LietuviškaiLT   EnglishEN  

Meditacijos centras Ojas
 

Prašvitusios moterys

(3 dalis iš 3)

Antroji dalis

 

Ketvirtoji moteris yra kita musulmonė iš Kašmyro, vardu Leila (angl. Lalla). Ji buvo viena gražiausių moterų. Kašmyre gyvena gražiausios moterys visoje Indijoje. Tai ne tik gražus krašas, bet ir jame gyvenantys žmonės taip pat yra labai gražūs. Leila išliko nuoga, neturėjo nieko, visko atsisakė - ir nė vienas policijos komisaras neatvyko jai pasakyti, kad tai yra nepadoru. Priešingai, Kašmyre yra paplitęs priežodis: „Mes žinome tik du prasmingus žodžius, vienas jų – Alachas, o kitas - Leila“.

Jie išaukštino Leilą ir prilygino dievui Alachui. Kai aš lankydavausi Kašmyre, ne kartą girdėjau daugelį musulmonų sakant, kad mes nežinome nieko, kas prilygtų šiems dviems žodžiams: Alachas ir Leila. Ji buvo nepaprastai gerbiama – jos dainos yra labai gražios. Aš paprašiau vieno Kašmyre gyvenančio draugo išversti jas, nes jos sukurtos Kašmyro kalba. Tačiau vien tik jų klausytis... jų muzika nepakartojama. Aš nesuprantu Kašmyro kalbos, tačiau kai nuvykstu į Kašmyrą aš surandu ką nors, kas gali dainuoti Leilos dainas. Jos yra labai gilios ir nors aš nesuprantu kalbos, aš suprantu jausmą, vibracijas. Leila padarė įspūdį visam Kašmyrui taip, kaip niekas iki tol.

 

  

O penktąją moterį, Sadhana, tu jau minėjai, tai – Myra (angl. Meera). Galbūt ji yra pati svarbiausia tarp visų prašvitusių moterų. Jos dainos... kiekvienas žodis – grynas auksas. Jos trykšta iš paties prašvitimo šaltinio. Ji buvo karalienė, tačiau negalėjo likti įkalinta rūmuose. Jos negalėjo toleruoti nei jos vyras, nei jos šeima, nes savo vyrui ji pasakė: „Pamiršk tai, kad esi mano vyras. Aš myliu Dievą nuo pat savo vaikystės. Jeigu kas ir gali pareikšti esąs mano vyras, tai tik Dievas, tačiau jis to negali padaryti, nes Dievas ir aš esame viena.“ Savaime suprantama, jos šeima taip pat norėjo ja atsikratyti... O ir ji norėjo klajoti gatvėmis, dainuoti savo dainas, šokti savo šokius, skleisti palaimingumą taip toli ir taip plačiai, kiek tik įmanoma.

Aš norėčiau apie ją papasakoti dvi istorijas. Vrindavane (angl. Vrindavan) stovi didinga Krišnos šventykla, jos šventikas laikėsi celibato. Ir kaip kiekvienas besilaikantis celibato nėra sveikas, psichologiškai sveikas, jis taip pat nebuvo sveikas, – buvo nesveikas ta prasme, kad į šventyklą neįleido nė vienos moters. Tik vyrai galėjo įžengti į šventyklą, o moterys turėjo melstis šventyklos kieme.

Jis nematė nė vienos moters dvidešimt metų. Tokios rūšies celibatas yra niekas kita, kaip tik milžiniška represija. Tokia didelė moterų baimė, kad vien tik pažvelgęs į moterį bijai, kad viso gyvenimo pastagos nueis perniek. Kai jis išgirdo, kad Myra atvyksta šokti į šventyklą prieš Krišną, o ji buvo pati gražiausia moteris, kokią tik galima įsivaizduoti, jis pastatė du sargybinius su nuogais kardais prie vartų ir jiems įsakė: „Neįsileiskite jos vidun. Netgi jeigu jums tektų ją nužudyti, nesijaudinkite“.

Myra atvyko šokdama ir dainuodama, o sargybiniai buvo taip priblokšti jos meilės, jos džiaugsmo ir ekstazės, kad pamiršo, kodėl buvo pastatyti. Šokdama ji įėjo į šventyklą. Tuo metu šventikas garbino Krišną. Rankose jis laikė padėklą su žvakėmis, kuriomis ir garbino. Pamačius Myrą, jam iš rankų iškrito padėklas... jis negalėjo patikėti, kas gi nutiko sargybiniams?

Ji buvo apsvaigusi nuo dieviškumo ir šoko priešais Krišną. Šventikas ją sustabdė ir paklausė: „Kaip tu drįsti? Tu gi žinai, kad nė vienai moteriai nevalia čia įžengti. Sargybiniai prie vartų turėjo tavęs neįleisti“. Myra nusijuokė ir pasakė labai svarbų dalyką: „Aš galvojau, kad tik Dievas yra vyras, o visi kiti yra moterys. Šiandien aš sužinojau, kad yra du vyrai – tu ir Dievas. Kokia tavo meilė, jeigu tu negali tapti tiesiog mylinčia moters širdimi, visos tavo maldos yra tik fokusas. Ką mėgini apgauti? Aš nematau nė vieno, kuris būtų vyras. Tik Dievas yra vyras, o mes visi esame jo mylimosios. Tu taip pat esi moteris. Prisijunk prie mano šokio!“

 

Tik tie penki vardai... Tai vyro nusikaltimas, kad jis neleido moteriai prašvisti. Jis nesuteikė jai galimybės, priešingu atveju, aš jaučiu, kad būtų daugiau prašvitusių moterų nei vyrų, nes vyrui kliūtis yra jo galva. Moteris turi tiesioginį ryšį iš širdies. Vyro kelionė yra šiek tiek ilgesnė – pirmiausia jis turi pereiti per protą... tai gali užtrukti metų metus. Tol, kol jis neįeis į širdį, jis negalės judėti į dvasią.

Moteris jau yra širdyje. Ta prasme ji yra pranašesnė. Daugiau moterų galėjo prašvisti... Tačiau nusikaltimas gula ant vyro pečių ir tebesitęsia.

Prieš kelias dienas aš girdėjau, kad Anglijoje bręsta didelis konfliktas. Anglijos bažnyčia stovi ant skilimo slenksčio, nes ortodoksiški vyskupai ir kardinolai prieštarauja moterų įšventinimui į kuniges. Keletas inteligentiškų žmonių mano, kad tai yra bjauru. Kodėl moteris negali būti kunige? Londono vyskupas pagrasino, kad jeigu moterys bus įšventintos kunigėmis, jis paskui save išsives didžiąją dalį Anglijos bažnyčios, nes jis visiškai nesutinka, kad moterys būtų kunigėmis.

Ką jau bekalbėti apie prašvitimą? Moteris netgi negali būti kunige! Taip yra ne tik Anglijoje. Niekur pasaulyje nerasi moters kunigės. Vyras pastatė visus barjerus. Ir tai nėra vien tik prieš moteris, tai yra prieš visą žmoniją, nes moterys sudaro pusę Žemės gyventojų. Pusei žmonijos neleidžiama būti religingais. Viena iš mano daugelio pastangų – ir tai yra vienas iš pagrindinių su religingumu besisiejančių projektų – neturi būti diskriminacijos tarp vyrų ir moterų.

Tikriausiai čia yra vienintelė vieta, kur nėra diskriminacijos. Tačiau dėl to visas pasaulis nusistatęs prieš mane, bet aš esu pasirengęs, tebūnie visas pasaulis man priešiškas. Anksčiau ar vėliau jie supras, kad aš kovojau už juos, o jie buvo prieš mane. Aš mėginau pakelti visą žmonijos sąmoningumą, o jie mane smerkė. Tikriausiai tai yra kiekvieno maištininko dalia. O aš nesu maištininkas vienoje dimensijoje – aš esu daugiadimensis maištininkas. Aš maištauju dėl visko.

 

* - Ištrauka iš Ošo knygos „Skustuvo ašmenys“ (Osho. The Razor’s Edge). Ištrauką vertė Ma Sangit, Meditacijos centras Ojas.


Meditacijos centras OJAS
Resortas: Miškinių km. 8, Nemenčinės sen., Vilniaus r.   |     mob. (8-685) 11533 (pagrindinis)  
Buveinė: Pavasario g. 21d   |   LT-10309 Vilnius   |  mob. (8-685) 11533 (pagrindinis)   |   mob. (8-619) 11551      

Telefonais atsakome I-V 9-12 val., VI 14-17 val., išskyrus per meditacinius kursus

el. p.:   |   svetainė: http://www.ojasmc.eu

© Meditacijos centras "Ojas" 2021. All rights reserved. Copyright informationNaujienos