LietuviškaiLT   EnglishEN  

Meditacijos centras Ojas
 

Apie šeimą ir Seimą egzistenciškai

 LR Konstitucinis Teismas priėmė sprendimą dėl Seimo siūlomo šeimos apibrėžimo pagal santuoką. Seimas laikosi tikėjimo, kad šeima be santuokos – ne šeima.

Pagal Seimą, gamtoje šeimų nėra, nes gamta valdžios ir bažnyčios institucijose nesiregistruoja. Tokia gamta pagal Seimą – neatsakinga ir nemorali. Seimūno kataliko Rimanto Dagio tikėjimas pasiekė viršūnę. Pagal jį nesiregistruojančios valdiškose ir jo tikėjimo bažnyčiose gyvūnų, paukščių, žuvų ir kitų gyvybės formų poros yra ne tik savižudiškos, bet net sukelia vaikų savižudybes.

Pagal įsijautusį į pasaulio humanizmo lyderį R.Dagį gamta tapo sektantiška. Artėjant žiemai, blogėjant žmonių gyvenimui ir savijautai, valdantys Lietuvą katalikai vis įnirtingiau ieško ir sektų nelaimėms paaiškinti. Sektantiškos „Lietuvos žinios“ net pareiškė, kad Lietuvoje neregistruoja tik sektantiškų tikėjimų. Neva ir Ojo. Bet Ojas skleidžia ne tikėjimą, o dvasingumą, religiją. Antra, Ojas yra įregistruotas. Trečia, net pagal katalikiškus religijotyrininkus, tokie svarbiausi sektų požymiai, kaip draudimas žinoti, pasaulio išganymas ir lyderio – popiežiaus neklystamumas tėra katalikybėje ir jų net pėdsako negalima rasti Oje praktikuojamoje meditacinėje religijoje.

Jei gamta neatsivers į seimūno Rimanto Dagio ir „Lietuvos žinių“ tikėjimą, jai neva lemta žlugti.

Lietuvoje sukilo aistros. Vieni džiaugiasi gyvenimu, darna, meile, kiti ieško chuntų, vaikžudžių, piktinasi.

Geriausia šeima, jei ji laikosi ant meilės, o dar geriau - ant vienovės pamato. Vyras turi atitikti moterį, kaip sėkla, medis dirvą. Jei neatitinka – reikia ne žūti, o persodinti. Tuomet ir medis bujos ir vaisiai derės, dauginsis. Gulbėms ir net varnoms nereikia nei šliūbo, nei zagso, nei Seimo ir jų teisės.

Gera šeima, jei ją išlaiko prigimtiniai, instinktyvūs, emocionalūs ar jausminiai ryšiai. Tai bičių, dramblių šeimos. Ne tik drambliai, bet ir kiti aukštesnieji žinduoliai šunys, arkliai, delfinai, beždžionės turi emocijas ir jausmus.

Ir bičių, ir dramblių šeimos – patelės su vaikais - išvaro veltėdiškus patinus ir gyvena atskirai. Būnant kartu su ėdriais dideliais drambliais, jų šeimoms su mažais vaikais dėl maisto reikėtų daug keliauti. Tos dramblių šeimos, kurios laikėsi panašios į Seimą koncepcijos – būti su patinais – išnyko. Liko nekatalikiškos dramblių šeimos, bet užtat gyvos ir labai humaniškos.

Palikus katalikišką retrogradišką šeimos apibūdinimą per santuoką, būtų problema išversti anglišką ar vokišką sakinį apie bičių ar dramblių šeimą, nes žodis šeima neatitiktų kvailoko ir neatsakingo Seimo šeimos pavadinimo. Jose šeima yra, o santuokų nėra. Kaip tada versti – pagal teisę ar pagal tiesą?

Siūlau Seimui pabandyti perkelti katalikišką tikėjimą į dramblių šeimas ir ištirti, kas vyksta, kai sekama katalikybe, arba, jei nepavyks perkelti tikėjimo – egzistencija atmes, tai dramblių anūkų, vaikų, tetų, senelių, seserų ir kitaip sudarytą bandą ir toliau laikyti šeima, bei nekeisti ir žmonių meile, švelnumu, vienove susikūrusių šeimų.

Be to, Seimui siūlau visiškai nesibaiminti dėl teisiškai sudarytos šeimos neatsakingumo ir nepareigingumo. Taip buvo visuomet. Teisė reikalinga tuomet, kai atsakomybė dingsta. Net jei ir šimtu sutarčių, vestuvių, zagsų, šliūbų, biblijų ir civilinių kodeksų grįsite šeimą – ji iširs. Bet, jei šeima bus sudaroma iš vidaus, jei joje bus iš vidaus ateinantis švelnumas, jausmas, meilė ir vienovė – ji liks ir bujos ir be jokių dokumentų bei tikėjimų.

Gyvenkime iš vidaus, o toliau visa kita gražiausiai ir humaniškiausiai susitvarkys savaime.

 

Su meile Seimui ir šeimoms,

Prembuda

Atnaujinta 2011-10-01


Meditacijos centras OJAS
Resortas: Miškinių km. 8, Nemenčinės sen., Vilniaus r.   |     mob. (8-685) 11533 (pagrindinis)  
Buveinė: Pavasario g. 21d   |   LT-10309 Vilnius   |  mob. (8-685) 11533 (pagrindinis)   |   mob. (8-619) 11551      

Telefonais atsakome I-V 9-12 val., VI 14-17 val., išskyrus per meditacinius kursus

el. p.:   |   svetainė: http://www.ojasmc.eu

© Meditacijos centras "Ojas" 2021. All rights reserved. Copyright informationNaujienos