LietuviškaiLT   EnglishEN  

Meditacijos centras Ojas
 

Ar reikalingas Dievo įsakymas „Neminėk Viešpaties vardo be reikalo“?*

Ten, kur yra meilė ir tiesa, įsakymų nėra ir nereikia. Besąlyginė meilė teka tik tuomet, kai nėra jokio įsakymo. Jie ne tik kad nereikalingi, bet ir trukdo. Įsakinėja carai, dievai ir jų atstovai. Argi jų įsakymai reikalingi ne tam, kad valdytų ir išnaudotų žmones? Pabandyk ištarti tiesos vardą, meilės ar sąmoningumo vardą ir suprasi esmę. Viena vertus, net draugo vardo nereikėtų tarti be reikalo. O kita vertus, argi mylimojo vardą tariame iš reikalo? Iš meilės.

Užrašytas vardas ir garsas turi tam tikrą formą, energiją, kryptį, poveikį. Garsui svarbiausia pats garsas ir jo energija. Su dievų vardais yra daug nesusipratimų. Visi tie vardai nėra pirminiai. Tūkstančiai meditatorių, budos atrado, kad pereinant iš psichinio lygmens į dvasinį kūną ir atvirkščiai girdimas pirminis garsas AUM. Jis turi net atskirą simbolį ir nurodo į aukščiausią sąmoningumą. Tai nepaprasto grožio garsas, koks neįmanomas fiziniame pasaulyje. Iš garso AUM kilo visi kiti garsai. Pradžioje buvo tyla ir pabaigoje lieka tyla. O tarp jų yra daug garsų, daug triukšmo. Meilė ir meditacija prasideda ketvirtame lygmenyje, prabudus širdies centrui ketvirtame kūne. Penktame ir aukštesniuose kūnuose garsai nėra reikalingi ar net jų nelieka.

Ar žinote, kad ir garsas „amen“ kilo iš garso „Aum“ ar „Oum“, o kartais rašomo „Om“? Lietuviškas garsas omuo ar rusiškas um – irgi. AUM – subtiliausias garsas. Argi jį tariame be reikalo? Yra ir kitokie garsai. Siekiant garsu paskatinti judėjimą iš ketvirto kūno ne išorėn, o vidun, dar reikia nurodyti ir kryptį. Tam Rytuose, pavyzdžiui, Tao ir Dao mokyme naudojamas garsas in. Sujungę abu garsus Om ir in gauname dviejų garsų junginį Om-in, o sulietuvinus garsus ir žodžius – amin ar amen. Panašių garsų yra ir daugelyje kitų kalbų. Netgi angliškas žodis-garsas come-in (skaitome „kamin“ – reiškia „įeik vidun“), kaip ir lietuviški žodžiai kaminas ir kamienas akivaizdžiai yra kilę iš tų pačių garsų Om-in. Be to, kaminu ir kamienu ne tik medžiagos juda vidun ir aukštyn, bet ir energija. O kamiene vyksta ir energijos transformacija. Tai rodo didelį garsų Om ir in ir jų prasmių sąskambį. Tai lyg paukščio čiulbėjimas ar muzika, kurių vien klausydamasis pajauti nuotaiką ir dvasią. Dauguma sanskrito žodžių tokie. O lietuvių kalboje yra apie septyniasdešimt procentų žodžių iš sanskrito. Lietuvių kalba dvasingesnė ir senesnė už pačią krikščionybę. Tai patvirtina ir naujausi archeologinių kasinėjimų bei žmonių genetinių sekų tyrimų duomenys.

Yra ir paprastesnės svarbių vardų neminėjimo priežastys. Argi mama bėgs pas į nelaimę patekusį ir šaukiantį vaiką, jei jis jau dešimt kartų be reikalo ją šaukė? Ne tik Dievo, bet ir mamos ar mylimo žmogaus vardo nereikia tarti be reikalo, be meilės ir ypač be sąmoningumo.

 

* - Citata iš Prembudos knygos "Meditacija – sielos dalijimasis", kurią galima rasti.  

Atnaujinta 2018-08-20


Meditacijos centras OJAS
Resortas: Miškinių km. 8, Nemenčinės sen., Vilniaus r.   |     mob. (8-685) 11533 (pagrindinis)  
Buveinė: Pavasario g. 21d   |   LT-10309 Vilnius   |  mob. (8-685) 11533 (pagrindinis)   |   mob. (8-619) 11551      

Telefonais atsakome I-V 9-12 val., VI 14-17 val., išskyrus per meditacinius kursus

el. p.:   |   svetainė: http://www.ojasmc.eu

© Meditacijos centras "Ojas" 2021. All rights reserved. Copyright informationNaujienos