LietuviškaiLT   EnglishEN  

Meditacijos centras Ojas
 

Dvasios mokslas

Apie čakras, energetiką, aurą

Interviu su t. dr., meditacijos meistru Prem Buda

Kaip aura siejasi su čakromis?

Yra septynios čakros ir septyni kūnai. Kai sakome aura, turime omenyje ne vieną čakrą, o visų jų sukuriamą bendrą energetiką, bendrą atmosferą. Aura yra visuminė energetika. Kai kalbame bendrai apie energetiką, tai bus teisinga sakyti, kad tai yra ir aura. Kai sakom energetika, mes ne visuomet turime omenyje spalvas, o kai sakome aura, mes dažnai būtent spalvas turime omenyje. Panašiai fizikoje, kai sakome šviesa, paprastai nekalbame apie atspalvius. Kai sakome spektras, tai beveik visuomet turime omenyje atskiras spalvas ir bendrą jų vaizdą.

Reikia žinoti, kad  spalvos tėra energijos dažnių interpretacija. Pirmos čakros dažnis žemiausias, o jos bangos ilgis didžiausias ir atvaizduojamas raudona spalva. Aukštesnių čakrų dažniai – aukštesni ir jų energijos daug ekstaziškiau veikia individą, sielą. (Žr. pav.)

Gražiame šokyje, gražioje dainoje, tiesiog gražiame judesyje ar gražioje, harmoningoje formoje yra daugiau aukštesnių čakrų energijos ir jos veikia įkvepiančiai, džiuginančiai.

Aura, ramybė, bemintiškumas, tyla, ekstaziškumas byloja apie aukštą energetiką, apie aukštesnių čakrų atsidarymą, funkcionavimą, susijungimą tarpusavyje.

Reikia matyti ne tik aurą, bet ir kaip ji funkcionuoja. Jeigu žmogaus auroje yra aukštesnių čakrų energija, tai jis visuomet dalijasi giliau, darniau, gražiau su kitais ir su egzistencija. Svarbu ir kiek yra vienovės tarp čakrų. Aukščiausia vienovė - tai vienovė su visu pasauliu ir visa egzistencija, kai nelieka matančio ir matomojo, kai viskas susilieja į viena.

Ar aura keičiasi?

Aura gali keistis pasikeitus kambario temperatūrai, išgėrus arbatos, kavos, alkoholio, kitokio gėrimo ir panašiai. Iš karto išgėrus, ji gali suvientisėti, išsiplėsti, padidėti. Ji greitai gali pasikeisti ir sužinojus gerą ar blogą žinią. Tai gali įvykti per kelias sekundes ar minutes.

Aura keičiasi kaip vėjas, gėlė, medis. Giliau žiūrint, aura priklauso ir nuo kūno, ir nuo vidaus, nuo sielos būvio ir nuo jos susijungimo su kūnu. Žmogui atsigulus miegoti, kūnas nurimsta, fiziologiniai procesai nurimsta ir kūnas mažiau funkcionuoja. Tuomet kitaip veikia visos čakros. Jos pradeda funkcionuoti atskiriau, o aukštesnės čakros beveik nepasiekia kūno ir nesusijungia taip, kaip jį pasiekdamos. Kai žmogus pabunda, siela grįžta į kūną, čakros vėl veikia darniau. Lyg šeimininkui grįžus į namus.

Savo energetiniais centrais ar čakromis mes energijas įgeriame ir atiduodame į aplinką. Galime sakyti, kad per mus teka vitalinė energija. Bendraujant tai visuomet jaučiama. Kai teka, jaučiame gyvumą, džiugumą, kai neteka – nuobodumą, pasyvumą. Tarp mamos ir kūdikio, tarp dviejų mylimųjų visuomet teka vitališkumas ir tai yra ne tik aiškiai patiriama, bet ir matoma kitiems. Kai tų energijų nėra, kai per mus emocijos, vitališkumas neteka, mes jaučiamės blogai, depresyviai. Kaip džiūstantis medis. Taigi aura sumažėja, suplyšinėja sergant, nusiminus ir suspindi, suvientisėja dalijantis, kuriant, mylint.

Žmogus savo čakras junta nevienodai. Paprastai žmonės aukštesnes čakras junta mažiau ar visai nejunta. Daugiausiai apie žmogų pasako aukščiausios čakros, aukščiausių čakrų matymas. Žemesnės čakros labiau charakterizuoja žmogaus kūną, lyg sėklos lukštą. Aukštesnės čakros labiau charakterizuoja patį žmogų, jo vidų. Gerai elgiasi tas, kuris yra  labai centruotas, jautrus, atsipalaidavęs. Iš tos būsenos pradedant daryti veiksmus, jie bus efektyvūs, darnūs. Kuo labiau žmogus atsipalaiduoja, tuo labiau teka grožis, meilė, turtai - vidiniai ir išoriniai, ir žmogus elgiasi beveik neklystančiai. Ir atpalaiduotos akys geriau mato. Aukštesnėm čakrom, lyg akim pajuntam, pamatom, kokie veiksmai kuria džiaugsmą, laimę mumyse ir tuo pat metu kituose, pasaulyje, nes vidus neatskirtas nuo išorės. Faktiškai pati tekanti energija parodo, kur reikia eiti. Panašiai, kaip tekanti upė. Išmintingas žmogus aura ir energijomis naudojasi, kaip buriuotojas vėju ir jachta. Išmintingam buriuotojui beveik viską atlieka vėjas ir jachta. Jam tereikia vairuoti vairu ir burėmis. Ir džiaugtis. Džiaugiantis, mylint aura spindi.

Žmogaus aurą keičia pats žmogus ir išorė. Ji reaguoja į paties žmogaus ir aplinkos nuotaiką, bendrą situaciją. Pasikeitus situacijai suvirpa skirtingi auros centrai, pasikeičia jos struktūra, spalvos. Jei aurą juntame, matome, galime teisingai į pokyčius atsakyti. Žmogus su sveika, vientisa aura yra  beveik nesužalojamas, jeigu pats nerizikuos, to nepageidaus.

Kas žeidžia ir kas gydo aurą?

Nuodai pažeidžia aurą, ją silpnina, o vaistai - gerina, sveikatina. Šie pokyčiai ateina iš išorės. Aurą žeidžia įžeidinėjimai, tyčiojimasis, gaivina – smalsumas, džiaugsmas, laimė, meilė, kūryba, meditacija.

Viskas, kas ilgaamžiška ir tikra, ateina iš vidaus. Giliai aura keičiasi labai iš lėto, iš gyvenimo į gyvenimą. Savo prigimtimi sielos centras yra labai toli nuo kūno. Egzistencijai žemės evoliucijoje nuo gyvybės pradžios iki sielos centro prabudimo prireikė maždaug keturių milijardų metų. Bazinė žmogaus ir jo sąmonės energija ateina iš vidaus. Iš išorės mes gauname grubumą ir galime jį priimti vidun, transformuoti. Panašiai, kaip valgydami, augdami ar mokydamiesi.

Aurą galima prilyginti žmogaus sodybai, jos išorei. Ir mūsų aurą galime keisti kaip savo sodybą ar nuotaiką. Jeigu žmogus rūpinsis tik sodyba ir užmirš savo vidų, tai labai greitai jis, o vėliau ir sodyba praras žavesį. Praras, nes jo žavesys ir jo darbų žavesys ateina iš jo vidaus. Švelninti, ugdyti ir centruoti visų pirma turime savo vidų. Jeigu žmogus rūpinasi vidumi, emocijomis, kuria džiaugsmą, laimę, meilę, jas išreiškia, tai ir jo sodyba švytės, skleis aromatą, grožį, meilę ir proporcingai keisis jo nuotaika, būsena, aura.

Kaip auros matymas padeda gyvenime?

Subtilių energijų, auros matymas padeda gyvenime panašiai kaip ir matymas fizinėmis akimis gyvenime, darbe, laisvalaikiu ir pan. Žinoma, kad apie 80 proc. informacijos ateina per akis. Tai nematant apie 80 proc. ir sumažėja gyvenimo apimtis, kokybė. Nematant tuo pat metu pagerėja klausa, lietimas, kiti pojūčiai ir tai šiek tiek kompensuoja matymo praradimą. Bet vis tik auros nejutimas, nematymas yra labai didelis trūkumas. Be auros, subtilių kūnų energetikos jautimo gyvenimas yra nykus, nekokybiškas, nepilnas.

Tuo pat metu žmogaus energijų, čakrų, auros jutimas, matymas yra nepaprastai didelis priedas, didelis išsiplėtimas, paaugimas. Vieni junta antrą, kiti trečią, dar kiti ir dar aukštesnes čakras. Auros arba energetinis matymas nepaprastai padeda gyvenime, moksle, mene, versle, poilsyje, meditacijoje. Kiek čakrų juntame, matome, tiek pat kartų ar net daugiau pagerėja, pagražėja gyvenimas, pasaulis, egzistencija nematančių atžvilgiu.

Matymas gyvenimui suteikia absoliučiai naujas spalvas, naują kokybę, kokybišką šuolį. Nuo teisingo matymo taikymo prasideda sveikesnis, vientisesnis, išoriškai ir vidiniai turtingesnis, tikras dvasinis ekstaziškas gyvenimas – bemintis, tylus, ramus, gilus, įkvepiantis, bebaimis, visuminis.

Mūsų akys turi stebuklingą savybę – jos geriau mato, kai atsipalaiduoja. Kuo daugiau stengiesi matyti, tuo jos labiau įsitempia ir tuo blogiau mato. Panašiai yra ir su čakromis, aura. Susikaupimas joms mažai padeda. Čakros funkcionuoja gerai, kai jų nevaldome, į jų veiklą nesikišame. Tuomet jos veikia labai jautriai, labai centruotai, subalansuotai. Kaip labai jautrus prietaisas. Kuo jos yra laisvesnės, atpalaiduotesnės, tuo geriau veikia ir tuo daugiau praleidžia energijos. Jeigu jos veikia blogai, tai reiškia, kad mes kišamės į jų veiklą iš ego, iš proto, iš tradicijų, prietarų, tikėjimų ir taip jas ardome.

Jeigu matome ir juntame iki penktos, šeštos čakros, iki šešto kūno, tuomet viskas vyksta labai lengvai, laidžiai, kūrybiškai, labai atpalaiduotai ir ekstaziškai. Tuomet per mus energija, gyvenimas, turtai tiesiog plaukia, o mes dalyvaujame harmonizuodami tą tekėjimą, jį vedam. Žemė, kosmosas, egzistencija atsidėkoja išlavintų čakrų šeimininkui žiedais ir vaisiais, kurių jis gali nusiskinti tiek, kiek reikia jo prigimčiai.

Ar auros matymas yra įgimtas, ar galima išlavinti tai?

Jeigu žmogus praėjusiuose gyvenimuose lavino gebą matyti subtilias energijas, jas interpretuoti spalvom, tiesiog justi įvairius niuansus, atspalvius, tai jam auros matymas žymiu mastu bus įgimtas ir šiame gyvenime, nes tai pereina per mirtį. Ką lavinome, to potenciją, sėklą persinešame, o kitką reikia lavinti. Tėvai gali prisidėti savo erdve, savo energetika ugdant gebą matyti, augti, bet pati geba gimsta viduje, iš vidinės darnos, prigimties, iš sielos, iš bundančios ar prabudusios sielos.

Labai daug žmonių, kurie turi gebą matyti, jos nelavina ar net netinkamai, egoistiškai matymu naudojasi. Tuomet jie netgi praranda ryškumą ir net matymą. O tie, kurie pradžioje ne tiek aiškiai mato, bet jį lavina ir tinkamai naudojasi, tai po daugelio metų daug geriau mato ir pradeda skintis daug daugiau ir daug skanesnių vaisių. Kiek patys užaugame, tokie ir esame. Matymą derėtų lavinti gyvenime ir mokytis tinkamai persinešti ir per mirtį.

Kaip lavinti aurą? 

Norint lavinti aurą reikia centruotis ir būti jautriu, elgtis labai humaniškai iš kiekvienos čakros arba visose iš karto. Juntant savo kūną, jį prižiūrint, rūpinantis, kiek ir ko jam reikia valgyti, lavinant fizinį kūną, humaniškai išreiškiant savo seksualumą, energiją, jėgą lavinasi pirmoji čakra. Lavinant emocijas, jas inteligentiškai išreiškiant, lavinasi ir antroji čakra. Panašiai yra su mintimis, intelektualumu, toliau su vaizduote ir meile.

Vien technikomis auros, čakrų neatversime, neišlavinsime. Visokios technikos veikia labai neilgai. Visų aurų matymas ir išlavinimas užima daug gyvenimų. Bet kokį matymą galima lengvai paversti į pinigus, valdžią. Bet taip jas naudojant, spaudžiant aura pradeda gesti, mažiau švytėti, prasideda prievarta auros, visų subtilių kūnų atžvilgiu. Jei viduje yra energijos, panašiai, kaip ir jei jūsų piniginėje yra pinigų, juos gana greitai galima panaudoti, labai greitai daug ką padaryti. Bet visokios veikos metu yra svarbu, kokius vaisius tai atneš. Svarbu, ar sukuriame gyvybės prisikėlimo procesą, jo dauginimąsi, sąmoningėjimą ir tuomet vyksta pažanga, vyksta evoliucija, einame kartu su egzistencija, auros augimu. Ar energiją išnaudojame, aplinką prišiukšliname ir toliau dairomės naudos taip gesindami aurą ir ją teršdami?

Čakras ir laviname, ir jomis tinkamai naudojamės, kai bendraujame su mylimąja ar mylimuoju. Taip, žmogus, kuris mato iki ketvirtos čakros, iki ketvirto – mentalinio kūno, visuomet gali labai lengvai rasti mylimąją, moterį arba vyrą, su kuriuo laimingai gyvens visą gyvenimą. Toks žmogus gali matyti partnerius, su kuriais gali pradėti verslą, kaimynystę ir bus harmonija. Jis gali kurti visas savo gyvenimo puses - plėsti verslą, gerinti gyvenimo atmosferą, aurą, kokybę. Aukštąsias čakras nuo penktosios ir net žemąsias geriausiai lavina meditacija. Matantis iki aukščiausių čakrų, iki aukščiausių auros bangų, žino ir gali išspręsti visus iššūkius. Tinkamai lavinant aurą ir gyvenant naudojantis jos matymu, čakros ir aura lavinasi geriausiai ir lengviausiai. Toks žmogus atneša ir daugiausiai džiaugsmo sau ir pasauliui.


Parengė Ezoterinis centras „AUM“, 2010-09-01


Meditacijos centras OJAS
Resortas: Miškinių km. 8, Nemenčinės sen., Vilniaus r.   |     mob. (8-685) 11533 (pagrindinis)  
Buveinė: Pavasario g. 21d   |   LT-10309 Vilnius   |  mob. (8-685) 11533 (pagrindinis)   |   mob. (8-619) 11551      

Telefonais atsakome I-V 9-12 val., VI 14-17 val., išskyrus per meditacinius kursus

el. p.:   |   svetainė: http://www.ojasmc.eu

© Meditacijos centras "Ojas" 2021. All rights reserved. Copyright informationNaujienos