LietuviškaiLT   EnglishEN  

Meditacijos centras Ojas
 

Budalauko ir sąmoningumo šviesa*

©Foto iš Ojas archyvo 
©Foto iš Ojas archyvo 

<...> Meditacijos pamatas yra kūno, minčių, emocijų išvalymas ir patyrimas. Jeigu atsitiks tik tai, ir tuomet jūsų gyvenimas taps labai palaimingu. Jeigu atsitiks tik tai, jūsų gyvenimas taps dievišku. Jeigu atsitiks tik tai, jūs būsite susiję su anapus. Bet tai bus tik susitikimas su anapus, jūs nebūsite su juo susilieję. Jūs būsite susiję su anapus, bet vis dar nebūsite su juo vienovėje. Jūs susipažinsite su dieviškumu, bet juo nebūsite. Išvalymas nukreips jus dieviškumo link ir nukreips į jį jūsų žvilgsnį, bet tik tuštumo būsena leis jums susilieti su dieviškumu ir būti su juo vienovėje.

Pirmiausia periferijoje pažinsite tiesą, o centre jūs tapsite tiesa. Todėl dabar kalbėsiu apie antrą fazę. Aš pavadinau pirmą fazę išvalymu; antrą fazę aš vadinu tuštuma. Žinomos trys tuštumos pakopos: kūno lygmens, proto lygmens ir emocijų lygmens pakopos.

Jaustis be kūno yra priešinga identifikacijai su kūnu. Jūs esate identifikavęsi su kūnu. Jūs nejaučiate: „Tai mano kūnas“, priešingai kažkokiame tai lygyje tebejaučiate: „Aš esu kūnas“. Jei jausmas, kad jūs esate kūnas, dingsta, tuomet jūs tampate bekūniu. Jeigu jūsų identifikacija su kūnu nutrūksta, tuomet jūs tampate bekūniu.

<...>

Štai kodėl Krišna sako: „Tai, ko ugnis negali sudeginti, tai, ko strėlė negali perverti, ko kardas negali nukirsti, ta esatis, ta būtis yra mūsų viduje. Integruota būtis, kurios ugnis negali sudeginti ir strėlė negali perverti, yra mūsų viduje“.

Tos būties ir disidentifikavimosi su kūnu bei jausmo, kad nesate kūnas, įsisąmoninimas yra bekūniškumas. Bet jūs turėsite kažką daryti, kad šis identifikavimasis atkristų. Jūs turėsite išmokti tai palikti. Be to, kuo tyresnis kūnas, tuo lengviau atkrinta identifikavimasis su kūnu. Kuo kūno būsena tyresnė, tuo greičiau įsisąmoninsite, kad nesate kūnas. Štai kodėl kūno švarumas yra bekūniškumo bazė, o bekūniškumas yra aukščiausias jo vaisius.

©Foto iš Ojas archyvo
 ©Foto iš Ojas archyvo

Kaip galite suprasti, kad nesate kūnas? Jūs tai turėsite patirti. Stovėdamas, sėdėdamas, miegodamas ar pabudęs bandykite prisiminti ir jeigu yra nors truputį teisingas atidumas, jeigu nors truputį įsisąmoninote kūno funkcionavimą, jūs žengėte pirmą žingsnį tuštumai sukurti.

Jeigu einate keliu, įsižiūrėkite giliai į save ir pamatysite, kad yra kažkas, kuris neina. Jūs einate, jūsų rankos ir kojos juda, bet jumyse yra kažkas, kas neina, kas tik stebi ėjimą.

Kai jums kažkiek skauda ranką ar koją, kai susižalojate koją, dėmesingai pažiūrėkite vidun – ar sužalotas jūs, ar sužalotas jūsų kūnas, o jūs esate identifikavęsis su skausmu? Kai kur nors kūne yra skausmas, įsisąmoninkite, ar skausmas yra jumyse, ar jūs paprasčiausiai liudijate skausmą, esate skausmo liudytojas.

Kai esate alkani, dėmesingai pažiūrėkite, ar jūs esate alkanas, ar kūnas yra alkanas, o jūs paprasčiausiai tai liudijate. Kai yra laimė, taip pat stebėkite ir jauskite, kur iš tikrųjų ši laimė yra.

Visame tame, kas atsitinka jūsų gyvenime, kai stovite, sėdite, vaikštote, miegate ar esate pabudę, viskas, kas jums reikalinga, tai prisiminti, kad reikia būti sąmoningam ir nuolat stengtis matyti, kur viskas iš tikrųjų vyksta. Ar tai iš tikrųjų atsitinka jums, ar jūs tik esate liudytojas?

Jūsų identifikavimosi įprotis yra gilus. Jūs galbūt net pradedate verkti, stebėdami filmą, ar žaisdami, be to, jūs galite pradėti juoktis. Kai šviesos teatre vėl užsidega, jūs slapta nusišluostote ašaras, kad niekas jų nepamatytų. Jūs verkėte, jūs identifikavotės su filmu. Jūs identifikavotės su herojumi, su asmeniu – jam atsitiko kažkas skausmingo, o jūs identifikavotės su jo skausmu ir pradėjote verkti.

Protas, kuris galvoja, kad tuomet, kai kas nors atsitinka jūsų kūnui, tai atsitinka jums, yra nelaimingas ir kenčia. Visų jūsų nelaimių priežastis yra tik viena – tai jūsų identifikavimasis su savo kūnu. Be to, tėra ir tik viena jūsų laimės priežastis – tai identifikavimosi su kūnu nutraukimas ir įsisąmoninimas, kad nesate kūnas.

Tam reikia teisingai prisiminti. Tam reikia teisingai prisiminti visus savo kūno veiksmus, teisingai įsisąmoninti, teisingai stebėti visus savo veiksmus. Tai procesas: pasijausite bekūniu teisingai stebėdami kūną.

Būtina kūną stebėti. Kai einate vakare gulti, svarbu įsisąmoninti, kad gulasi jūsų kūnas, ne jūs. O rytą, kai keliatės iš lovos, svarbu įsisąmoninti, kad iš lovos keliatės ne jūs, o jūsų kūnas. Ne jūs miegojote, miegojo tik jūsų kūnas. Kai valgote, įsisąmoninkite, kad valgo jūsų kūnas, o kai velkatės rūbus, įsisąmoninkite, kad rūbai pridengia ne jus, o tik kūną. Tuomet, kai kas nors jus užgaus, tai įsisąmoninęs jūs galėsite prisiminti, kad sužalotas tėra kūnas, ne jūs. Taip pat nuolat prisimenant tam tikrame taške bus pasiektas protrūkis, kai identifikavimasis bus nutrauktas.

<...> Jeigu tai darysite visą laiką dvidešimt keturias valandas per parą – vaikščiodami, keldamiesi, sėsdamiesi, kalbėdami ir visą laiką įsisąmonindami, kad jūs nesate kūnas – tuomet kūnas bus tik tuštuma.

 

 

* - Meditacijos centro Ojas išverstą ir išleistą Ošo knygą "Meditacijos kelias" galima rasti.  

Atnaujinta 2015-08-25


Meditacijos centras OJAS
Resortas: Miškinių km. 8, Nemenčinės sen., Vilniaus r.   |     mob. (8-685) 11533 (pagrindinis)  
Buveinė: Pavasario g. 21d   |   LT-10309 Vilnius   |  mob. (8-685) 11533 (pagrindinis)   |   mob. (8-619) 11551      

Telefonais atsakome I-V 9-12 val., VI 14-17 val., išskyrus per meditacinius kursus

el. p.:   |   svetainė: http://www.ojasmc.eu

© Meditacijos centras "Ojas" 2021. All rights reserved. Copyright informationNaujienos