LietuviškaiLT   EnglishEN  

Meditacijos centras Ojas
 

Ar meditacija ir religija dera su pasauliu?*

  „Ar mes dėl meditacijos turėsime atsisakyti pasaulio?“*

Religija neina prieš pasaulį. Religija nėra nusistačiusi prieš šeimą. Ji neturi nieko bendra su idėja viską atmesti ir pabėgti. Religija yra jūsų sąmonės transformacija. Ji neturi nieko bendro su išorinėmis aplinkybėmis, joje kažkas daroma su jūsų proto būsena. Tai susiję ne su aplinkybių, o su jūsų proto pakeitimu. Jūs keičiate save.

Niekas nesikeičia bėgant iš išorinio pasaulio. Jeigu aš esu pilnas neapykantos, ką aš darysiu miške? Ten aš taip pat būsiu pilnas neapykantos. Jei esu pilnas ego, ką darysiu kalnuose? Aš ir ten būsiu pilnas ego, be to, ten bus ir kitas pavojus. Tol, kol gyvenau visuomenėje, minioje, aš kasdien susitikdavau su savo ego. Bet Himalajų vėsumoje, sėdint kalnuose, nebus žmonių ir aš nepastebėsiu savo paties ego. Nepastebėjimas absoliučiai skiriasi nuo ego dingimo. <…>

Todėl nėra jokios prasmės pabėgti. Jūs turite ne pabėgti, o keisti. Nemanykite, kad pabėgimas yra gyvenimo raktas. Greičiau raktu laikykite transformaciją. Kai religija remiasi pabėgimu, ji tampa negyva. Kai religija vėl remiasi į transformaciją, ji atgauna savo gyvybinę energiją. Atsiminkite, jūs turite pakeisti save, o ne savo aplinką.

Nėra prasmės keisti aplinką. Apgaulinga keisti aplinką, nes tai darydami jūs galite nepastebėti tikrų dalykų. Naujoje aplinkoje, naujoje tylioje atmosferoje galite pradėti galvoti, kad tapote tyliais.

Tyla, kuri neišlieka nepalankiomis aplinkybėmis, iš viso nėra tyla. Štai kodėl inteligentiški žmonės pasirenka nepalankias aplinkybes tylai praktikuoti. Jei tomis nepalankiomis aplinkybėmis jie pasieks, tuomet bus reali tyla.

Štai kodėl nėra jokio reikalo bėgti iš gyvenimo. Priimkite gyvenimą kaip išbandymą. Be to, prisiminkite, kad visi žmonės, esantys aplink jus, yra jums labai naudingi. Asmuo, kuris jus įžeidė iš ryto, taip pat padeda; jis davė jums galimybę. Jeigu norite, jūs galite surasti savyje meilę. Tas, kuris jums parodė pyktį, jums padeda; tas, kuris jus kritikuoja, jums padeda. Žmogus, aptaškęs purvais, jums padeda. Tas, kuris pripila ant jūsų kelio spyglių, taip pat jums padeda, kadangi tai irgi sukuria jums galimybę, irgi yra jums išbandymas. Jeigu sugebėsite užeiti anapus to, jūs jausite jam padėką. Tai, ko šiame pasaulyje negali išmokyti šventasis, gali išmokyti jūsų priešai.

Aš dar kartą pakartosiu: tai, ko šiame pasaulyje negali išmokyti šventieji, gali išmokyti priešai. Jeigu jūs esate dėmesingi ir turite inteligentiškumo mokytis, jūs galite padaryti laiptelius iš kiekvieno ir iš visų akmenų, kuriuos sutinkate gyvenime. Bet nemokšiškas žmogus net laiptelius palaikys kliūtimi ir ten sustos. Jeigu esate inteligentiškas, tuomet iš kiekvieno akmens gali būti padarytas laiptelis. Jeigu inteligentiškas, tuomet kiekvienas akmuo gali būti laipteliu.

Pagalvokite truputį apie tai. Tegul jūsų namai, jūsų šeima ir visi dalykai, kurie jums atrodo kliūtimis, – kadangi jūs galvojate, kad jie jums trukdo tapti tyliu – tampa meditacijos centru, ir jūs pamatysite, kad tie patys dalykai padeda jums tapti tyliu. Kokie yra tie dalykai, kurie neleidžia jums tapti tyliu? Kokia kliūtis yra šeimoje? Kokie dalykai jums trukdo? Paprasčiausiai pagalvokite apie tai, ar jie negalėtų būti priemonė padaryti laiptelius. Iš tikrųjų tokių būdų yra. Jeigu apie tai pagalvosite ir suprasite, tai rasite kelią.

Kokia tai yra logika, kuri sako, kad jei jūs paliksite šeimą, jūs tapsite tyliu ir patirsite tiesą? Tai netikroji logika. Pabandykite suprasti savo gyvenimą ir savo protą tinkamai ir naudokitės aplinkybėmis, kurios jus supa. O ką darote jūs? Jūs nesinaudojate tomis aplinkybėmis, greičiau aplinkybės naudojasi jumis. Jūs liekate pasimetę visą savo gyvenimą, nes nesinaudojate aplinkybėmis ir vietoj to leidžiate joms naudotis jumis. Jūs liekate pasimetę, nes nesinaudojate aplinkybėmis, o greičiau leidžiate joms naudotis jumis. Jūs liekate pasimetę, nes ir toliau reaguojate ir niekuomet neveikiate.

Jeigu jūs įžeisite mane, aš iš karto įžeisiu jus, net dar stipriau. Jei jūs išplūsite mane, aš jus išplūsiu net dar labiau, naudodamasis dar bjauresniais žodžiais. Aš net nepagalvosiu, kad aš tik reagavau. Man buvo pasakytas vienas įžeidžiantis žodis, o aš grąžinau du. Tai ne veiksmas, o reakcija.

Jeigu jūs stebėsite savo gyvenimą visas dvidešimt keturias valandas, jūs rasite tik reakcijas. Kažkas kažką daro, o jūs į tai reaguodami irgi kažką darote. Aš jūsų klausiu, ar jūs darote ką nors, kas nėra reakcija į ką nors, kas nėra atsakymas į ką nors, kas nepasireiškia kaip reakcija į ką nors, kas iš viso yra ne reakcija, o veiksmas? Tai veiksmo disciplina.

Jeigu jūs apie tai pagalvosite, pamatysite, kad reaguojate visas dvidešimt keturias valandas per parą. Kiti kažką daro, o jūs kažką darote reaguodami į tai. Ar kada nors ką nors darėte, kas yra tik jūsų veiksmas, kas kilo jumyse ir prasidėjo jumyse? Tiesiog pažiūrėkite į tai, medituokite… tuomet pačiam šeimos, namų, pasaulio viduryje jūs pasieksite sanjasą. <...>

Todėl aš jums nesakau: palikite šiuos dalykus ir pabėkite. Aš jums sakau – palikite šias nuostatas. Viskas liks taip, kaip yra, bet jūsų nuostatos į tai pasikeis – taip jūs išsilaisvinsite.

 

* - Meditacijos centro Ojas išverstą ir išleistą Ošo knygą "Meditacijos kelias" galima rasti.  

 


Meditacijos centras OJAS
Resortas: Miškinių km. 8, Nemenčinės sen., Vilniaus r.   |     mob. (8-685) 11533 (pagrindinis)  
Buveinė: Pavasario g. 21d   |   LT-10309 Vilnius   |  mob. (8-685) 11533 (pagrindinis)   |   mob. (8-619) 11551      

Telefonais atsakome I-V 9-12 val., VI 14-17 val., išskyrus per meditacinius kursus

el. p.:   |   svetainė: http://www.ojasmc.eu

© Meditacijos centras "Ojas" 2021. All rights reserved. Copyright informationNaujienos