LietuviškaiLT   EnglishEN  

Meditacijos centras Ojas
 

Apie meilę*

  

<...> Aš turiu pasakyti, kad meilė nėra fokusuota į išorę: netgi tuomet, kai išorėje nieko nėra, meilė jumyse gali gimti. Meilė yra vidinė, draugiškumas yra iš vidaus. Priešiškumas reikalauja kito, jis susijęs su kitu. Neapykanta prasideda nuo impulsų iš išorės, meilė trykšta iš vidaus, meilės šaltinis teka iš vidaus, neapykantos reakcija ateina iš išorės. Nešvarios emocijos susikuria išorėje, tyros emocijos teka iš vidaus.

<...> Meilė yra panaši į lempos šviesą: net jei nieko nėra šalia, šviesa vis tiek sklis į tuštumą ir jei kas nors eis pro šalį, ji kris ant jo. Bet aistra ir troškimai nėra panašūs į šviesą: jei juos kas nors išjudina, jų energija teka link jų. Štai kodėl aistra yra įtampa. Meilė nėra įtampa. Meilėje nėra įtampos, meilė yra absoliučios ramybės būsena.

<...> Vaikui gimus pirmasis jo potyris nėra meilės potyris. Pirmas potyris jam gimus yra baimė. Tai natūralu. Mažam kūdikiui buvo labai patogu mamos įsčiose. Ten jis neturėjo jokių problemų, jokių rūpesčių dėl uždarbio pragyvenimui, maistui – jokių rūpesčių. Jis ilsėjosi labai palaimingai miegodamas. Kai mažas kūdikis gimsta, jis yra silpnas visais atžvilgiais, o jo pirmasis potyris yra baimė. Jei jis gaus baimės šoką, tuomet asmeniui, kurį pamatys pirmą, jis nejaus meilės, jis jo bijos. O jei ko nors bijos, jis pradės jo nekęsti.

Baimė niekuomet nesukuria meilės – priimkite tai kaip pagrindinį principą. Jei kas nors jums sakys, kad be baimės negali būti meilės, žinokite – šis tvirtinimas visiškai klaidingas. Jei yra baimė, tuomet negali būti meilės. Meilės negali būti, jei yra baimė. Net jei išoriškai meilė ir rodoma, jos nėra.

Didžioji meilės dalis, kurią matome šiame pasaulyje, paremta baime. O meilė, kuri remiasi baime, yra dirbtinė. Štai kodėl paviršutiniškai žiūrint atrodo kaip meilė, bet jos viduje tūno neapykanta. Asmens, kurį mylite, jūs kartu ir nekenčiate. Meilė yra paviršiuje, o žemiau jos yra neapykanta, nes jūs bijote žmonių. Atsiminkite štai ką: asmuo, kuris baugina kitus, negalės priimti meilės. Jei tėvas baugina savo sūnų, jis negalės gauti iš jo meilės. Jei vyras baugina žmoną, jis negalės priimti jos meilės. Jis gaus tik meilės pakaitalą, bet negaus pačios meilės, nes meilė auga, kai nėra baimės, ji neauga baimėje.

Kūdikiui gimus jis patiria baimę – tuo pačiu tai yra šaltinis, kuris aktyvina neapykantą. Meilės šaltinis nėra aktyvinamas. Dauguma žmonių miršta be šio suaktyvinto šaltinio, nes gyvenimas neduoda tam progos. Jūs galvojate, kad kažką mylite: tai ne meilė, tai tik geismas. Tai tėra geismas, tai nėra meilė. Meilė gali augti tik per meditaciją.

Štai kodėl jumyse turi būti išugdytas meilės ir draugiškumo jausmas. Jis turi būti išugdytas nepriklausomai nuo visų primityvių instinktų, neduodančių jam progos. Jūsų gyvenimas neleidžia jam augti, bujoja tik neapykanta. O tai, ką jūs vadinate draugiškumu, yra tik veidmainiavimas ir mandagumas. Jūsų draugiškumas yra tik priemonė pabėgti nuo neapykantos, jos išvengti – bet tai ne draugiškumas.

Draugiškumas yra visiškai kitas dalykas. Kaip jūs galite išsiugdyti draugiškumo centrą? Kaip gali draugiškumo jausmas jumyse užgimti? Jūs turite nuolat kurti aplink save draugiškumo aplinką. Visiems žmonėms, kurie yra aplink jus, turi būti reiškiamas draugiškumas. Iš jūsų turi sklisti draugiškumo bangos. Savo viduje jūs turite duoti jam energijos, aktyvinti draugiškumo erdvę.

Kai jūs sėdite ant upės kranto, duokite savo meilės upei. Aš kalbu apie upę, kadangi duoti meilės asmeniui gali būti truputį sunkiau. Duokite meilės medžiui – aš kalbu apie medžius, nes duoti meilės asmeniui gali būti sunku. Visų pirma siųskite meilės gamtai. Anahatos čakra, širdies centras gali daug lengviau tekėti, nes gamta jūsų nežaloja.

Senovės laikais žmonės buvo nuostabūs: jie siųsdavo meilę visam pasauliui! Kai ryte tekėdavo saulė, jie sveikindavo ją sudėję rankas sakydami: „Šlovė tau! Su begaline užuojauta tu duodi mums šviesą ir begalinį spindesį.“ Ši malda nebuvo stabmeldiška, ji ateidavo ne iš nemokšiškumo; ji turėjo prasmę, didingą prasmę. Būtų beveik neįmanoma tam, kuris pripildytas meilės saulei, kuris vadindamas upę „motina“ prisipildo meilės, kuris vadina žemę savo motina ir vien tai prisimindamas prisipildo meilės, ilgam laikui prisipildyti neapykantos žmonėms. Tai neįmanoma.

Foto iš Ojas archyvo 
Foto iš Ojas archyvo 

Tai buvo nuostabūs žmonės, kurie reikšdavo meilę visai gamtai. Jie visur praktikuodavo maldą, meilę ir atsidavimą. Tai būtina. Jei jūs norite pasėti savyje meilę, ją sudaiginti, visų pirma reikškite meilę gamtai. Bet jūs esate tokie keisti žmonės: mėnulis plaukia dangumi visą naktį, o jūs sėdite, lošiate kortomis ir skaičiuojate, kiek daug laimėjote ar pralošėte. Mėnulis bus danguje, o jūs praleisite nuostabią progą žadinti meilę. Mėnulis galėtų pažadinti jumyse meilės centrą. Jei galėtumėte sėdėti prieš mėnulį tuos keletą užburtų momentų ir pasiųsti jam meilę, jo spinduliai išjudintų jumyse tam tikrą esmę ir jūs prisipildytumėte meilės.

Visur yra galimybių… visur yra galimybių. Egzistencija pilna nuostabių dalykų – siųskite jiems meilę. Kai jūs turite progą mylėti, nepraeikite, pasinaudokite. Pavyzdžiui, jūs einate keliu, o ant kelio yra akmuo – numeskite jį šalin. Ši galimybė ateina visiškai ne iš pareigos, ji transformuos visą jūsų gyvenimą. Šis darbas visiškai nieko nekainuoja! Argi galėtų būti dar mažesnių kaštų meditacija, negu tai – jūs einate keliu ir matote akmenį; jūs paimate jį ir padedate kelio nuošalėje. Kas žino, kas galėjo eiti pro šalį ir susižeisti į akmenį? Jūs išreiškėte meilę. Aš sakau jums tai todėl, kad labai smulkūs dalykai ugdo jumyse meilės sėklą, labai, labai smulkūs dalykai.

 

 

* - Meditacijos centro Ojas išverstą ir išleistą Ošo knygą "Meditacijos kelias" galima rasti.  

Atnaujinta 2015-08-10


Meditacijos centras OJAS
Resortas: Miškinių km. 8, Nemenčinės sen., Vilniaus r.   |     mob. (8-685) 11533 (pagrindinis)  
Buveinė: Pavasario g. 21d   |   LT-10309 Vilnius   |  mob. (8-685) 11533 (pagrindinis)   |   mob. (8-619) 11551      

Telefonais atsakome I-V 9-12 val., VI 14-17 val., išskyrus per meditacinius kursus

el. p.:   |   svetainė: http://www.ojasmc.eu

© Meditacijos centras "Ojas" 2021. All rights reserved. Copyright informationNaujienos