LietuviškaiLT   EnglishEN  

Meditacijos centras Ojas
 

Ar aš realiai esu toks, koks galvoju esąs?*

  

Tai, kas aš esu kitų požiūriu, nėra reikšminga. Reikšminga yra tai, kas aš esu savo paties požiūriu. Bet mes esame įpratę matyti save kitų žmonių akimis ir užmirštame, kad yra tiesioginis ir betarpiškas būdas matyti save. Ir tai yra vienintelis realus būdas matyti, nes jis yra tiesioginis. Deja, visų pirma mes sukuriame apie save apgaulingus įvaizdžius ir nešiojame kaukes, kad apgautume kitus, o po to grindžiame nuomonę apie save tuo, kokiais mus mato kiti!

Ši saviapgaulė tęsiasi per visus mūsų gyvenimus. Tam, kad būtų pradėtas religingas gyvenimas, tokia saviapgaulė ir yra pats pirmas dalykas, kuris turi būti sudaužytas į šipulius. Būtina prasilaužti pro visas saviapgaules: būtina pažinti save visiškai nepridengtą – tokį, koks esate, kaip esate – nes tik po to, kai tai įvyksta, galima žengti bet kokius žingsnius autentiška savasties realizavimo kryptimi.

Žmogus negali įeiti į tiesos karalystę tol, kol jis apie save turi apgaulingas nuostatas ir tol, kol išlieka iliuzija, kad spektaklius vaidinanti asmenybė yra tikroji jo savastis. Prieš tai, kol galėsime pažinti Dievą ar tiesą, ar mūsų realias būtis, mes turime pelenais paversti vaizduotėje susikurtą asmenybę, kuria užsidengėme. Ši apgaulės kaukė neleidžia mums pakilti virš dirbtinių gyvenimų, kuriuos mes vaidiname, ir gyventi realių gyvenimų. Tie, kurie trokšta eiti tiesos, realybės keliu, privalo pabusti iš šios apgaulingos dramos, kurią jie gyvena.

Argi niekada nejautėte, kad jūs vaidinate, dalyvaujate dramoje? Argi niekuomet nejautėte, kad viduje esate vienoks, o išorėje visiškai kitoks? Tam tikru sąmoningu momentu, kai esate savimi, ar šios apgaulės įsisąmoninimas nesukelia jums nerimo? Jeigu klausimai apie tai jums kyla ir sukelia nerimą, vien jau tai gali jus ištraukti iš šios dramos, nuvesti nuo scenos ant žemės, kur jūs nevaidinate vaidmens, o esate savimi.

Reikėtų savęs paklausti: „Ar aš realiai esu toks, koks galvoju esąs?“ Šis klausimas turi nuaidėti iki pačių jūsų būties gelmių. Tai turi kilti iš jūsų gelmių taip intensyviai ir taip sąmoningai, kad neliktų vietos jokios iliuzijos galimybei.

Dėl tokio klausimo, pasiteiravimo, savižiūros ateina toks autentiškas pabudimas ir sąmoningumas, kad jūs jaučiate esąs išpurtytas iš miego. Po to jūs pradedate matyti, kad pilys, kurias statėte sapnuose, ir laivai, kuriais plaukiojote, tėra popieriniai. Visas jūsų gyvenimas pradeda atrodyti nerealus, tarsi jis būtų ne jūsų, o kieno nors kito. Jis faktiškai ir nėra jūsų, jis tėra dramos, kurią vaidinote, dalis – dramos, kurios jus išmokė švietimas, treniruotės, kultūra, tradicija ir visuomenė, bet kurios šaknys yra ne jumyse.

Jeigu vazoje pamerktos gėlės kokiu nors būdu taptų sąmoningos, jos suprastų, kad neturi šaknų; tas pats neišvengiamai atsitiktų ir jums, jeigu taptumėte sąmoningi.

<...> Dvasiai pasiekti gyvenime pirmiausia reikalingi bebaimiškumas ir meditacija. Tas, kuris to neišdrįsta, negali įeiti savo vidun. Gerokai daugiau drąsos reikia įeiti savo vidun, nei tamsią naktį eiti laukiniu, nuošaliu ir nežinomu keliu, nes kai tik įeinama vidun, sudūžta visi saldūs sapnai, kurie buvo taip ilgai puoselėjami, ir mes susiduriame akis į akį su bjauriausiomis ir niekšiškiausiomis ydomis – ydomis, nuo kurių, manėme, esame visiškai išsilaisvinę.

Bet tas, kuris drąsiai atsidengia sau ir viduje juda į tamsius skersgatvius, slėnius ir į seniai apleistas vietas, aptinka, kad jis pradeda naują gyvenimą. Su šia drąsa įnėręs į tamsą, jis pradeda kelionę, kuri galiausiai nuves jį į šviesą. Jis jos ieškojo daugelį gyvenimų, bet ji visuomet likdavo nepastebėta, nes jis neišdrįsdavo įeiti į tamsą.

Tamsa apgaubia ir paslepia šviesą, panašiai kaip ir pelenų krūva – laužo kibirkštį. Tik persiskverbus per tamsą pamatoma šviesa. Štai kodėl aš jums sakau: jeigu norite šviesos, nebijokite tamsos.

<...> Aš negaliu jums duoti jokių iliuzijų. Aš negaliu jums suteikti jokio pamato saviapgaulei. Aš esu sapnų griovėjas ir noriu jus pabudinti iš snaudulio.

 

 

* - Meditacijos centro Ojas išverstą ir išleistą Ošo knygą "Tobulumo kelias" galima rasti.    

Atnaujinta 2015-11-10


Meditacijos centras OJAS
Resortas: Miškinių km. 8, Nemenčinės sen., Vilniaus r.   |     mob. (8-685) 11533 (pagrindinis)  
Buveinė: Pavasario g. 21d   |   LT-10309 Vilnius   |  mob. (8-685) 11533 (pagrindinis)   |   mob. (8-619) 11551      

Telefonais atsakome I-V 9-12 val., VI 14-17 val., išskyrus per meditacinius kursus

el. p.:   |   svetainė: http://www.ojasmc.eu

© Meditacijos centras "Ojas" 2021. All rights reserved. Copyright informationNaujienos