LietuviškaiLT   EnglishEN  

Meditacijos centras Ojas
 

Ar įmanomas aukščiausias blyksnis be prašvitimo?*

Ne, neįmanomas. Durys yra prašvitimas. Panašu į tai, lyg kažkas klaustų, ar įmanoma įeiti į šį namą ne per duris. Ką jūs atsakytumėte? Jūs sakytumėte, kad tai neįmanoma. Net jeigu įeitumėte išgriovę sieną, jūs vis tiek pavadintumėte tą skylę sienoje įėjimu, jūs vadintumėte durimis. Bet neįmanoma įeiti į namą be durų. Kaip jūs beįeitumėte, įeisite per duris. Jeigu esate inteligentiškas, jūs eisite per duris, jeigu nesate inteligentiškas, kažkurioje tai sienos vietoje išgriausite skylę.

Bemintė tyla. ©Foto iš Ojas archyvo 
Bemintė tyla. ©Foto iš Ojas archyvo 

Be prašvitimo tai neįmanoma. Prašvitimas yra durys į aukščiausia (būseną – vert. pastaba), į tiesą. Aš nematau, kaip būtų galima įeiti be durų – niekas nėra įėjęs be durų.

Prisiminkite tai ir negalvokite, kad aukščiausia esmė prieinama be samadhi. Protas to norėtų: jis tikisi, kad galbūt yra pigesnis kelias. Jis įtikinėja, kad yra kelias, kuriuo jums dėl savęs nereikės nueiti. Bet jūs turėsite nueiti savo kelią. Tai ir reiškia kelią, kad jūs sukuriate jį nueidami. Jūs norėtumėte, kad nebūtų durų, per kurias jums reikia įeiti ir vis tiek pasiektumėte tikslą. Bet nėra jokių durų, kurios kur nors vestų, per jas neįeinant.

Protas turi daugybę silpnybių. Viena iš proto silpnybių ta, kad jis nori ką nors gauti veltui. Ypač, kai jis prieina prie aukščiausio patyrimo, jūs galvojate, jog tik tuomet verta tai apsvarstyti, jeigu jūs jį gausite nieko dėl to nedarydami. Be to, iš tikrųjų net tuomet, jei kas nors būtų pasiruošęs jums duoti tai veltui, jūs du kartus pagalvotumėte, ar tai priimti, ar ne.

Kartą Šri Lankoje buvo vienuolis, sadhu, kuris kiekvieną dieną kalbėdavo apie prašvitimą, apie nirvaną, apie samadhi. Kai kurie žmonės klausėsi jo metų metais.

Vieną dieną atsistojo žmogus ir jam sako: „Aš noriu jūsų paklausti, kai tiek daug žmonių tokį ilgą laiką klausosi jūsų, ar kas nors prašvito?“

Vienuolis atsakė: „Jei jūs to prašote, tegul bus taip, kad šiandien prašvistumėte. Ar jūs pasiruošęs? Jei pasiruošęs, tuomet mano tiesa yra tokia: aš padarysiu taip, kad šiandien prašvistumėte.“

Bet žmogus atsakė: „Šiandien? Leiskite man apie tai truputį pagalvoti. Kurią nors dieną… Tiesiog kaip tik šiandien? Leiskite man truputį pagalvoti. Aš vėl ateisiu, jums pasakysiu.“

Jei kas nors jums pasakytų, kad jis gali šią minutę nuvesti jus pas Dievą, aš nemanau, kad jūsų protas iš karto pasakytų „taip“. Jūsų protas pradėtų apie tai galvoti. Aš kalbu apie tiesą, o jūsų protas pradėtų galvoti, ar pažinti ją, ar ne. Net jeigu galėtumėte gauti Dievą veltui, jūs pradžioje apie tai pagalvotumėte. Kai už ką nors mokate, visiškai natūralu apie tai pagalvoti – bet protas visuomet visko nori veltui. Viską, kas jūsų protui atrodo neturi vertės, norite gauti veltui. Už viską, kas jūsų protui atrodo vertinga, jūs užmokate.

Jei nors truputį rūpinsitės, kaip patirti dieviškumą, po to jausitės, kad esate pasiruošę atiduoti už tai viską. Jei jūs turėsite atiduoti viską tik už dieviškumo blyksnį, jūs būsite pasiruošę tai daryti.

Žmogus klausia: „Ar įmanoma žvilgtelėti į aukščiausią esmę neprašvitus?“ Ne, neįmanoma. Tai neįmanoma be pastangų. Neįmanoma be pasiryžimo. Neįmanoma be totalaus pasišventimo ir atsidavimo.

Bet šio tipo silpni žmonės suteikia gudriems žmonėms galimybę save eksploatuoti. Religinis išnaudojimas paplitęs visame pasaulyje, kadangi jūs norite kažką gauti veltui. Kai kurie žmonės jums pasakys, kad galite gauti tai, ko norite jiems palaiminus: „Melskitės man, kriskite prie mano kojų, mane prisiminkite, tikėkite manimi ir visa tai pasieksite.“ Dėl to, kad žmonės yra silpni, jie tuo tiki, ir švaisto gyvenimą liesdami pastarųjų kojas. Eidami šiuo keliu jūs nieko nepasieksite, tai yra tik eksploatacija.

Kelią jūs turėsite nueiti pats ©Foto iš Ojas archyvo
 Kelią jūs turėsite nueiti pats ©Foto iš Ojas archyvo

Joks guru negali jums suteikti prašvitimo. Jis gali parodyti kelią, kaip tai pasiekti, bet tą kelią jūs turėsite nueiti pats. Joks guru negali nueiti už jus, niekas šiame pasaulyje negali už ką nors nueiti. Tik jūsų pačių kojos leidžia vaikščioti ir jūs turėsite nueiti savo kojomis. Jei kas nors sako – o tokių yra daug, kurie sako – „Mes norime tik vieno dalyko iš jūsų: kad jūs tikėtumėte mumis, o mes padarysime visa kita“… jie jus išnaudoja. Dėl to, kad esate silpni, leidžiate save eksploatuoti.

Visa religinė veidmainystė, kuri gyvuoja visame pasaulyje, gyvuoja daugiau dėl jūsų silpnumo negu dėl pačios veidmainystės. Jeigu nebūtumėte silpni, joks religinis veidmainis pasaulyje neturėtų jokių galimybių. Jei žmogus turi nors truputį jėgų ir drąsos ir nors šiek tiek didžiuojasi ir gerbia savo gyvenimą, o jam kas nors sako: „Aš padėsiu tau pasiekti dieviškumą tave palaimindamas“, drąsus žmogus sakytų: „Atleisk man, bet tai didelis įžeidimas.“ Iš tikrųjų jis sakytų: „Ar gali būti didesnis įžeidimas negu teiginys, kad turėčiau pasiekti aukščiausią esmę jums palaiminus?“

Durys atvertos. ©Foto iš Ojas archyvo 
Durys atvertos. ©Foto iš Ojas archyvo 

Jei kas nors yra duota per kieno nors malonę, tai tas taip pat lengvai gali būti atimta. Ką jūs laimėsite, jeigu tai, kas buvo duota per malonę, bus atimta malonę praradus? O prašvitimas, kuris gali būti jums duotas ir atimtas, prašvitimas, kuris gali būti kieno nors kito duotas, būtų paprasčiausia apgavystė.

Niekas šiame pasaulyje negali niekam kitam duoti nei tiesos, nei prašvitimo. Jūs turėsite tai patirti savo pačių pastangomis ir atsidavimu. Kitaip negalvokite nė akimirkos, nes jūsų silpnumas bus fatališkas. Tai ne tik suardys jus, tai sudarys galimybę daugintis veidmainiams, apgavikams ir netikriems guru. Jie yra netikri, jie nieko negali išmokyti, o dar svarbiau, – jie yra pavojingi ir destruktyvūs.

 

 

* - Meditacijos centro Ojas išverstą ir išleistą Ošo knygą "Meditacijos kelias" galima rasti.  

Atnaujinta 2015-08-18


Meditacijos centras OJAS
Resortas: Miškinių km. 8, Nemenčinės sen., Vilniaus r.   |     mob. (8-685) 11533 (pagrindinis)  
Buveinė: Pavasario g. 21d   |   LT-10309 Vilnius   |  mob. (8-685) 11533 (pagrindinis)   |   mob. (8-619) 11551      

Telefonais atsakome I-V 9-12 val., VI 14-17 val., išskyrus per meditacinius kursus

el. p.:   |   svetainė: http://www.ojasmc.eu

© Meditacijos centras "Ojas" 2021. All rights reserved. Copyright informationNaujienos