LietuviškaiLT   EnglishEN  

Meditacijos centras Ojas
 

Bendruomenės skundas ŽEI

Žurnalistų etikos inspektoriui Romui Gudaičiui

T. Vrublevskio g. 6, 01100 Vilnius

Faksu: (8~5)2663682

el. paštu: romas.gudaitis@lrs.lt

2005-12-12, Vilnius

SKUNDAS

Dėl 2005-11-13 televizijos kanalo TV 3 laidos „Savaitės komentarai“ metu paskleistų tikrovės neatitinkančių žinių

2005-11-13 televizijos kanalo TV 3 laidos „Savaitės komentarai“ (toliau tekste – Laida) metu buvo paskleista tikrovės neatitinkanti informacija apie religinę bendruomenę Ošo meditacijos centrą “Ojas” (toliau tekste – Bendruomenė), žeminami Bendruomenės narių bei Bendruomenės kaip juridinio asmens reputaciją.

Religinė bendruomenė Ošo meditacijos centras “Ojas” pradėjo formuotis 1992 m. Bendruomenė nuo 1997 metų keletą kartų kreipėsi į LR Teisingumo ministeriją (TM) įregistruoti ją religine bendruomene, tačiau TM Bendruomenės neregistravo motyvuodama įvairiausiais TM katalikiškos pakraipos religijotyrininkų (Arūnas Peškaitis, Donatas Glodenis) ar jų kviestų ekspertų (doc., dr. Gintaras Beresnevičius) įsivaizduojamais sveikatos ir moralės pažeidimais, bet nepateikiant jokių faktų ar dvasingumui nebūtinų Dievo bei ritualų trūkumu. Tuo naudojosi bulvarinė ir atitinkamos pakraipos žiniasklaida, nes Bendruomenė nebūdama juridiniu asmeniu beveik visiškai negalėjo teisiškai ginti savo teisių ir laisvių. Meditacinėje religijoje, kokią išpažįsta ir praktikuoja Bendruomenė, Dievas ir ritualai dvasingumui reikalingi tiek, kiek ir teisė ar menas – moralei ir meilei.

Galiausiai Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2005 metų vasario 4 d. nutarimu nustačius, jog Bendruomenės „pateiktuose įstatuose teiginių apie grupinį seksą kaip meditacijos formą ar pan. nėra, teisme apklausti liudytojai tokią meditacijos praktiką neigia, faktinių duomenų, patvirtinančių, kad Ošo meditacijos centras „ Ojas” savo veikloje tokius veiksmus praktikuoja, nėra surinkta.“, Bendruomenė vadovaujantis Lietuvos Respublikos Religinių bendruomenių ir bendrijų įstatymo nuostatomis 2005 m. balandžio 12 d. buvo įregistruota juridinių asmenų registre. Teisinis statusas: religinė bendruomenė. Bendruomenės lyderis yra Mečislovas Vrubliauskas.

„Svarbiausių įvykių Lietuvoje apžvalgos ir analizės„ - taip save pristato televizijos kanalo TV 3 laida „Savaitės komentarai“, tuo sudarydami rimtos ir objektyvios analitinės laidos įvaizdį visuomenėje. Tačiau 2005 m. lapkričio 13 d. televizijos kanalo TV 3 laidos „Savaitės komentarai“ metu paskleista tikrovės neatitinkanti informacija, nors tiksli informacija buvo žinoma ir pagal Bendruomenės įregistravimo faktą, ir pagal 2005 lapkričio 11 d. M. Vrubliausko interviu TV3 žurnalistei Anai Cvetkovai, kuriame jis į A.Cvetkovos klausimą: „ Ar tiesa, kad, tarkim, būtent pas jus centre, na, malda arba meditacija yra visgi kartais siejama su lytiniu aktu?“
          M. Vrubliauskas: „Niekada.“
          Ana: „O kodėl, norinčių medituoti žmonių, prašoma atsinešti pažymą apie venerines ligas?“
          Mečislovas: „Apie venerines - neprašoma. Mes rūpinamės, kad būtų higiena.“

Žemiau nurodyti Laidos (žurnalistė Jolanta Butkevičienė [laidos vedėja] ir žurnalistė Jurgita Barzdžiuvienė [komentatorė]) teiginiai, mūsų nuomone, pažeidžia LR Konstitucijos 26 straipsnio, Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos 9 straipsnio, LR Žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso 3, 6, 19, 38, 54, 56, 57 straipsnių, LR visuomenės informavimo įstatymo 20 straipsnio, LR Civilinio kodekso 2.22 straipsnio, 2.24 straipsnio nuostatas:

Anonsas, rodytas 2005-11-12, 13d. iki laidos kartotas per 10 kartų ir laidos pradžioje:

„J.Butkevičienė: „Šįkart „Savaitės komentaruose“ – apie grėsmes: <...> ar maldas su orgijomis derinanti sekta kelia grėsmę paauglių psichikai ir moralei?“

Toliau laidoje:

„J.Butkevičienė: Ir dar apie vieną užsieninę madą – malda ir meditacija. O gal paprasčiausios grupinės orgijos? Net trijuose didžiausiose Lietuvos miestuose įsikūrę sektantai iš savo būsimų narių reikalauja pažymų, kad tie neserga venerinėm ligom ir AIDS. Kai tokius žaidimus žaidžia suaugę, galime tik numoti ranka. Tačiau mūsų tyrimas parodė, kad sektantai į savo gretas priima ir nepilnamečius. Tėvelių sutikimo į orgijas linkusiai sektai nereikia.

/…/

J.Barzdžiuvienė: Bet vien kratydamiesi palengvėjimo galime ir nesulaukti. Todėl mūsų žiniomis, teisinga meditacija pagal Ošo turi baigtis lytiniu aktu, o geras seansas – tikromis orgijomis.

/…/

J.Barzdžiuvienė: Neatsitiktinai ši sekta Amerikoje išpopuliarėjo šešiasdešimtaisiais, hipių ir laisvosios meilės laikais. Jos įkūrėjas skelbiasi toleruojantis orgijas. [rodo Ošo]

/…/

J.Barzdžiuvienė: Ypač įdomus šių sektantų požiūris į vaikų gimdymą. Pagal juos, tik transo būsenoj pradėti kūdikiai gimsta geri ir gabūs. [rodo Ošo dinaminės meditacijos ištraukas]

/…/

J.Barzdžiuvienė: Sektantai neneigia meditaciją siejantys su seksu.

/…/

J.Barzdžiuvienė: Prieš tapdamas didžiuoju mokytoju, svamis Prem buvo žinomas kaip paprastas lietuvis – Mečislovas Vrubliauskas nuo Raseinių. Šeštą dešimtį įpusėjęs žemaitis, kaip skelbiama sektos interneto svetainėje, anksčiau krimto technikos mokslus, net apsigynė technikos daktaro disertaciją. Užaugino tris dukras. Tačiau vėliau vyrui galvą susuko Ošo. Įtarimas, kad ši sekta nėra tokia nekalta, kaip skelbiasi, pirmiausia kilo ja pasidomėjusiems Vytauto Didžiojo Universiteto studentams bei dėstytojams.

/…/

J.Barzdžiuvienė: Į sektos būstinę sostinėje atvykusius žurnalistus sektantai pasitiko gerai pasiruošę. Kiekvienas jų žingsnis buvo filmuojamas net dviem kameromis, tiesiai į akis švietė trečiąją akį turinti atverti lemputė. Sektantai, žinoma, neigė organizuojantys orgijas, tačiau prasitarė – pažymų apie lytinę sveikatą iš naujokų pageidaujantys.

/…/

J.Barzdžiuvienė: Orgijas toleruojantys sektantai į savo pinkles nevengia vilioti vaikų ir paauglių. [rodo Ošo dinaminės meditacijos demo ištraukas]“

Tekste pabrauktos niekaip neatitinkančios tikrovės arba Bendruomenę ir jos narius žeminančios citatos.

Manome, kad Lietuvos Respublikoje negalimas toks visuomenės informavimo priemonės neetiškas elgesys Lietuvos Respublikos piliečių, įgyvendinančių savo konstitucinę teisę į tikėjimo ir dvasios laisvę, atžvilgiu. Kadangi Bendruomenė yra įregistruota teisės aktų nustatyta tvarka negali būti jokių jos narių niekinamo traktavimo siejant su “sektantais”, “sektomis”, “orgijomis” ar kitokiais žmogaus orumą įžeidžiančiomis frazėmis.

Ošo meditacijos centras “Ojas” pilnai supranta ir pripažįsta demokratinės visuomenės teisę į žinias, nuomones bei informacijos laisvę. Tačiau šiomis vertybėmis negalima dangstytis diskriminuojant bei niekinant kitaip mąstančius ar kitatikius. Balansas tarp visuomenės informavimo ir asmenų tikėjimo laisvės turi būti adekvatus.

Atsižvelgiant į tai, kas nurodyta Žurnalistų etikos inspektoriaus maloniai prašome:

1) Nustatyti ar 2005-11-13 televizijos kanalo TV 3 laidos „Savaitės komentarai“ metu paskleista informacija (ir jos paskleidimo būdas) apie religinę bendruomenę Ošo meditacijos centrą “Ojas” ir/ar jos narius atitinka Visuomenės informavimo įstatymo, kitų teisės aktų reikalavimus ir žurnalistų ir leidėjų etikos principus;

2) Jeigu būtų nustatyti pažeidimai – taikyti teisės pažeidėjams teisės aktų numatytas sankcijas. Esant papildomos informacijos ar dokumentų poreikiui, prašome susisiekti su mumis Jums patogiu būdu. Būsime dėkingi už informaciją apie tyrimo eigą ir jo baigtį.


Priedai:
            1. Religinės bendruomenės registravimo pažymėjimas;
            2. TV 3 Laidos stenograma.


Pagarbiai,

Ošo meditacijos centras “Ojas”

Lyderis Mečislovas Vrubliauskas

____________________________

                          (parašas)

Ojas, 2005-12-14


Meditacijos centras OJAS
Resortas: Miškinių km. 8, Nemenčinės sen., Vilniaus r.   |     mob. (8-685) 11533 (pagrindinis)  
Buveinė: Pavasario g. 21d   |   LT-10309 Vilnius   |  mob. (8-685) 11533 (pagrindinis)   |   mob. (8-619) 11551      

Telefonais atsakome I-V 9-12 val., VI 14-17 val., išskyrus per meditacinius kursus

el. p.:   |   svetainė: http://www.ojasmc.eu

© Meditacijos centras "Ojas" 2021. All rights reserved. Copyright informationNaujienos