LietuviškaiLT   EnglishEN  

Meditacijos centras Ojas
 

Emocijų supratimas*

(1 dalis iš 2)

Mano mylimieji,

Mes jau kalbėjome apie dvi fazes, kurios susijusios su dvasine kelione: kūno švarumą ir minčių švarumą.

Gilesniame lygmenyje negu kūnas ir mintys yra emocijos. Emocijų tyrumas yra svarbiausia dalis. Dvasinėje kelionėje ir meditacijoje emocijų tyrumas yra naudingesnis negu kūno ar minčių tyrumas. Tai yra todėl, kad žmogus nelabai gyvena pagal mintis, greičiau jis gyvena pagal savo emocijas. Yra sakoma, kad žmogus yra galvojantis gyvūnas, bet tai nėra tiesa. Jūs nedaug dalykų darote savo gyvenime, kurie kiltų iš jūsų mąstymo, didžioji veiksmų, kuriuos jūs darote, dalis ateina iš jūsų emocijų. Jūsų neapykanta, pyktis, meilė – visa tai susiję ne su mintimis, o su jūsų emocijomis.

Didžioji veiklumo dalis gyvenime kyla ne iš minčių, o iš emocijų pasaulio. Galbūt pastebėjote, kad galvojate vienaip, o kai ateina laikas daryti, jūs darote kitaip. To priežastis yra fundamentalus skirtumas tarp emocijų ir galvojimo. Jūs galite nuspręsti, kad nesupyksite; jūs galite galvoti, kad pyktis blogai, bet kai jus apsės pyktis, galvojimas liks nuošalyje, ir jūs būsite pikti.

Tol, kol emocijų pasaulyje neįvyks transformacija, vien galvojimas ir kontempliacija nesukels jūsų gyvenime revoliucijos. Štai kodėl dvasinėje kelionėje svarbiausias dalykas yra emocijos. Todėl šį rytą mes kalbėsime apie emocijų išvalymą.

Iš daugelio dimensijų, su kuriomis susijusios emocijos, aš norėčiau pabrėžti keturias. Aš kalbėsiu apie keturis aspektus, kuriuos turint omenyje gali būti išvalytos emocijos. Šie keturi aspektai gali apsiversti ir tapti nešvarių jausmų įsčiomis. Pirmas iš šių aspektų yra draugiškumas, antras – užuojauta, trečias – linksmumas, ketvirtas – dėkingumas. Jei jūsų gyvenime bus šios keturios emocijos, jūs pasieksite emocijų tyrumą.

Šie keturi dalykai turi ir savo priešybes. Draugiškumo priešybė yra neapykanta ir priešiškumas; užuojautos priešybė yra žiaurumas, smurtas ir nemalonė; linksmumo priešybė yra liūdnumas, nelaimingumas, kančia ir nerimas; dėkingumo priešybė yra nedėkingumas. Tas, kurio gyvenimas ir emocijos susiję su keturiais priešingais aspektais, yra nešvarių emocijų būsenoje, o tas, kuris yra susijęs su pirmais keturiais aspektais, yra tyrų emocijų būsenoje.

  

Turėtumėte suprasti, kas veikia jūsų emocijas, kas jūsų emocijas išjudina. Ar tai tiesa, kad vietoj draugiškumo jūsų gyvenime yra daugiau nesantaikos ir priešiškumo? Ar tai tiesa, kad jus vietoj draugiškumo lengviau išjudina nesantaika ir priešiškumas? Ar ne jie lengviau jus paveikia? Ar ne jie jus lengviau išjudina? Ar ne iš jų daugiau gaunate energijos? Kaip jau sakiau anksčiau, pyktis turi energijos, bet energijos turi ir draugiškumas. Tas, kuris pažino, kaip gaminti pykčio energiją, pražiopsos pagrindinę gyvenimo dimensiją. Tas, kuris neišmoko, kaip pažadinti draugiškumo energiją, yra stiprus tik kovinėse situacijose ir tampa silpnu draugiškose situacijose.

Jūs galite nežinoti, kad visos pasaulio nacijos tampa silpnesnėmis taikos periodais, o stipresnėmis karų metu. Kodėl? Nes jos nežino, kaip kurti draugiškumo energiją. Tyla jums nėra jėga, tai silpnumas. Dėl šios priežasties Indija, šalis, kuri tiek daug kalbėjo apie taiką ir meilę, tapo bejėge – nes paprastai žinomas tik vienas kelias būti stipriam – tai būti priešiškam.

<...> Žmonijos istorija iki šios dienos rodo, kad mes mokame kurti tik priešiškumo energiją, mes nežinome apie draugiškumo energiją. Mahavira, Buda ir Kristus energijos pamatu padarė draugiškumą. Jie sakė, kad ir nesmurtas yra energija. Kristus sakė: „Meilė yra energija“, Buda sakė: „Užuojauta yra energija“. Jūs tai girdite, bet nesuprantate.

Todėl aš sakau jums, galvokite apie savo gyvenimą. Kuomet jūs jaučiatės stiprūs? Ar tuomet, kai kam nors jaučiate priešiškumą, ar tuomet, kai kam nors jaučiate taikingumą ir meilę? Jūs pamatysite, kad jūs jaučiatės stiprūs priešiškose sąlygose; tuomet, kai esate budrūs ir tylūs, jūs tampate bejėgiais ir silpnais. Tai reiškia, kad jus valdo nešvarios emocijos. Kuo stipresnės nešvariosios emocijos, tuo mažiau jūs galite įeiti savo vidun.

Kas jums trukdo įeiti savo vidun? Pabandykite suprasti šį labai svarbų dalyką. Jūsų priešiškumas visuomet yra sufokusuotas į išorę, tai reiškia, kad priešiškumas yra prieš ką nors, kas yra jūsų išorėje. Jei jūsų išorėje nieko nebūtų, priešiškumas jumyse negalėtų gimti.

 

 

* - Meditacijos centro Ojas išverstą ir išleistą Ošo knygą "Meditacijos kelias" galima rasti.  

Atnaujinta 2015-11-17


Meditacijos centras OJAS
Resortas: Miškinių km. 8, Nemenčinės sen., Vilniaus r.   |     mob. (8-685) 11533 (pagrindinis)  
Buveinė: Pavasario g. 21d   |   LT-10309 Vilnius   |  mob. (8-685) 11533 (pagrindinis)   |   mob. (8-619) 11551      

Telefonais atsakome I-V 9-12 val., VI 14-17 val., išskyrus per meditacinius kursus

el. p.:   |   svetainė: http://www.ojasmc.eu

© Meditacijos centras "Ojas" 2021. All rights reserved. Copyright informationNaujienos