LietuviškaiLT   EnglishEN  

Meditacijos centras Ojas
 

Aš tikiu Dievą, bet jūs sakote, kad tikėjimas yra žalingas. Ar turėčiau atsisakyti savo tikėjimo?*

  

Argi atsakymo į tavo klausimą nėra pačiame klausime? Kokios tai rūšies tikėjimas, kad jį galima laikyti ar panorėjus paleisti? Tai yra tik akla mentalinė idėja, kuri akivaizdžiai neturi jokios vertės. Tai tėra aklas tikėjimas, o kuo mažiau gyvenime aklumo, tuo geriau.

Aš nekviečiu jūsų tikėti, aš kviečiu jus pažinti. Vertinga tik ta proto būsena, kuri ateina per pažinimą, per realizavimą. Jeigu norite, jūs galite ją vadinti „teisingu tikėjimu”, bet tai nėra tikėjimas, tai – pažinimas.

Netikėkite tiesa, ieškokite jos, suraskite ją. Bet neįsikabinkite į jokį tikėjimą ar koncepciją. Tai yra proto silpnumo ženklas. Tai yra mieguistumas; tai yra aplaidumas. Kelias apsisaugoti nuo tiesos ieškojimo yra pražūtingas.

Aklas tikėjimas tėra pastangų realizuoti savastį vengimas. Tam tikra prasme tai ne kas kita, o savižudybė, nes kartą įkritus į šį griovį, tampa neįmanoma kopti į tiesos viršukalnes. Šie du keliai jus veda priešingomis kryptimis. Viena yra griovys, į kurį įkrintate, o kita – aukšta viršukalnė, į kurią įkopiate.

Tikėjimas yra lengvas dalykas, nes nėra reikalinga, kad žmogus ką nors darytų. Ta prasme pažinimas nėra lengvas. Pažinimas yra visiška gyvenimo transformacija. Tikėjimas viso labo tėra išorinis apdaras; pažinimas – vidinė revoliucija. Natūralu, kad tikėjimo lengvumas numeta religiją nuo dvasinių pastangų ugnies į aklo tikėjimo snaudulį. Religija nėra tikėjimas, bet, deja, šiandien kaip tik tokia yra minios religija. Štai kodėl tai, kas, atrodytų, yra „minios religija”, yra tai, ko aš negaliu pavadinti religija. Dėl tokios religijos Karlas Marksas yra teisus: tai ne religija, o tik opiumas. <...>

Jums buvo pasakyta tikėti šventraščiais, tikėti Dievo žodžiais, tikėti religijos mokytojais. Aš visai to nesakau. Aš sakau: tikėkite savimi. Tik pažindami save jūs galite pažinti tai, kas yra šventraščiuose, kokie yra Dievo žodžiai. Tas, kuris netiki savimi, aptinka, kad visi kiti jo tikėjimai yra beprasmiai. Argi galite stovėti ant kieno nors kito kojų, jeigu negalite stovėti ant savų? Buda pasakė: „Būkite šviesa sau. Būkite savo paties prieglobsčiu. Nėra tinkamo prieglobsčio, išskyrus savasties prieglobstį.” Aš sakau tą patį dalyką.

 

* - Meditacijos centro Ojas išverstą ir išleistą Ošo knygą "Tobulumo kelias" galima rasti.    

Atnaujinta 2017-11-27


Meditacijos centras OJAS
Resortas: Miškinių km. 8, Nemenčinės sen., Vilniaus r.   |     mob. (8-685) 11533 (pagrindinis)  
Buveinė: Pavasario g. 21d   |   LT-10309 Vilnius   |  mob. (8-685) 11533 (pagrindinis)   |   mob. (8-619) 11551      

Telefonais atsakome I-V 9-12 val., VI 14-17 val., išskyrus per meditacinius kursus

el. p.:   |   svetainė: http://www.ojasmc.eu

© Meditacijos centras "Ojas" 2021. All rights reserved. Copyright informationNaujienos