> Net trijuose didžiausiose Lietuvos miestuose įsikūrę sektantai iš savo būsimų narių reikalauja pažymų, kad tie neserga venerinėm ligom <...>

J.Barzdžiuvienė: <...> mūsų žiniomis, teisinga meditacija pagal Ošo turi baigtis lytiniu aktu, o geras seansas – tikromis orgijomis. <...> Sektantai neneigia meditaciją siejantys su seksu. <... > Sektantai, žinoma, neigė organizuojantys orgijas <...>“,

aiškiai pažeidžia LR Konstitucijos 26 straipsnio, Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos 9 straipsnio, LR Žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso 3, 6, 19, 38, 54, 56, 57 straipsnių, LR visuomenės informavimo įstatymo 20 straipsnio, LR Civilinio kodekso 2.22 straipsnio, 2.24 straipsnio nuostatas.

Tenka apgailestauti, jog ir Laidoje dalyvavęs Vytauto Didžiojo universiteto (VDU) dėstytojas, Mons. A.Jagelavičius greičiau iš nemokšiškumo, nei meluodamas kalbėjo: „Radžnišas <...> buvo išvarytas <...>, ir iš pačios Indijos“ arba „Kaip medituojant įeit į tą aktą“.

Mums yra žinoma, jog dėl klaidingos identifikacijos iš VDU Katalikų teologijos fakulteto studentai patenka į psichiatrines ligonines, o meditacija jiems labai padeda gyvenime ir darbe ar net išgydo. Dar daugiau. LNK „Srovių“ laida vienos merginos VDU studentavimo laikotarpiu kilusios psichinės ligos požymius falsifikuodama bandė priskirti Ošo meditacijos centrui „Ojas“. Nors merginai ir buvo padaryta didžiulė žala, falsifikacija iki šiol vis dar nėra tinkamai žinoma visuomenei.

Dėl minėtos Laidos ir kitų negerovių Bendruomenė paruošė ir artimiausiu metu įteiks atitinkamus dokumentus Televizijos kanalo TV3 vadovams ir Žurnalistų etikos inspektoriui.

Bendruomenė prašo ir kviečia visus žurnalistus, rašančius religinėmis ir dvasinėmis temomis, nesišvaistyti žodžiais, o dėlioti juos lyg brangakmenius, išauginti juos iš savo širdies lyg rožę ar lotosą, nes tik tuomet jie bus gyvi ir galės pražysti. Žmonės, einantys dvasiniu keliu, atneša meilę, tiesą ir laisvę ne tik sau, bet ir visiems Lietuvos, Žemės žmonėms. Argi žodžio ir dvasios ieškotojams nepakeliui?

Bendruomenės Lyderis, Mečislovas Vrubliauskas
2005-12-12

Išpublikuota BNS 2005-12-12


Meditacijos centras OJAS
Resortas: Miškinių km. 8, Nemenčinės sen., Vilniaus r.   |     mob. (8-685) 11533 (pagrindinis)  
Buveinė: Pavasario g. 21d   |   LT-10309 Vilnius   |  mob. (8-685) 11533 (pagrindinis)   |   mob. (8-619) 11551      

Telefonais atsakome I-V 9-12 val., VI 14-17 val., išskyrus per meditacinius kursus

el. p.:   |   svetainė: http://www.ojasmc.eu

© Meditacijos centras "Ojas" 2021. All rights reserved. Copyright informationNaujienos