LietuviškaiLT   EnglishEN  

Meditacijos centras Ojas
 

Dėkingumas*

<...> Dėkingumas yra dieviškas. Jei šiame šimtmetyje kas nors buvo prarasta, tai dėkingumas.

  

Ar žinote, kad kai įkvepiate, tai esate ne tas, kuris buvo įkvėpimo pradžioje? Nes jei tuo momentu kvėpavimo energija neįeitų, jūs negalėtumėte to padaryti. Ar esate tas, kuris gimė? Ne, tai nebuvote jūs. Jūs gimdamas nevaidinote jokio sąmoningo vaidmens, tai nebuvo jūsų sprendimas. Ar jūs įsisąmoninate, koks stebinantis yra mažas kūnas, kurį jūs gavote? Tai didžiausias stebuklas žemėje. Jūs valgote nedaug maisto ir šis mažas skrandis jį suvirškina – tai didingas stebuklas.

Mokslas labai progresavo, bet jei mes pastatytume didžiulę gamyklą ir į darbą įtrauktume tūkstančius specialistų, vis tiek būtų labai sunku suvirškinti net paprasčiausią čapatį ir paversti jį krauju. Taip, yra sunku suvirškinti čapatį ir transformuoti jį į kraują, o jūsų kūnas daro stebuklus visas dvidešimt keturias valandas per parą – šis mažas kūnas, keletas kaulų ir truputis mėsos. Mokslininkai sako, kad kūnas yra padarytas iš medžiagų, kurios kainuoja keturias ar daugiausia penkias rupijas. Jis nepadarytas iš brangių medžiagų. Toks didelis stebuklas yra su jumis visas dvidešimt keturias valandas per parą, o jūs net nesate jam dėkingi!

Ar kada nors mylėjote savo kūną? Ar kada nors esate pabučiavę savo rankas? Ar kada nors žiūrėjote su meile į savo akis? Ar jūs kada nors supratote, koks vyksta nuostabus dalykas? Sunku surasti tarp jūsų nors vieną žmogų, kuris myli savo akis ir kuris bučiavo savo rankas, kuris patyrė didelį dėkingumą šiam nuostabiam kūnui, kuris veikia be žmogaus žinojimo ir netgi be jo dalyvavimo.

Todėl pirmiausia būkite dėkingi savo kūnui. Tik tas, kuris dėkingas savo kūnui, gali būti dėkingas ir kitų žmonių kūnams. Pirmiausia prisipildykite meile savo kūnui, nes tik tas, kuris jaučia meilę savo kūnui, gali mylėti ir kitų žmonių kūnus. Žmonės, kurie nuteikia jus prieš savo kūną, nėra religingi. Žmonės, kurie sako jums, kad kūnas yra jūsų priešas, kad jis yra blogas, kad jis yra tas ir anas, nėra religingi. Kūnas yra didingas stebuklas. Kūnas yra nepaprastai naudingas – būkite jam dėkingi.

Kas yra kūnas? Kūnas sudarytas iš penkių elementų – būkite dėkingi kūnui, būkite dėkingi šiems penkiems elementams.

Kas atsitiks, jeigu vieną dieną saulė mirs? Mokslininkai sako, kad po keturių tūkstančių milijonų metų saulė nustos švietusi. Ji davė pakankamai daug šviesos, ji tuštėja. Ateis diena, kai ji nebešvies. Dabar mes manome, kad saulė tekės kiekvieną dieną. Bet ateis diena, kai žmonės eidami miegoti galvos, kad saulė rytoj patekės, o ji nepatekės. Kas tuomet atsitiks? Tuomet ne tik saulė mirs, pats gyvenimas mirs, nes jį palaiko saulė, nes visas karštis ir energija atsklinda iš jos.

Jūs sėdite ant vandenyno kranto. Ar kada nors pagalvojote, kad septyniasdešimt procentų jūsų kūno sudaro vandenyno vanduo? Žmogus gimė sausumoje, bet pirmieji mikroorganizmai atsirado vandenyne. Jūs nustebsite sužinoję, kad ir dabar sūraus vandens proporcija jūsų kūne yra ta pati kaip vandenyne. Kai ši proporcija nors kiek pasikeičia, jūs pradedate negaluoti.

Ar sėdėdami ant vandenyno kranto kada nors prisiminėte, kad savo viduje jūs turite kažką iš vandenyno? Jūs turėtumėte būti dėkingi ir vandenynui, kuris yra jūsų viduje, taip pat turėtumėte būti dėkingi saulės šviesai už saulę, kuri yra jūsų viduje ir turėtumėte būti dėkingi vėjui, kuris padeda jums kvėpuoti. Jūs turėtumėte būti dėkingi dangui ir žemei, per kuriuos atsiradote. Tai aš vadinu dėkingumu, dievišku dėkingumu.

©Foto iš Ojas archyvo 
©Foto iš Ojas archyvo 

Jūs negalite tapti religingu, jei nejausite tokio dėkingumo. Kaip gali nedėkingas žmogus tapti religingu? Kartą nuolat pradėję jausti šį dėkingumą, jūs nustebsite – jis pripildys jus gilia taika, didinga misterija. Po to jūs suprasite vieną dalyką, kad nesate verti gauti visus šiuos dalykus, bet dėl to, kad jūs juos turite, jūs esate pilni dėkingumo. Jūs būsite pilni dėkingumo, nes tai, ką esate gavę, suteikia jums pasitenkinimo pojūtį.

Išreikškite dėkingumą. Raskite būdų dėkingumui ugdyti ir jūsų meditacija gilės. Gilės ne tik meditacija, bet nepaprastai pasikeis visas jūsų gyvenimas. Jis pasidarys visiškai kitoks, jame atsiras kažkas visiškai naujo.

Jėzus buvo nukryžiuotas ir mirdamas pasakė: „Tėve, atleisk jiems. Prašau atleisti jiems, nes jie nežino, ką daro“ – tai buvo jo užuojauta – „ir antra, buvo atstumas tarp jų ir manęs, o dabar šis tarpas dingo. Jie padėjo man pašalinti tą atstumą, kuris buvo tarp mūsų. Už tai aš esu jiems dėkingas.“

Kai jūs su kuo nors gyvenime bendraujate, nuolat prisiminkite dėkingumą. Taip jūsų gyvenimas taps nuostabus.<...>

 

 

* - Meditacijos centro Ojas išverstą ir išleistą Ošo knygą "Meditacijos kelias" galima rasti.  

Atnaujinta 2015-09-14


Meditacijos centras OJAS
Resortas: Miškinių km. 8, Nemenčinės sen., Vilniaus r.   |     mob. (8-685) 11533 (pagrindinis)  
Buveinė: Pavasario g. 21d   |   LT-10309 Vilnius   |  mob. (8-685) 11533 (pagrindinis)   |   mob. (8-619) 11551      

Telefonais atsakome I-V 9-12 val., VI 14-17 val., išskyrus per meditacinius kursus

el. p.:   |   svetainė: http://www.ojasmc.eu

© Meditacijos centras "Ojas" 2021. All rights reserved. Copyright informationNaujienos