LietuviškaiLT   EnglishEN  

Meditacijos centras Ojas
 

Ar Prem niekuo netiki?*

II dalis

Tikėjimas turi daugybę pasekmių. Viena iš jų – tikintieji ir galvojantieji niekada gerai nesijaučia. Jie niekada nebūna atsipalaidavę, mylintys ir palaimingi. Aplink tikintį ir galvojantį matoma sunki, slegianti aura. Mintys yra lyg dūmai ore, lyg šukės prieš akis. Siela sąmonėje – lyg tuščiaviduris krištolas veidrodiniame ramiame vandenyje. Viskas nepalyginamai aiškiau ir palaimingiau į realybę žiūrint tiesiai iš sąmonės. Prote yra šiek tiek sąmoningumo, kaip ir daikte šilumos. Bet šiluma – tai ne ugnis ir ne liepsna. Kita vertus, protas yra daug sąmoningesnis už kūną. Taigi, esminiuose dalykuose netikiu, o remiuosi sąmonės, meilės, vitališkumo tekėjimu, tiesa. Jei žmogui tikėjimas yra gyvas, tai bent šiek tiek vitališkumas teka, kurio tikintysis neįsisąmonina. Panašiai ir ligonis gali nežinoti, kokių medžiagų yra gydomosiose žolelėse, bet jos vis tiek gydo. Tačiau gilesnei tiesai, tiesai, pereinančiai per mirtį ir vėl sugrįžtančiai į gyvenimą, reikalingas ne pasąmoninis nujautimas, o aiškus tekėjimo ir kūnų jautimas, matymas ir liudijimas. Reikalingas ne tikėjimas, o vitališkumo tekėjimas, eksperimentas, tyrimas ir vidinis mokslas.

Kartą Ošo buvo paklaustas, ar jis nepakomentuotų Korano. Ošo atsakė, kad Korane nėra ką komentuoti. Dėl to Ošo nekomentavo ir Biblijos. Argi galima komentuoti Aristotelį? Galima komentuoti Gautamą Budą. Be galo. Bet ne Aristotelį ar Leniną. Aristotelis tikėjo, kad moterys turi mažiau dantų. Jis turėjo dvi žmonas, bet niekada savo tikėjimo nepatikrino. Tokie yra tikėjimai. Aš prašiau žmonių, kad radę Biblijoje kokią nors nemirtingą tiesą man ją pateiktų. Kol kas niekas nieko nepateikė. O kiti žmonės Biblija tiki. Dar kiti tiki Koranu, moraliniu komunizmo statytojo kodeksu, vedomis ir kariauja tarpusavyje... Visų tikėjimų pamatas tas pats – susitapatinimas su tikėjimo įsakymais, dogmomis, vaizdiniais, doktrinomis.

Žmonės inteligentiškėja, sąmoningėja. Dabar žmonėms reikalinga ne mitų, maldų ar ritualų religija – opiumas ar placebas, o eksperimentinė ir patikrinta religija, kuri absoliučiai įmanoma. Ją pradėjo dar Gautama Buda. Prieš pusę tūkstantmečio scholastinį mokslą pakeitė eksperimentinis, tikras mokslas; dabar atėjo laikas ir eksperimentinei, tikrai religijai.

Menasi Prabhupados indiškos Bhagavat-Gitos komentarai ir jo mintys apie meditaciją. Prabhupada yra Tarptautinės Krišnos sąmonės organizacijos, liaudyje vadinamų krišnaistų, dvasinis pradininkas ir vadovas. Jis nuolat kalba apie meditaciją. Atrodytų, Indijos atstovas, dvasinio judėjimo lyderis tikrai turėtų teisingai kalbėti apie ją. Stebina, kad Prabhupada mano, jog Krišna veikė iš proto, o meditacija turi būti į Krišną. Net vaikas neveikia iš proto, o tuo labiau Krišna. Krišna veikia iš sąmonės, iš pabudusios sąmonės, o ne iš proto ar pasąmonės. Akivaizdu, kad Prabhupada nežino, kas yra meditacija. Jis yra patyręs įsivaizdavimų, haliucinacijų, sapnų, bet tik ne meditaciją. Jis tiki, jog tik Krišna gali medituoti į save, o visi kiti turi medituoti į Krišną. Prabhupados tikėjimas nuvedė jį į klystkelius.

Daug kuo galima tikėti ar pasitikėti. Gana teisinga būtų sakyti, jog svarbiausia pasitikėti savimi, svarbu ir natūralu pasitikėti visa egzistencija, kiekviena jos dalimi, nes per juos mes gimėme, gyvename, dalijamės, mylime. Bet dar teisingiau būtų sakyti, jog svarbiausia atsiverti link savo vidaus ir visai egzistencijai. Tuomet žmogus yra lyg upė – viena jo pusė siekia aukščiausias dangaus viršūnes, o kita – žemiausius Žemės slėnius. Bet žmogus yra ir lyg ūpas – vitališkumo, sąmonės srautas, kurio pradžia siekia žemiausius kūno instinktus, o viršūnė – aukščiausią palaimą, aukščiausią tiesą ir laisvę.

 

 

 

* - Citata iš Prembudos knygos "Meditacija – sielos dalijimasis", kurią galima rasti.  

Anglišką knygos versiją "Meditation: Body Soul Balance" e-formatu galite rasti Amazon https://www.amazon.com/dp/B087PD8TRP.

Atnaujinta 2021-10-18


Meditacijos centras OJAS
Resortas: Miškinių km. 8, Nemenčinės sen., Vilniaus r.   |     mob. (8-685) 11533 (pagrindinis)  
Buveinė: Pavasario g. 21d   |   LT-10309 Vilnius   |  mob. (8-685) 11533 (pagrindinis)   |   mob. (8-619) 11551      

Telefonais atsakome I-V 9-12 val., VI 14-17 val., išskyrus per meditacinius kursus

el. p.:   |   svetainė: http://www.ojasmc.eu

© Meditacijos centras "Ojas" 2021. All rights reserved. Copyright informationNaujienos