LietuviškaiLT   EnglishEN  

Meditacijos centras Ojas
 

Ar sąmoningumas yra didesnė vertybė negu meilė?*

Aukščiausia viršūnė yra visų vertybių – tiesos, meilės, budrumo, autentiškumo, totališkumo – kulminacija. Aukščiausioje viršūnėje jos nedalomos. Jos atskirtos tik tamsiuose nesąmoningumo slėniuose. Jos atskirtos tik tuomet, kai yra užterštos, sumaišytos su kitais dalykais. Tuo momentu, kai jos tampa grynomis, jos tampa vienove, kuo jos grynesnės, tuo arčiau susiliejimas su kitu.

Pavyzdžiui, kiekviena vertybė egzistuoja daugelyje planų, kiekviena vertybė yra daugelio laiptelių kopėčios. Geismas yra žemiausias meilės laiptelis, kuris liečia pragarą, o meilė yra malda – aukščiausias laiptelis, kuris liečia dangų. Tarp šių dviejų yra daug lengvai atskiriamų planų.

Geisme meilės yra tik vienas procentas, devyniasdešimt devynis procentus sudaro kiti dalykai: pavydas, ego, triukai, savininkiškumas, pyktis, seksualumas. Jis fiziškesnis, chemiškesnis, jame nėra nieko daugiau kaip tai. Tai labai paviršutiniška, tik odos gylis.

Kai jūs kylate aukštyn, dalykai gilėja, juose atsiveria naujos dimensijos. Tai, kas buvo tik fiziologiška, pradeda įgyti ir psichologines dimensijas. Tai, kas buvo ne kas kita kaip biologija, pradeda virsti psichologija. Mūsų biologija yra panaši į gyvulių, bet mūsų psichologija nepanaši į gyvulių.

Kai meilė auga dar aukščiau ar giliau, o tai tas pats, tuomet ji įgauna kažką dvasiško. Ji tampa metafizine. Tik budos, krišnos, kristūs žino šią meilės kokybę.

Meilė, kaip ir visos kitos vertybės, išplitusi visame kelyje. Kai meilė yra šimto procentų grynumo, jūs negalite rasti jokio skirtumo tarp meilės ir sąmoningumo; tuomet tai ne du dalykai. Jūs negalite rasti jokio skirtumo tarp meilės ir Dievo, jie nėra du dalykai. Iš čia kilęs Jėzaus tvirtinimas, kad Dievas yra meilė. Jis padaro juos sinonimais. Tai yra didingas insaitas.

Periferijoje viskas atrodo atskirta viena nuo kito, periferijoje egzistencija yra daugialypė. Kai artėjate prie centro, daugialypiškumas pradeda tirpti, dingti, ima atsirasti vienovė. Centre viskas yra viena.

Tokiu būdu jūsų klausimas teisingas tik tuo atveju, jeigu nesuprantate aukščiausios meilės ir sąmoningumo kokybės. Jis absoliučiai netinkamas, jeigu esate žvilgtelėję į Everestą, į aukščiausią viršūnę.

Jūs klausiate: „Ar sąmoningumas yra aukštesnė vertybė negu meilė?“

Nieko nėra aukštesnio ar žemesnio; faktiškai tai iš viso ne dvi vertybės. Tai tik du keliai, kurie veda iš slėnio į viršūnę. Vienas kelias yra sąmoningumas, meditacija: tai zeno kelias. Kitas yra meilės kelias, atsidavimo, bhaktos, sufijų kelias. Šie du keliai yra atskirti tik tuomet, kai pradedate kelionę, jūs turite pasirinkti. Kurį bepasirinktumėte, jis nuves jus į tą pačią viršūnę. Ir kuo jūs arčiau viršūnės, tuo labiau stebėsitės: kitu keliu ėję vis labiau artėja prie jūsų. Palaipsniui palaipsniui keliai pradeda įsilieti vienas į kitą. Tuo metu, kai jūs pasiekiate viršūnę, lieka vienas.

Asmuo, kuris eina sąmoningumo keliu, sutiks meilę kaip sąmoningumo pasekmę, kaip papildomą priedą, kaip šešėlį. O asmuo, kuris eina meilės keliu, sąmoningumą sutiks kaip pasekmę, kaip papildomą priedą, kaip meilės šešėlį. Tai dvi tos pačios monetos pusės.

Atsiminkite, jei sąmoningumui trūks meilės, tuomet jis dar negrynas, jis dar nepažintas šimto procentų grynumu. Tai netikras sąmoningumas, jis sumaišytas su nesąmoningumu. Tai ne gryna šviesa, jūsų viduje yra dar tamsios duobės, kurios vis dar veikia, funkcionuoja, daro jums įtaką ir dominuoja virš jūsų. Jei jūsų meilė yra be sąmoningumo, tuomet tai dar ne meilė. Tai kažkas žemesnio, kažkas arčiau geismo negu maldos.

Tegul tai būna kriterijus: jei jūs sekate sąmonės keliu, tuomet kriterijus tebūna meilė. Jei jūsų sąmonė staiga sužydi meile, galite būti įsitikinę, kad atsirado sąmoningumas, kad pasiekta samadhi. Jei einate meilės keliu, tuomet kaip kriterijus, kaip požymis tebus sąmoningumas. Kai staiga lyg iš niekur pačiame jūsų meilės centre pradeda atsirasti sąmoningumo liepsna, galite būti visiškai tikras... Džiaukitės! Jūs sugrįžote namo.

 

* - Meditacijos centro Ojas išverstą ir išleistą Ošo knygą "MEDITACIJA – PIRMOJI IR GALUTINĖ LAISVĖ. Senovės ir šiuolaikinių meditacijų praktinis vadovas." galima rasti.  

Atnaujinta 2018-02-26


Meditacijos centras OJAS
Resortas: Miškinių km. 8, Nemenčinės sen., Vilniaus r.   |     mob. (8-685) 11533 (pagrindinis)  
Buveinė: Pavasario g. 21d   |   LT-10309 Vilnius   |  mob. (8-685) 11533 (pagrindinis)   |   mob. (8-619) 11551      

Telefonais atsakome I-V 9-12 val., VI 14-17 val., išskyrus per meditacinius kursus

el. p.:   |   svetainė: http://www.ojasmc.eu

© Meditacijos centras "Ojas" 2021. All rights reserved. Copyright informationNaujienos