LietuviškaiLT   EnglishEN  

Meditacijos centras Ojas
 

Ar įmanoma meditacija be kūno tyrumo, minčių tyrumo ir emocijų tyrumo?*

Taip, meditacija be jų taip pat įmanoma, bet ji yra įmanoma tik keletui žmonių. Jei pradedate medituoti totaliai apsisprendęs, tuomet jūs galite patekti į meditacijos būseną be tokio išsivalymo, nes tuo momentu, kai patenkate, visi dalykai tampa švarūs. Bet jeigu jums nėra lengva taip ryžtingai apsispręsti – toks apsisprendimas yra labai sunkus – tuomet jūs turėsite vieną po kito išvalyti kūną, mintis ir emocijas.

Jūs nepasieksite meditacijos būsenos juos išvalydami, bet juos valydami jūs pasieksite gilesnį apsisprendimą. Juos valant, energija, kuri buvo eikvojama dėl jų nešvarumo, bus išsaugota, ir ji bus transformuota į apsisprendimą. Po to jūs pateksite į meditaciją. Šių trijų dalykų valymas yra naudingas, bet nėra esminis.

Šių trijų dalykų išvalymas yra pamatas tam, kuris aptinka, kad negali patekti į meditaciją tiesiogiai ir kuris kitaip patekti į meditaciją negalės. Jie nėra absoliučiai būtini, nes jei žmogus gali totaliai apsispręsti netgi vienam momentui, tuomet jis gali patekti į meditaciją. Jei kas nors sufokusuoja visą savo energiją ir atlieka šuolį nors ir vienam momentui, tuomet niekas negali jo sustabdyti, joks nešvarumas negali jo sustabdyti. Bet tik keliem žmonėms pavyko sutelkti tiek daug energijos; tik keli žmonės sugebėjo sukaupti tiek daug drąsos.

Tik tokio tipo žmonės, apie kuriuos aš jums papasakosiu šioje istorijoje, gali sutelkti tiek daug drąsos.

Kartą gyveno žmogus, kuris manė, kad pasaulis turi kur nors baigtis, taigi jis išėjo ieškoti tos vietos, kur pasaulis baigiasi. Jis keliavo tūkstančius mylių ir visiems kalbėjo: „Aš turiu rasti vietą, kurioje baigiasi pasaulis.“

Galiausiai jis priėjo prie šventyklos, ant kurios buvo ženklas, su įrašu: „Čia baigiasi pasaulis.“ Jis labai išsigando… Pasirodė ženklas, dar šiek tiek kelionės, ir pasaulis pasibaigs. O ženklo apačioje buvo parašyta: „Niekur toliau neikite.“ Bet jis norėjo pamatyti pasaulio kraštą, todėl išėjo.

Neilgai keliavęs jis priėjo pasaulio kraštą. Tai buvo krantas, kurio apačioje buvo begalinė bedugnė. Jis tik pažiūrėjo žemyn ir mirtinai išsigando. Žmogus nubėgo atgal. Jis negalėjo pažiūrėti atgal, nes ten buvo tokia bedugnė! Gąsdina gilūs plyšiai, kurie nėra tokie gilūs, nes jie turi dugną, o šis buvo begalinis – tai buvo pasaulio kraštas. Pasaulis ten baigėsi. Anapus visiškai nieko nebuvo. Su didele baime jis įbėgo į šventyklą ir pasakė šventikui: „Tas galutinis taškas yra nepaprastai pavojingas.“

Šventikas atsakė: „Jei jūs būtumėte šokę, tai būtumėte pamatę, kad pasaulio kraštas yra dieviškumo pradžia.“ Jis tęsė: „Jei jūs būtumėte šokę į tą bedugnę, būtumėte suradę dieviškumą.“

Bet sukaupti tiek daug drąsos, kad būtų galima pasiryžti šokti į bedugnę, jeigu jūs jos dar neturite, reikalingas tam tikras pasirengimas meditacijai. Tik tas asmuo, kuris yra pasiruošęs šokti į tokią bedugnę, neturi tam rengtis. Be to, ar įmanoma kaip nors pasiruošti? Joks pasiruošimas neįmanomas. Dėl to aš ir pavadinau visus šiuos pasiruošimus išorinėmis disciplinomis. Tai tik išorinės priemonės ir jos padeda iki tam tikro taško. Bet kuris, kas turi pakankamai drąsos šokti tiesiogiai ir bet kas, kas neturi pakankamai drąsos, gali naudoti šiuos žingsnius, atsiminkite tai.

 

 

* - Meditacijos centro Ojas išverstą ir išleistą Ošo knygą "Meditacijos kelias" galima rasti.  

Atnaujinta 2016-01-18


Meditacijos centras OJAS
Resortas: Miškinių km. 8, Nemenčinės sen., Vilniaus r.   |     mob. (8-685) 11533 (pagrindinis)  
Buveinė: Pavasario g. 21d   |   LT-10309 Vilnius   |  mob. (8-685) 11533 (pagrindinis)   |   mob. (8-619) 11551      

Telefonais atsakome I-V 9-12 val., VI 14-17 val., išskyrus per meditacinius kursus

el. p.:   |   svetainė: http://www.ojasmc.eu

© Meditacijos centras "Ojas" 2021. All rights reserved. Copyright informationNaujienos